Házasság a fasizmussal – azaz Morvai Krisztina és a PÁRT

Sokak megrökönyödésére és haragjára Morvai Krisztináról, a szeptemberi és az október 23-ai állami vérengzéseket vizsgáló Civil Jogász Bizottság elnökéről a Hír Tv-ben, az MTI-ben és számos egyéb forrásban közzétett hír, miszerint politikai szövetségre lépett a Gyurcsány-kormány által irányított rendőri szervek politikai vezetőivel, akik mind a mai napig rengeteg bizonyítékot rejtenek el a lakosság és több kontinens külföldi állampolgárai ellen elkövetett brutális állami sortüzekről és más gaztettekről, az államhatalmi kezdeményezésű bűntettek politikai hátteréről, a rendőri rohamokra és kegyetlen vérengzésekre utasító parancsnokokról, a koncepciós perekről és az elkövető rendőrökről a lakosság legszélesebb rétegeinek és a közvetlen, legsúlyosabban érintett áldozatok kárára.

A Morvai Krisztináról napvilágot látott hírek előtt sokan kifogásolták, hogy a jogásznő túlzottan a Fideszhez húz. A Hír Tv méltó terepe lett annak, hogy az elsők között szellőztesse meg a Morvai-féle bizottság belelágyulását az MSZP-s-Fideszes egypártrendszer mélyebb, már sokkal tetten érhetőbben látható bugyraiba. Idézet a Hír Tv-től (a kiemelések tőlem):

“Az új rendőri vezetés partnere lett az október 23-ai véres tömegoszlatást vizsgáló Civil Jogász Bizottság. A testület együttműködik a Bencze József vezette Országos Rendőr-főkapitánysággal a rendőrségbe vetett társadalmi bizalom visszaszerzésében.

A Civil Jogász Bizottság – az ORFK – partnereként továbbra is eljuttatja észrevételeit a rendőrség munkájáról, de a kritikát a jövőben csak akkor hozza nyilvánosságra, ha előzetesen egyeztetett a rendőrség új vezetésével.

Bencze József országos rendőrfőkapitány kedden délután fogadta hivatalában a civil jogvédő szervezet három tagját, köztük a két társelnököt, Morvai Krisztinát és Völgyesi Miklóst.”

Ne is arról beszéljünk, hogy 2006 október 23-ára hasonlóan undorító paktum köttetett Gyurcsány Ferenc kezdeményezésére a miniszterelnök és Bene László országos rendőr-főkapitány között, amikor Gyurcsány Úr magához rendelte Bene Lászlót, hogy megrendelje tőle az október 23-ai sortüzeket. Inkább beszéljünk arról, hogy az MTI megerősítette Morvai Krisztina aláhullásának híreit, kijelentve, hogy “a Civil Jogász Bizottság köszönetét és elismerését fejezte ki a március 15-ei nemzeti ünnep során a rendzavarókkal szembeni “arányos és egyben szükséges eljárásért” “.

Ez már maga a fasizmus. Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha kimondom, hogy Morvai Krisztinát valami hasonló dolog fenyegeti, mint ami Sólyom László Urat és másokat elért, akik pusztán azért, mert nem egyértelműen a lakosság és a nép érdekei mellett foglaltak állást, hanem hezitáltak, ide is, meg oda is, a szabadság mellett és a diktátorok mellett is állást foglaltak, ma már nem tehetik ki a lábukat az utcára testőrség nélkül, és általában nem állhatnak ki egyetlen rendezvényen sem szónokolni, mert kifütyülik őket, vagy ki sem engedik szállni őket az autóból.

Vajon mit “köszön meg” és mit “ismer el” Morvai Krisztina azokon a felvételeken, amelyeken március 15-én békésen álldogáló, elszórtan, egymás felé fordulva beszélgető civilek tömegére vetődött rá a rendőrség, egyik pillanatról a másikra, vízágyúkkal nyomulva előre?! Mit “köszön meg” és mit “ismer el” Morvai Krisztina – Demszky Gáborral vetekedve, egy az egyben a Fidesz és Orbán Viktor áruló propagandáját ismételve – a rendőrség március 15-i fellépésén, mikor ember nem akadt az álldogáló és békés civilek közelében sem, aki ne azt nyilatkozta volna, hogy “ezek”, mármint a Morvai-bizottság szerint a szakszerűen és remekül szereplő rendőrök, tehát ezek bármikor lőhetnek. Azok is, akik csak a közelben jártak, és semmi közük nem volt semmiféle demonstrációhoz, még akik közülük a legkönnyedebben és legközönyösebben is vették a tüntetést, az olyanok is azt nyilatkozták vigyorogva, hogy “ők húznak innen, mert ezek [mármint a rendőrök] mindjárt lőni fognak”. Talán fel kellene világosítani Morvai Krisztinát és a politikai bizottságot, hogy az Egypártrendszer bérrabszolgáin és a teljesen elbutított embereken kívül senki nem gondolt olyasmire, hogy a rendőrök bármiféle szakszerűséget fognak tanúsítani március 15-én, ahogyan ez a vigyorgó nyilatkozók szavait követően pár perccel később be is bizonyosodott. A rendőrség március 15-én sem a randalírozókat vette ki, hanem mindenkire, aki csak a közelben volt, vízágyúkkal vetette rá magát, nem kímélve sem fiatalt, sem öreget, sem nőt, sem férfit, sem békésen álldogáló és bámészkodó “tüntetőt”, sem arra járó vagy kíváncsiskodó járókelőt.

Egy filmfelvétel és annak háttérkörülményei

Láthattunk olyan filmfelvételeket március 15-én, ahol – vegyünk konkrét példát – a rendőri fellépést közelről, a rendőr tudtával filmező operatőr miatt az eljáró rendőr úgy viselkedett az egyik elfogott személlyel, mintha maga a rendőr is ember lett volna. Az előállításra kijelölt személy kísérteties módon hasonlított Nagy Bandó Andrásra, a közismert humoristára. Minthogy a kamera másfél méterre volt az intézkedés helyszínétől, a rendőr nem ütött-vágott, hanem odaállította az autóhoz az illető személyt, ő pedig mögötte állt meg. Az előállítandó személy – aki kísértetiesen hasonlított a gyurcsányi-orbáni pártegységben működő média által agyonhallgatott Nagy Bandó Andrásra – odamosolygott a kamerába, és egy okét jelzett az ujjával, mutatva, hogy a semmiért fogta meg az államvédelmi politikai rendőrség. Úgy gondolta az illető, hogy azoknak a leleplező képkockáknak, amelyek éppen a vele történteket rögzítik, nagy hordereje lesz, mert újra leleplezi a rendőrség indokolatlan brutalitását és állami visszaéléseit.

Fordulat következett (kicsit Morvai Krisztina pálfordulására emlékeztető módon): A teljesen békés és passzív, még a legnagyobb idióta számára is láthatóan tökéletesen és maradéktalanul veszélytelen személlyel szemben eljáró rendőr megtorpant. Az ember először azt hitte, hogy a rendőr biztosan a kamera miatt olyan “szégyenlős”. De nem. Mint utóbb kiderült, a habozás oka az volt, hogy közvetlen utasítást kapott rádión keresztül az MSZP és a Fidesz által rendezett politikai rendőrségi akció részeseként. Ugyanis – hangoztassuk: – az egész március 15-i rendőrségi roham, A-tól Z-ig politikai megrendelésre történt, és a brutalitás hátterében az egymással most is, újra kéz a kézben mozgó, csak a színpadon, a látszatokért vitatkozgató MSZP és Fidesz közös megállapodásai szerint történt minden. Ennél a konkrét esetnél az történt, hogy szóltak az intézkedő rendőrnek, ‘vágd oda’ a pasit az autóhoz, azaz hogy nem kell kímélni, hadd lássa csak a kamera és adja élőben, le ne maradjon róla bárki. Ennek pszichológiai jelentősége van, hogy aki még hezitálna, az is beadja a derekát, ahogyan Morvai Krisztináról hírlik szerte a médiában. Így az említett, előállításra várt személy fejét egyik pillanatról a másikra a rendőri pszichopata belevágta a kocsiba, jóval azt követően (a Rendőrségi törvény következik:), hogy a nem létező ellenállás megtörésre került, és további ellenállásra sem mód, sem lehetőség nem kínálkozott. Azaz a filmfelvételen látható rendőrpszichopata megsértette a Rendőrségi törvényt.

Ez persze csupán egyetlen példa az erdőnyi visszaélésből, melyek a kamerák előtt, pláne amik a rendőrségen folytatódtak. Ám Morvai Krisztina jogállamról, meg demokráciáról beszél, miközben egyre nagyobb tömegek emlegetik az 1990 óta meggyilkolt sok száz halottat, az ártatlanul börtönben raboskodókat (utóbbiak közül jelenleg a leghíresebbek Tánczos Gábor és Nógrádi Ádám), az öngyilkossá nyilvánított megölötteket. Morvai Krisztina pedig – szó szerint idézem a nevével fémjelzett politikai bizottság közleményét: – “partnerséget vállal a rendőrség társadalmi presztízsének helyreállításában”, továbbá “a Civil Jogász Bizottság (CJB) partnerként kíván közreműködni a rendőrség társadalmi elismertségének helyreállításában, észrevételeit eljuttatja az ORFK vezetőinek és – mint írják – különösen eltérő vélemény esetén az észrevételek nyilvánosságra hozatala előtt további egyeztető megbeszélést tartanak.” Az előbbiek a Morvai-Bizottság hivatalos közleményéből valók voltak, a mostani idézet pedig az ORFK-val közösen megfogalmazott közlemény szavai: “a közrend és közbiztonság érdekében szükség van hatékony rendőrségre”.

Ez még annál is rosszabb, mint amikor Orbán Viktor nyilatkozik azt követően, hogy közvetlen, máskor kerülő úton október 23-áról egyeztet a Magyar Szocialista Párttal vagy Jeruzsálemmel, nehogy az a vád érje titkon, hogy túlzásba viszi az emberi jogok és a Benne bízó, megtévesztett, illúziókba csalt választók képviseletét.

Morvai Krisztina: köszönjük. A fasiszta népképviselet, a népi demokrácia újabb lecsúszott tagját köszönthetjük az Ön személyében.

Ismételjük csak el még egyszer, hogy mindenki megértse: a Civil Jogász Bizottság köszönetét és elismerését fejezte ki a március 15-ei nemzeti ünnep során a rendzavarókkal szembeni “arányos és egyben szükséges eljárásért” .

A közlemény ugyan Morvai Krisztina és politikai bizottsága nevével került nyilvánosság elé, azonban tudjuk, hogy egyebek mellett honnan bűzlik a dög: A Fidesztől. ÉS mint annyiszor, most sincs a világon semmi köze az emberi jogokhoz. De a világon semmi.

A Világtörténelem során sosem létezett olyan, hogy egy diktatúra rendőrsége megtért volna. A Civil Jogász Bizottság közleménye azonban olyan stílusban fogalmazott, mintha Hruscsov gratulált volna Kádár Jánosnak a “rendzavarókkal” szemben, a béke nevében tett fasiszta intézkedéseiért. Mint azt a Morvai-bizottság szégyenpaktuma megfogalmazza: a Morvai-bizottság “különösen üdvözölte az országos rendőrfőkapitánynak és a budapesti főkapitánynak a nyilvánosság számára adott azon nyilatkozatait, hogy a jövőben a rendőrség jogszerűen és szakszerűen látja el teendőit a közrend és közbiztonság fenntartásáért”.

Hogyan is fejezhetnénk be, hogy le ne maradjunk az “arányosság” követelményeiről, és utolérjük Morvai Krisztina demokratikus magasságait a Fidesz nép- és nemzetáruló titkosszolgálati másik, nem palesztin közel-keleti külpolitikájában, ahol a nép a rejtett diktatúra játszótere, és ahol egyre és egyre kevesebbet ér az emberélet?

Talán így: a Fidesznek a köztörvényes bűnözőit – akiket az MSZP a Fidesszel elkövetett közös disznóságok tömege miatt fedez – nemcsak azok ellen kellene az utcára küldeni, akik mások emberi jogaiért, avagy saját puszta életben maradásukért küzdenek az államhatalommal szemben, de a demokratikus egyenlőség azt is megköveteli, hogy amikor a civilizáltabb emberek a Veér Andráshoz hasonló figurák autóját gyújtják fel azért, mert a hóhér professzor politikai üldözötteket juttat az OPNI-ba, olyankor nem ártana megemlékezni Morvai Krisztina árulásairól sem, legalább annyira, amennyire Izrael tette, amikor Morvait még nem érezve a zsebében, megpróbálta kirúgatni Brüsszelből. Lehet, talán eljött az ideje annak, hogy e téren sokan mások vegyék át Izrael helyét.

Ne feledjük: Mécs Imrét is halálra ítélték ’56-ban, Demszky Gábort is agyba-főbe verte 1990 előtt a politikai rendőrség, de mára az utóbbi úr jobban löveti a tömeget, kevesebbet ügyelve a válogatásra, mint azt korábban Kádár János tette. Ahogyan Marosán György mondotta, nekünk is meg kell értenünk: senkiért, semelyikőnk nem vállalhat felelősséget azért, ha szabad akaratából idővel erkölcsileg megroggyan, és beadja a derekát a regnáló diktátor hatalomnak. Mi sem kínálkozik jobban Izrael és a Moszad számára, mint az, hogy az október 23 bizottságot a látszatért, figyelem-elterelésként tartsa fenn és finanszírozza, gondosan ügyelve arra, hogy mindig legyen a kutyák szájában némi konc, hogy lássa a nép – mint Kádár majálisi eszem-iszomján -, hogy van itt népképviselet ezerrel, de azért mindvégig államhatalmi (jeruzsálemi) kézben maradjon a gyeplő. Hát ha Jeruzsálem még mindig lapátra akarja tenni Morvai Krisztinát, most már sokan támogatjuk.

Talán Morvai Krisztinának is el kellene látogatnia néhány nála sokkal szakavatottabb és értelmesebb jogi szakértőhöz egy kevésbé apró továbbképzésre, szemben azzal, amilyenre Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, valamint kinevezett, korábbi foglalkozási területükön messze földre hírhedtté vált főrendőrök, továbbá az egytől egyig bűnelkövetőként leszerepelt, és mind a mai napig megpártvédett rendőrbűnöző-hordák százai és ezrei vonzáskörzetében sikerült szert tennie a disznóólban. Kikre gondolok, amikor Morvai Krisztinánál sokkal szakavatottabb, értelmesebb és bölcsebb jogi szakértőkről beszélek? Olyanokra, akik március 15-én, vagy az azt megelőző 17 esztendőben bármikor – így a Fidesz örvénylő moslékja idején is -, vagy 2007 március 15-e óta kerültek az Egypártrendszer megrendelése miatt terítékre azért, mert nem voltak gazemberek és hazaárulók.

2007-08-01

M.F.Á.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2007 augusztus 5..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: