Zsidó bűnözés, cigánykérdés, a gárda és néhány nyakas vonalkód

Cigánybűnözés létezik. Létezik, ahogyan ismerik Ausztriában a “magyarbűnözés”, az USÁ-ban a “magyar maffia” kifejezéseket. Ausztria határában sokáig ki volt írva – mert a magyarok oda jártak át lopni, mivel az osztrák oldalon gyenge volt az üzletek lopásvédelme -, hogy:

NE LOPJATOK MAGYAROK!

Aki keresztyén, az ennek a kifejezésnek most azt az oldalát is azonnal érti, amely mintha a Jézus Krisztus Szájából Hangzott vona el.

Minden népnek genetikai és történelmi, valamint egyéb háttere határozza meg, milyen jellegű bűncselekmények elkövetésére hajlamos.

A zsidók egész történelmük során a legjobban szervezett, a legcsendesebb titkosszolgálati szervezettségbe tömörülve maffializálódtak és fosztogatták azt a területet, ahová beköltöztek. Rendkívül elszeparálódók, a világon minden népet kirekesztők, roppant paranoidok, gyanakvók és rendkívüli módon bosszúállók, amit kiválóan lepleznek. Megtorló hajlamaik a szláv (faji) bosszúszomjjal vetekszik, a szakértők szerint pedig a legbosszúállóbb titkosszolgálat a Földön a Mossad (Moszad). Ezt nemcsak a nem zsidók, de maguk a Mossadosok is így hirdetik. A zsidó – ha nem típuseltérő, azaz (szerencsétlen kifejezéssel: “faji”) jellege nem tér el a saját nemétől -, akkor okos, kapzsi, a legragyogóbb üzleti érzékkel és a legeredményesebb logikai képességekkel rendelkezik valamennyi nép között a Földön. Ha egy zsidó kijön a koncentrációs táborból egy szál ruhában, akkor pár év múlva már aranygyűrűkkel és drága ruhaneműkben tér vissza. Lengyelországban a II.Világháború végére összesen 4000 zsidó maradt, mára pedig bejelentette Simon Peresz, Izrael miniszterelnöke, hogy Magyarországgal együtt Lengyelországot is fölvásárolták. Ezt jelenti zsidónak lenni. 10 vagy 100, talán 1000 nem zsidó értelmi ereje és szervezőkészsége, politikai és gazdasági, valamint tudományos bázisa sem ér fel egyetlen zsidóéval. Egy maroknyi zsidóval tömegesen lehet lappangó módon megszerezni és leuralni nem zsidó tömegeket. Országokat tudnak uralmuk alá hajtani, ha ott arab van – lássd Palesztinát, amelyet már nem Palesztinának, hanem Izraelnek neveznek -, ha szláv – lássd Lengyelországot, a 60 éve a történelem szerint még zsidómentes államot, -, ha magyar van – és íme Magyarország, amelyről Simon Peresz tudatosan, célzatosan, hogy irányított hatást érjen el, jelentette be, hogy fölvásárolták, és ezzel végleg gyarmati sorba került.

A visszatérő pogánysláger a cigányok. A cigányellenesség – amely e nép látványos életmódbeli sajátosságainak eredménye – általános a Föld bolygón; hazánkban az ún. “jobboldalon” hódít, helyesebben egyértelműen pusztít.

Olyasféle terelés eredménye ez, mint amikor a belgák betérvén Afrikába, Kongóban egymás ellen fordították a törzseket, és részben ennek eredményeként sikerült is kiirtatniuk 10 millió kongóit. Igen: a magyarok itt éppolyan buta alsóbbrendűek, manipulálható módon terelhető bábok, amilyenek a belgák kezében a tanulatlan kongói volt.

És mert mi a helyzet a cigányellenességgel? Az, hogy a magyar “jobboldal” a semmire ugrik rá, a semmitől akar megszabadulni, hiszen a cigányok nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, legfeljebb a velük szembenállás, nem veszélyesek a magyarságra nézve, nincs tehetségük ahhoz, hogy fölvásárolják Magyarországot és Lengyelországot, Kongót és Szingapúrt (ez már a röhej kategóriája), titkosszolgálatuk kvázi Indiát kivéve szinte semmilyen nincsen, ami van, az is kis létszámú, rosszul szervezett, amely ha nagy létszámú volna, sem lenne képes semmire, minthogy a tehetség már genetikailag hiányzik belőlük ahhoz, hogy valahol elterjedve átvegyék a hatalmat. Akkor mi ellen is kell védekezni, miközben a nemzeti és faji katasztrófa egész erdeje borítja be a Földet? Kik terelik ilyen semmilyen ügyekre a magyarságot, hogy ne a lényeges dolgokkal foglalkozzanak? A romák bűnözési minősége rendkívül alacsony: míg a zsidók ravasz módon, az oroszok és a szláv (faji) bűnözés látványos módon, nyílt brutalitással, de mégis jól szervezetten és eredményesen, a németek a média leuralásával, öltönyben és nyakkendőben terjeszkednek, a cigányok megmaradtak a szokásos, és elszórtan élő, csak családon belül szervezkedő, minden pillanatban lebukó, rejtőzködni, pénzt és hatalmat szerezni nem tudó családi bűnözésnél, ami még egy nem cigány betörő team színvonalához képest is látványosan alacsony minőségű. Azaz a cigányok azon rétegei, akik bűnöznek, semmiféle veszélyt nem jelentenek egyetlen nép, nemzet, ország ellen sem.

Ezért létezik cigánybűnözés, ahogyan létezik magyar, német, zsidó és szláv bűnözés, létezik afrikai és kínai is (én külföldön élve bőven megtapasztaltam, mekkora különbség is van pl. az utóbbi kettő között, és az utóbbi kettő bűnözésének az összes többi nációhoz képest!), de az, hogy létezik cigánybűnözés, nem lehet több kortörténeti kuriózumnál, érdekességnél, hiszen jelentősége nincsen gyakorlatilag semmi, ellentétben azokkal a csoportokkal, akik a bolhákra elefántkaravánt kiáltanak, és miközben zsidó és amerikai vadászbombázók húznak el a fejük fölött, annak röhögő és megvető megjegyzéseket tevő pilótáival szóratva a vírusokat és a pestist, aközben a Bencsik Andrások – helló, Bencsik, helló Für (de Für, rá ne nézz a töködre!), itt a Molnár, mert nem halt meg 2003-ban sem! – és társaik bolhavadászatot rendeznek, nagy csatazajjal és lábdobogással, ahogyan a lordok uralkodnak egy-egy apró tarkórúgással, elhúzva a fejük fölött.

Mert én látom a vadászgépeket, a multimilliomosokat és milliárdosokat, a nagytőkés Sárkányt és a fenevadat, de nem látom a bolhákat. Nem mondom, megesett életemben többször is, hogy egy-egy bolha (értsd: cigány származású bűnöző) megcsípett, de azért mégiscsak a vadászbombázók az urak, nem a bolhák, és nem is az önfeledt bolhavadászok. Nem vettem észre azt sem, hogy az 1000 milliárdokat bolhák lopnák, nem pedig Gyurcsányok, Kókák, Lendvaik és Fideszes vaspásztorok.

Miközben a zsidók, az oroszok, a németek, az amerikaiak leuralták az országot, elszedték a földeket, zabálják a közpénzeket, a jobb- és baloldal kezeivel törvényeket hoznak a saját védelmükben, 1990 óta nemzetközi szervezés és védelem mellett kiirtottak közelítően több ezer embert, aközben sikerült a jobboldalinak nevezett magyarokat ilyen semmitmondó piti dolgokkal lekötni és degradálni, mint a semmilyen cigányprobléma, és a gigászi, legnagyobb problémák medréből ebbe a semmibe terelve manipulálni és lejáratni.

Igen, igaza van Sólyom László Úrnak: Mérhetetlenül káros, amit a magyarok csinálnak.

Mit ér a cigányság elleni tüntetés, vagy a cigánybűnözés elleni tüntetés? Azok a cigánycsaládok, akik kisebb településeken terrorizálják a helyi lakosságot, mert bűnözők (ellentétben azokkal a cigánycsaládokkal, akik nem), nem fognak sem megváltozni, sem elköltözni. Mi ellen is szól a tiltakozás, miközben több ezer emberölést követtek el Magyarországon 1990 óta egy olyan politikai-közéleti disznóólban, annak közvetlen részvételével és tudtával, amiben a cigányoknak szinte az égvilágon semmiféle szerepük nem volt? Hol probléma a cigányság? Sehol. Nem huszadrangú, de századrangú helyen szerepel. Nem tétel. Ha én tenni szeretnék a cigánybűnözés ellen (mint ahogy a Gárda és a többiek nem, akármit is állítsanak), akkor arra ott vannak piti pénzekből finanszírozott, szinte teljesen eredménytelen felzárkóztató programok, és ott volna – ha létezne törvény – a rendőrség, az ügyészség és a bíróság, ahol az eljáró hatóság és a politikusok fogják csak be a szemüket, hogy ne lássák az eljárás alá vont személy bőre színét, és nézzék meg, mit követtek el. Aszerint ítéljenek, ne aszerint, hogy a bőre színe barna, ezért vagy súlyosabban kell elítélni, mert fuj, cigány, vagy enyhébben, mert hiszen cigány, és mit szólnak a jogvédők. De vannak hatékonyabb bűnmegelőzési és elhárítási módszerek is, melyekről mindjárt ejtek szót, mi is lenne a Gárda dolga, ha ennyire zaklatja a cigányság jelenléte.

Annyira azért én is keresztyén vagyok, bármennyire is világiasodtam az utóbbi másfél esztendőben, hogy sem egyik, sem másik oldal nem tud meghatni. Egy embert a tettei alapján kell szeretni és pártfogolni, vagy szeretve elkerülni, gonoszságát példaként említeni, hogy mások ne léphessenek arra az útra. Tettei alapján kell feddeni vagy büntetni. Nem érdekel, hogy cigány vagy francia, dán vagy norvég, spanyol vagy angol. A bűnözőket meg kell fékezni, de a cigánybűnözőket nem jobban. Nem érdekel, hogy a bűnöző cigány-e vagy sem. Az érdekel, hogy bűnöző vagy sem.

Képzelje csak el az olvasó, ha cigánynak született volna, miként élné meg szegényen, munkával vagy kényszerűen azért munka nélkül, mert a kormány tönkre vágta az országot, hogy a Magyar Gárda vonul. Kinek lehetne cigányként kiszúrni a szemét egy rissz-rossz mikuláscsomaggal, amely ráadásul ugyancsak vörös? Én ismerek cigányokat, beszéltem is velük az októberi események előtt is: megvetik Gyurcsány Ferencet; megvetik a balliberálisnak nevezett sortüzes állami bűnözést. Megvetik a zsidó nyomulást és az izraeli állami erőszakot. Drukkoltak még a bőrfejűeknek is, hogy megdöntsék ősszel ezt a mocskos, agresszív és brutális kormányt. Szimpatizáltak a cigányoknak még a leglecsúszottabb rétegei is azokkal, akik akár Árpád-sávos zászlókkal, akár bőrfejűekként kimentek tüntetni a rablófasiszta kormány ellen. Képzeljük csak el, amikor ezek a cigányok – igen, rengeteg lecsúszott, kisstílű bűnöző is köztük van, és cigányok tömegei, akik soha nem éltek bűnözőkként, ahogyan a gyurcsányoknak és a lendvaiknak viszont egész életét áthatotta a szervezett bűnözés és a köztörvényes életmód – azt látják, hogy a Gárda vonul. Vonalnak, mint a nácik, de mi ellen és hova? Kik ellen tiltakoznak? Ha zavarja őket a cigánybűnözés, miért nem szerelik fel a kérdéses falvakban a villanypóznákat mikrokamerákkal, hiszen nem pénz, alig kerül valamibe, és rögzítik, amit a politikai pártok nem akarnak felhasználni, miután a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat biztosította eszközökkel sok-sok napra való bűnügyi adatot és bizonyítékot halmoztak fel a cigány származású bandákban élő családok ellen is.

Milyen módon? Hát ahogyan Für Lajosról, a Magyar Gárda egyik vezérszónokáról annyi bűnügyi bizonyíték áll rendelkezésre a törvényes lehallgatások eredményeképpen is, nemhogy a törvényteleneket hozzá számítva, Für Lajosnak katonatisztek elleni állami gyilkossági ügyeiről, megrendezett öngyilkosságokról, nemzetközi drog- és fegyverkereskedelemről, olajügyekről és igaz módon, a nemzetért és a hazáért próbálkozó katonatisztek elleni hamis vádakról, buktatásokról és emberölésekről.

Ha a Magyar Gárda vonul, hová kellene először vonalnia? Ha skinheadek baseball-ütőt ragadnak, hová kellene először vonalniuk kamerával és mikrofonnal? Hol kellene csontokat törni, hol kellene kényszervallatás formájában világméretű botrányokhoz és rendszer-összeomlasztáshoz szükséges bizonyítékokra és tanúvallomásokra szert tenni?

Igen: egyebek mellett legelőször is Für Lajoshoz, a hazafiak gyilkosához, a lóhoz, aki hátrafelé fut, aki – bibliai Kifejezésekkel – cserben hagyja az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, a szegényt nem öltözteti fel, a politikai üldözötteket nem látogatja meg, hanem ha kérdezik, azt hazudja gyávaságában, mert a gonoszra méltó, fél, és kell neki a pénz és kell a hatalom, hogy nem is ismeri őket, a félholtakat, akiket az állam lerabolt, mind, egytől egyig az út szélén hagyja (hova rántod a fejed, Für!), akik pedig megállnak mellettük, hogy segítsenek, azoktól elfordul, hiszen államgörény, aki az NBH parancsát követi és NBH-s bűnbandák óhaja szerint pörög, mint a szélkakas.

Nem, Für, nem kapsz védelmet!

Ami pedig fenti szavaimat illeti, még egyszer: Sólyom László Úrnak nagyon igaza van:

Mérhetetlenül káros az, amit a Magyar Gárda és a többiek csinálnak ebben a semmilyen cigányügyben, ahol nincsen veszély, nincsen fenyegetés, és egy gárdának vagy hazafi szervezetnek nincsen teendője sem. Van bűnöző, van maffiózó, van politikus és rendőrbűnöző éppen elég, éppen elég pénzzel, befolyással, bűnözőktől és gyilkosoktól nyert hamis dicsőséggel, sátáni glóriával és hatalommal.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
http://hirhatter.t35.com

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2007 december 12..

2 hozzászólás to “Zsidó bűnözés, cigánykérdés, a gárda és néhány nyakas vonalkód”

 1. 1. A cigány szónak a használóit miért támadják perekkel romajogi aktivisták, miközben az Önök szervezetének is benne van a nevében – pl. Cigány Önkormányzat, stb.? A rendőrség egy esetleges körözés kiadásakor vagy bűntett elkövetésekor miért nem használhatja a származásra utaló cigány vagy roma kifejezést?

  2.
  A boon internetes honlapnak adott interjújában leírható az, hogy BAZ megye egyes részein már 80%-os a cigányság. A médiában miért nem lehet leírni, hogy pl. a Baz-megyei születések 90%-a cigány, de a börtönökben elítéltek aránya 90%-a is cigány? Az Alkotmány kimondja: 61§ A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez, ez miért nem valósul meg?

  3.
  Megemlíti, hogy nem kapnak segítséget és nincs a cigányoknak esélyegyenlősége. Miért hátrányos helyzetű az, aki szinte mindent ingyen kap az államtól, ráadásul segélyként többet, mint egy dolgozó ember kaphat? Itt a romák vannak diszkriminálva? Ez pozitív diszkrimináció ami súlyosan sérti a többi magyar állampolgár esélyegyenlőségét, és ütközik az alkotmánnyal, mely kimondja: (66§) A Magyar Köztársaság biztosítja az egyenjogúságot.
  4.
  Megemlíti még, hogy a magyar lakosság 23%-a funkcionális analfabéta és az oktatás és a foglalkoztatás lehet az igazi megoldás. Miért van az, hogy az állam nagyvonalúan minden támogatást /ingyenes könyv, étkezés, utazás stb./ megad, mégsem végzik el a 8 általános iskolát évtizedek óta?

  5.
  Megemlíti, hogy kényszer miatt jutottak oda, hogy egyetlen megélhetőségi forrásuk a szociális segély. Kérdésem: Miért van az, hogy az is jogosult segélyre, aki a felkínált munkahellyel nem él és közli, hogy dolgozni nem is akar? Ha a polgármester foglalkoztatni szeretné a cigányokat, miért nem támogatják? /pl: Nyírmihálydi/

  6.
  Megemlíti még, hogy hátrányos helyzetű településeknél újra kell gondolni a pályáztatást, hogy hozzájussanak az uniós támogatásokhoz. Kérdésem: Hátrányos helyzetű térségben történő milliárdos beruházásokat követően roma hátrányos helyzetűek miért nem dolgoznak, tanulnak? Itt felmerül a hűtlen kezelés, csalás alapos gyanúja ugyanúgy, mint a szoc. Polos építkezéseknél, ahol lakás helyett sok esetben putrikat látni.

  7.
  Megemlíti, hogy a társadalom szemléletén múlik, hogy milyen kép alakul ki egy egy csoportról. Kérdésem: Az, hogy valaki szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezik, azt kell-e eredményezze, hogy életvitele trágár, italozó, nemtörődöm legyen? Miért nem tesznek eleget egyesek alapvető higiéniai kötelezettségüknek?

  8.
  Megemlíti, hogy az elesett embereket a társadalom lökte erre a pályára. Ez a kérdés a társadalom félrevezetése, mely kimeríti a nagy nyilvánosság előtti tények meghazudtolását, mivel az állam minden erejével támogatja a szociálisan rászorulókat. Kérdésem: Azokat az embereket, akik a szabályokat, törvényeket nem tartják be, azokat miért támogatják, miért kell támogatni? Miért állnak a törvények megszegői mellé?

  Miskolc 2007.10.11
  Szemes István

  1.
  A cigány szónak a használóit miért támadják perekkel romajogi aktivisták, miközben az Önök szervezetének is benne van a nevében – pl. Cigány Önkormányzat, stb.? A rendőrség egy esetleges körözés kiadásakor vagy bűntett elkövetésekor miért nem használhatja a származásra utaló cigány vagy roma kifejezést?

  2.
  A boon internetes honlapnak adott interjújában leírható az, hogy BAZ megye egyes részein már 80%-os a cigányság. A médiában miért nem lehet leírni, hogy pl. a Baz-megyei születések 90%-a cigány, de a börtönökben elítéltek aránya 90%-a is cigány? Az Alkotmány kimondja: 61§ A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez, ez miért nem valósul meg?

  3.
  Megemlíti, hogy nem kapnak segítséget és nincs a cigányoknak esélyegyenlősége. Miért hátrányos helyzetű az, aki szinte mindent ingyen kap az államtól, ráadásul segélyként többet, mint egy dolgozó ember kaphat? Itt a romák vannak diszkriminálva? Ez pozitív diszkrimináció ami súlyosan sérti a többi magyar állampolgár esélyegyenlőségét, és ütközik az alkotmánnyal, mely kimondja: (66§) A Magyar Köztársaság biztosítja az egyenjogúságot.
  4.
  Megemlíti még, hogy a magyar lakosság 23%-a funkcionális analfabéta és az oktatás és a foglalkoztatás lehet az igazi megoldás. Miért van az, hogy az állam nagyvonalúan minden támogatást /ingyenes könyv, étkezés, utazás stb./ megad, mégsem végzik el a 8 általános iskolát évtizedek óta?

  5.
  Megemlíti, hogy kényszer miatt jutottak oda, hogy egyetlen megélhetőségi forrásuk a szociális segély. Kérdésem: Miért van az, hogy az is jogosult segélyre, aki a felkínált munkahellyel nem él és közli, hogy dolgozni nem is akar? Ha a polgármester foglalkoztatni szeretné a cigányokat, miért nem támogatják? /pl: Nyírmihálydi/

  6.
  Megemlíti még, hogy hátrányos helyzetű településeknél újra kell gondolni a pályáztatást, hogy hozzájussanak az uniós támogatásokhoz. Kérdésem: Hátrányos helyzetű térségben történő milliárdos beruházásokat követően roma hátrányos helyzetűek miért nem dolgoznak, tanulnak? Itt felmerül a hűtlen kezelés, csalás alapos gyanúja ugyanúgy, mint a szoc. Polos építkezéseknél, ahol lakás helyett sok esetben putrikat látni.

  7.
  Megemlíti, hogy a társadalom szemléletén múlik, hogy milyen kép alakul ki egy egy csoportról. Kérdésem: Az, hogy valaki szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezik, azt kell-e eredményezze, hogy életvitele trágár, italozó, nemtörődöm legyen? Miért nem tesznek eleget egyesek alapvető higiéniai kötelezettségüknek?

  8.
  Megemlíti, hogy az elesett embereket a társadalom lökte erre a pályára. Ez a kérdés a társadalom félrevezetése, mely kimeríti a nagy nyilvánosság előtti tények meghazudtolását, mivel az állam minden erejével támogatja a szociálisan rászorulókat. Kérdésem: Azokat az embereket, akik a szabályokat, törvényeket nem tartják be, azokat miért támogatják, miért kell támogatni? Miért állnak a törvények megszegői mellé?

 2. A gárda számtalan esetben kihangsúlyozta, hogy nem a rasszok ellen jött létre. Az embereknek a becsületes romákkal semmi bajuk. Van azonban egy speciálisan törvényen kívüli réteg. Hála a törvényeknek érdekük a gyermeknemzés, nem érdekük viszont a törvényes munkavállalás. Ezzel még nem is lenne baj. Azonban manapság úgy tűnik megnövekedett szabadidejüket nem templomba járással töltik, tisztelet a kivételnek. A rendőrség a békés polgárokat nem védi meg. Kolompár félék meg ezerrel védik őket, ezzel lovat adnak alájuk.
  Ebben van az igazi veszély. Több vezető szájából elhangzott: még néhány év és elszabadul a pokol, ha így megy tovább.
  Ez nem nemzetbiztonsági kockázat ?
  Az az érzésem, hogy a hatalom tudatosan gerjeszti a feszt.
  Jó lenne, ha Kolompár megértené, hogy nem a bőrszínnel van a baj, Ha valaki jóember, fel sem merül a bőrszín kérdése. Bűnözőket pedig nem szabad védeni, az a védőügyvéd feladata.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: