Nyílt levél a Barikad.hu-nak Vona Gábor és a többszörös gyilkos titkosügynök honvédelmi miniszter, Für Lajos vonatkozásában, feljelentéssel

[Legfrissebb Barikád-levelünkhöz ide kattintson!]

Dagad a gyilkos ügynökminiszter és magyargyilkospárti pártszolgálatosainak botránya

Tisztelt Barikád.hu,

2008 augusztus 15-én a “”Söpredék vagy te, vona gábor” – antifasiszta honlapot indított a kecskeméti újságíró” című cikkükben több állítás nem felel meg a valóságnak.

1. Amit honlapnak neveznek, nem honlap, hanem egy blog.

2. Nem én indítottam a blogot, hanem a Hírháttér Rádió műsorának hanganyagát mások jegyezték le, és úgy közölték újra az anyagot.

3. A szövegértelmezést lehetetlenné tevő és rosszindulatúan elpusztító idézeteikkel tudatosan fordított színben tüntetik fel a valóságot, aminek nyilvánvalóan az az oka, ami eddig mindenkinél volt ilyen esetekben: hogy képtelenek a konkrét kijelentésekkel szemben akár telefonos, vágatlan beszélgetés, akár a Hírháttér TV-ben történő személyes megjelenés formájában vitába szállni. Aki nem a tényekhez, hanem párthoz ragaszkodik (tehát pártszolgálatos, pártgörény, ahogy tetszik), valóban kénytelen az érvek helyett minden erkölcsi alapokkal leszámolni, mint Für Lajos a gyanútlan beosztottaival, illetve mindazon ügynökeinek ezreivel, akiket vele, titkosszolgálati főnökkel ellentétben az ő pártjából hazaárulóznak, mint akik megbolondultak, pedig egykor ő töltötte be miniszterként ugyanezen ügynökök ezreinek vezető funkcióját.

4. Ha a hamis vádak alapján politikai üldözöttként Draskovics Tiborral üldöztetnének, talán vegyék figyelembe a műsorban emlegetett eladott rendszerváltás eminens szereplőjét, a lakitelki áruló Für Lajos személyét, aki ügynöki létét az MDF-ben a katonai titkosszolgálatok és félig a polgári titkosszolgálatok tetején, álhonvédelmi miniszterként folytatta, hogy aki nem fúlt bele az általa irányított hadsereg laktanyáiban folytatott olajszőkítésbe és nemzetközi kábítószerkereskedelembe, az örülhetett, ha Für beosztott katonatisztjeként nem végezte Fürék bűnszervezeti bűntettei miatt állami gyilkosság áldozataként, hol cionista, hol FSZB-s érdekeket kiszolgálva, amiért a magyargyilkos Für Lajosnak életfogytig tartó fegyházbüntetés járna, más országokban pedig hazaárulásért felakasztanák.

Így nem érthető, és keresztyénként megint Jézus Beszédeit kell Idéznem:
– Jaj nektek, akik a szúnyogot megszűritek, a tevét pedig elnyelitek!

5. Az idézett szöveg, amelyre hivatkozva a betiltásomat követelik, nem tőlem való, és ha tudnám, ki írta, akkor sem mondanám meg, ha az életembe kerülne, ugyanis nem für er lajos vagy egyéb pártszolgálatos pártgörény, hanem egyelőre még keresztyén vagyok.

Továbbá:
Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a betiltásomat való hazaáruló szorgalmazásukat illetően is sokkal megfontoltabbaknak kellett volna lenniük, ugyanis a mindig, mindenkit betiltani akaró – egyébként a gyurcsányi MSZP-hez hasonló módon ugyancsak fegyvertelenkre támadó és csonttörő-fasiszta – kurucinfó is azzal végezte, hogy végül a jobboldal fő betiltóját betiltották. Igénytelenségüket azzal is tovább kompenzálhatják, ha további önkritikaként a pártgörénylétből megszabadulva konstatálják, hogy a Molnár F. Árpád soha, egyetlen lap betiltását nem pártolta, hanem ellenezte, számos esetben felhívva a figyelmet arra, hogy amíg az MSZP és az SZDSZ, a Népszava és a Népszabadság nincs betiltva, addig a Magyar Gárdát sem lehet betiltani, azaz a Hírháttér semmiképpen sem hasonlítható sem olyan baloldali szennylapokhoz és pártokhoz, amilyen a Népszava vagy az MSZP, sem az olyan jobboldali, szintén gyűlölködő és hazaáruló. magyargyilkospárti és az ártatlanok vérében megfürdetett, azzal megitatott családok rehablitálását üldöző szennylapokhoz és pártokhoz, amilyen a betiltós Barikád, a betiltott kuruc és a betiltás előtt álló betiltószövetség, a Magyarnak nevezett, magyargyilkospárti gárda, mely úgy ügynöközik, hogy vezérembere maga is egy gyilkos, mindenkit, rendszerről rendszerre eláruló vezető ügynök.

Ezen alapvető különbségeknek oka nem is lehet más, hogy én nem vagyok sem magyargyilkos, mint a magukfajtákhoz illeszkedő Für Lajos titkosszolgálati, hol kommunista, hol cionista, hol náci érdekeket kiszolgáló ügynök, sem cigány-, homoszexuális- és egyéb fajgyűlölő, hanem keresztyén, amiből következően az embereket – ahogyan a Jézus Krisztus Tanította, igen csupa nagybetűvel – a tetteik szerint kell megvizsgálnom, nem aszerint, hogy ha keresztyének vagy emberjogvédők, akkor nem tömeggyilkos-típusok, ezért üldözni és gyűlölni kell őket, és semmiképpen sem vizsgálhatom a bőrük színét sem, minthogy mint említettem, nem náci, hanem keresztyén vagyok. Így – mivel a cigánybűnözés kifejezés nem a keresztyének, hanem az antikrisztusok eledele kell legyen – az embereket csak aszerint sorolhatom be, hogy bűnözők-e vagy sem. Így atekintetben sincs nehéz dolgom, hogy egy fehér gyilkost súlyosabb kategóriába helyezzek, mint egy almatolvajt, vagy olyat, aki a fehér hazaáruló gyilkos ellen szót emel a megözvegyült családok védelmében, akiken a magukfajta barikádosok és gárdások naponként hozzám járnak taposni, és vérrel telt aranyserlegüket, amelyben az ártatlanok és a megkínzottak vére lötyög, naponként velünk akarják itatni, mondván:

– Ezt idd, ezt idd, na, ez a gárda! Gyilkosságaink jó gyilkosságok, baja annak van és lesz, aki gyilkosságainkat nem pártolja!

Most, hogy rendbe tettük a dolgokat, várom a telefonos vagy televíziós vitaműsort, vágatlan terjesztésre. Addig is a rendszerváltásból rendszerváltásba ügynök Für Lajos és a Jobbik helyett továbbra is szívesen leleplezem a rendőri bűnözést, valamint a Für Lajos által elrejtett titkosszolgálati módszereket és eszközrendszereket, igen, helyette, s mert nem vagyok hozzá és pártgörényeihez hasonló gyáva bűnszervezeti ávós bűnöző, így helyette, továbbra is helyette teszem mindezt.

Várom továbbá bocsánatkérésüket az 1990 óta lemészárolt katonatisztek gyermekeitől és özvegyeitől, minthogy a gyászolók és utódjaik sírjain a Jézus Krisztus Igéjének hallatán disznócsülkeikkel taposnak (ez is Jézusi Példázat volt), valamint várom e családok és a holtak rehabilitálásának követelését, noha nem tudom, hogy ez esetben nem lenne-e célszerű a Magyar Gárdának is a Molnár F. Árpád nemgyilkos helyett Für Lajos házánál kezdeni a felvonulást, elvégre nem almalopásról, vagy egyetlen nyamvadt Olaszliszkáról, hanem valódi, fehér faji – tehát a bűnszervezeti bűnözés és a népirtás legfelsőbb faji fokát megtestesítő csordaösztön legmocskosabb fenevadjairól van szó, az Emberiség rákfenéjéről – tömegmészárlásokról van szó.

Tartózkodom a tömeggyilkos, minden rendszerben álrendszerváltó, magyarüldöző és magyargyilkos hazaárulóktól, akik mindig a bennük bízókon tapostak, mint a pártgörénylétet minden ember életénél többre becsülő aljas és rosszindulatú pártszolgálatos bűnözők, egyben köszönetet mondok, hogy segédkeznek abban, hogy felhívják a figyelmet a rehabilitálástól az egységes erkölcsi alázuhanás okán megfosztott özvegy családok tömegeire, hogy végre kitakaríthassuk országunkból az olyan valóban hazaáruló és minden rendszerben kollaboráns és titkosügynökökből alakult bűnöző pártokat, amelyek olyan magyargyilkos bűnözőket emelnek szándékosan piedesztálra – az igazakat és a túlélőiket üldözve -, mint Für Lajos, aki soha, semmit nem tárt fel, viszont minden rendszerben, mindig, mindenkit átvert, aki vagy ostoba volt, vagy pedig pénzért, karrierért vagy a nácikra és a kommunistákra olyan jellemző pártgörénylétből fakadóan szélsőségesen erkölcstelenné aljasult.

Megkérem önöket, hogy segédkezzenek abban, hogy a továbbiakban ne adjanak munkát pitiáner almatolvajok ügyében, valamint olyan ügyekben, miért nem vagyok magyarverő és magyargyilkospárti pszichopata, hogy foglalkozhassak a fontosabb és öszemérhetetlenül magasabbrendű dolgokkal, amikről a gyilkos Für Lajos titkosszolgálati ügynökpártgörényük ugyancsak alaposan tud, de nyikkanni sem mer, ha pedig le akarom magam alázni a magukfajtákat megfullasztó pitiáner problémákhoz, legyen elég, hogy sokadszor is figyelmükbe ajánlom: amit a magukfajta cigánybűnözésnek nevez, arra én teljes megoldást kínáltam roppant népszerű, csak az idióta magyarüldöző és magyargyilkos jobboldali sajtó által elrejtett “A cigánybűnözés végső megoldása” című filmben, amit a jobboldaliak nagyon szívesen, de a szélsőfasiszták és a magyargyilkospárti jobboldali sajtó olyan kedvetlenül fogadtak, talán mert gyűlölködés helyett pofátlan egyszerű módon kínál megoldást.

Ami a magukfajták által a cikkben ugyancsak felelőtlenül szapult Kőrösi Imrét és Lakatos Pált illeti, bármelyik bal- vagy jobboldali betiltó és magyarverő, illetve magyargyilkospárti szennylap akkor hőzöngjön, ha töredékannyit le tud tenni az asztalra olajbűnözésből, globalizációs gazdaságból és az álrendszerváltás analíziseiből, amennyit Lakatos Pál vagy Kőrösi Imre szólóban, nem több helyen, csak a Hírháttér TV-ben már önmagában is kenterbe vágva általában valamennyi lapot, nemhogy szennylapot az Interneten, megtett. Önöknek nincs igénye arra, hogy a tetteket vizsgálják, hanem akkor ugranak rá bárkire, ha az tényfeltáró, de a minden korban, minden államban lealjasulást hozó pártgörénylétet elkerüli. Ha Für Lajosnál nem bűn, sőt – hadd olvassák csak az elhaltak gyermekei(!) -, védett erény és mindenkit mást eltaposni való dicsőség, hogy olajbűnöző, cionistákat több milliárd dolláros eladósítással kiszolgált gyilkos, akkor mi módon kérhetik számon a tényfeltárást bármelyikünktől, amit a pártgörénylétbe fúlt Für Lajossal ellentétben teszünk szinte napról napra. Isten Azt Mondja Ésaiás Próféta Könyvében:

– Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

E nyílt levelet – minthogy hazug cikkükben Draskovics Tibort emlegetve követelték a betiltásomat – elküldtem többek között a Legfőbb Ügyészségnek, a Katonai Főügyészségnek, valamint – mert azt emlegették – a Magyar Szocialista Pártnak. Ki tudja, hátha találnak benne valami nyomozni valót, pl. gyilkossági ügyekben.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád,
a Hírháttér keresztyén, ezért semmi esetre és semmi kényszerre sem cigánygyűlölő, sem magyarverő, sem homoszexuálisgyűlölő, sem jobb- vagy baloldali szennylapokat betiltó, sem politikai üldözötteket üldöző, sem söpredék és mocskos gyilkosoknak és bűnbandáiknak a megkínzott, de túlélő családokat betiltó, megfélemlítő, megrémítő és elhallgattató, sem a magukfajtákhoz hasonlóan vért ivó és a holtak vérét a Nagy Babiloni Szajhához hasonlóan aranyserlegből itató és mindenkit hazug módon átverő, ám a gyilkosokat és a magyarüldöző pártszolgálatos pszichopatákat néven nevező főszerkesztője.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

[Legfrissebb Barikád-levelünkhöz ide kattintson!]

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2008 augusztus 15..

2 hozzászólás to “Nyílt levél a Barikad.hu-nak Vona Gábor és a többszörös gyilkos titkosügynök honvédelmi miniszter, Für Lajos vonatkozásában, feljelentéssel”

  1. NAhát kedves Árpád fantasztikusak a hírhátteres műsorai hihetetlenül érdekesek és a valami egészen csodálatos stílust teremtett. Gratulálok csak így tovább szeretettel várja mindenki műsörait

    • Valami mas oldalrol akarok irni ami felhaboto,es a Duna ii autonom csatornarol szol.Nemzetinek nevezi magat a vilag egyik legrosszabbul szerkesztett musorszoroja. Rossz angollal feliratozott musor szorasa, csak aannak a KFT nek hoz hasznot aki tobbszorosen tulszamlazza ezt a szemetet. Kerdem en hany ember nezi ezt a musort mondjuk Erdelyben.Szoktak nezettsegi szamlalast vegezni, tegyek ezt itt most, mert nalunk itt Austr, senki. sem elvezi a cseh II nel is gyengebb produkciot.Az Ejszakai orjaratot naponta haromszor levetitik nekunk. Kerdem en miert, talan a musorszerkeszto harmatgyengge tudasat nem veszi eszre senki.Nalunk a felettesek utana neznek a beosztott munkajanak, esetenkent szamonkerik a hibat hibara okozo dolgozot.Mas. Melyik TV sugaroz csucsidoben idojarasi panoramat, a dragamusor idoben..mas. AZ AJANLOT NAPONTA KB 35 X UGYANAZT LEVETITI. mAS. mIERT NEM KAPUNK TOBB SPORT MUSORT,AMIKOR AZ ORSZAG EGYIK LEGJOBB SPORTSZERKESZTOJE ITT DOLGOZIK A DUNA TV BEN.Miert nincs gyerekmusor amikor vilagszinvonalu gyerekrajzfilmeket keszitettek nagyhiru elodeink.HUMORT nem talalni az egesz evi vJozseetitesben.Szilveszteri jo musor is csak egy volt de az fergeteges.Kesza Jozsef ATTILA SZINHAZZAL KAROLTVE cooperacioban.Tehat rossz musorajanlo helyett talan reklam / hoz valami penzt /a napi 3x Esti orjarat helyett sport humor gyerekmusor rajzfim rendszervaltas elotti Tv jatek, Klasszikus Jokai es Mikszath fimjeit a kepernyore, a rengeteg impotens talkshok helyett.Biztos nagyobb nezettseget es orszagimazst lehetne el erni ezekkel.Szerethetobbe kell tenni a musort,higyek el a regiek is tudtak valamit,jo hogy tobb penzbol de maradandot csinaltak.. Aztan befejezesul az Ejjeli menedekhely egyik fiatal riportere leszokhatna az allando bratyizo fellengzos TEGEZODESEROL.kOSZONOM A NEVEM vACZY hUBSCHL iSTVAN. EMEAL CIMEM vaczy.hubschl.istvan@gmail.com S.Australia Adelaide 18. Braemore Tce. Campbelltown 5074.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: