Angyalok és ördögök – Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
Molnár F. Árpád leleplező cikke
(Közreműködött: Tánczos Krisztina)

Azok közül, akik magyarul elsőkként kezdték nyíltan feltárni a mindannyiunk által ismert valóságot, és az Emberiség szolgálatában azóta sem buktak el (ABC-sorrendben):
Christian Crown, Drábik János, Fenyvesi Theresa, Molnár F. Árpád, Nagy Sándor (Naleksz), Tánczos Krisztina, Vitéz Gálfalvy Gallik Béla.

A Háttérhatalom (a Biblia a “Nagy Babiloni Szajhának” Nevezi) elektromágneses és számos egyéb technológiákkal gyakorolt elmeuralmi leírásaiból és egyéb politikai, pénzügyi stb. titkos társaságairól és lobbijairól való dokumentációkból, tényfeltárásokból és tapasztalati, belsős beszámolókból egyértelműen kitűnik, hogy azok az egész világon, egymástól teljesen függetlenül azonosak, mind a Háttérhatalom és tagjai által használt jelképrendszerektől kezdve a sok egyéb beletapasztalási beszámolókig bezárólag.

Ahogy Tánczos Krisztina is mondja: “Az egymástól függetlenül tájékoztatást adó tanúk, akik a Háttérhatalomról beszélnek, ugyanazokról számolnak be, amiket már én is régóta megtapasztaltam és folyamatosan tapasztalok.”

Valamennyien így vagyunk ezzel.

Az MK-Ultra egy az Amerikai Egyesült Államok globális uralmi, a lakosság mentális-emócionális irányítására és a Föld bolygó egyéb természetű időjárás-szabályozására kifejlesztett állami-katonai és titkosszolgálati project. Jelenleg a világ leghíresebbé és legnagyobb alakjává vált adattároló- és szexrabszolganője (szakkifejezéssel “Presidential Model“), az USA kormányának egyik titkosszolgálati fájlere és üzenetközvetítője, Cathy O’Brien ennek az elmeirányító és -átalakító project-nek az áldozata és mindeddig (mert még az Emberiség ellenségeként el nem bukott) világtörténelmi hőse egy személyben. Őt az MK-Ultra Monarch keretében fejlesztették ki. Úgynevezett elnöki modellként személyesen végzett szexuális szolgáltatásokat sok egyéb mellett Ronald Reagan-nek, a Bush- és a Clinton-családnak, miközben az agyát adattárolónak is használva nemzetbiztonsági anyagokat programoztak belé, mely dokumentumfájlokat külföldön – a megfelelő kódkulcsok beprogramozásával – nyitottak meg. Az ilyen emberprogramozási és államközi dokumentumcsempészeti eljárás nemcsak széles körben ismert az Egyesült Államokban, de jó pár botrány is kirobbant ilyenek miatt. A magyar lakosság nem beavatott része viszont egy mesterséges őslényparkhoz hasonlóan – hála az összes jobb- és baloldali médiumnak is – egy árva kukkot sem tud mindezekről.

Ahogy egy titkosszolgálati szakértőnk mondja: “Az embert ma már nem csak Isten, hanem a Háttérhatalom is megteremti.”

A globális és gigászi MK-Ultra egy a Központ – az egyetlen adott nemzethez sem köthető Globalista Titkosszolgálat – által létrehozott alproject, minden tekintetben a Központnak (a Biblia “Babilonnak” Nevezi) alárendelve. A világhatalmat megcélzó MK-Ultra összes technológiája a Központi, Globalista Titkosszolgálat által átjátszott és biztosított technológia eredménye. Annak a Központnak, amely irányítja az egész bolygót és előre megírta az Emberiség történelmének forgatókönyvét. Erről minden beavatott és mélyebben beszervezett ügynök és az engedelmességet megtagadó roppant kevés maradék tud.

Itt most arra emlékeztessünk, hogy a magyar lakossághoz képest technikai téren nagyságrendekkel tájékozottabb amerikai lakosság éppen tájékozottsága okán sem vette különlegességszámba, amikor pár hónapja a ma élő két legfőbb amerikai űrhajósok egyike, aki a Holdon járt, nem kis vihart és kormányzati riadalmat okozva bejelentette, hogy a NASA mai űreszközeiben földönkívüli technológiát használ. Az amerikai űrhajósok – tudom, hogy ezt is külön kell mondani, különben a magyarok még annyira sem fogják fel – töménytelen mennyiségű titkos anyaghoz és adathoz férnek hozzá, és számos titkosításról szóló dokumentumot aláírnak, különben oda sem szagolhatnak az űrhajózáshoz, nemhogy olyan esetben, ahol az alanyt már elindítása előtt a Világtörténelem egyik legnagyobb űrhajósának szánták. Az asztronauták egyébként is mind mélységi beszervezettek.

Közbevetőleg: a tájékozott keresztyének tudják, hogy a földönkívüliek azonosak az angyalok fogalmi körével, s hogy korunkban keresztelték át az angyalokat földönkívülieknek; de a kettő egy és ugyanaz. Ők mindeddig angyaloknak nevezték magukat, most pedig – mert a Hírháttér megint jövőt mond – a két fogalom fúziója következik, ami pár éven belül tulajdonképpen globális megértésre és elfogadásra fog kerülni. Jákób angyalokkal, azaz földönkívüliekkel találkozott, ahogyan Ellen G. White 150 évvel ezelőtti látomásaiban is angyalok, azaz földönkívüliek által került elragadtatásra, azaz egyszerű belső, tudati irányítás során látomások, hallomások és életélmény-beletapasztalások birtokába.

Mark Phillips, aki korábban az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának – a Háttérhatalom beavatott ügynökeként – titkosszolgálati technológiai project-eket és eszközöket építő alvállalkozója, a Pentagon és a CIA hatáskörébe tartozó, a világ egyik legtitkosabb elmeprogramozó project-je, az MK-Ultra kutatója és elmeprogramozója volt, a magyarországi álrendszerváltás idején, a legfelsőbb hatalmi beavatkozás következtében (a keresztyének ilyenkor Istenre, az ateisták földönkívüliekre vagy egyéb ősökre gondolnak) irányt váltott, és Cathy O’Brient, az USA egyik Presidential Modelljét megszöktette, majd Cathy-vel az oldalán elkezdte feltárni az addig egész életében eltitkolt, csak belső körökben megbeszélt titkosszolgálati eszközöket és államhatalmi módszereket. Mark Phillips CIA-s volt az, aki kiszabadította Cathy O’Brient abból a börtönből, aminek fogságában az állami vezetők és multimilliomosok, valamint milliárdosok hierarchiájában és szexuális szórakoztatására kifejlesztett Presidential Modellek és egyéb biorobot rabszolgák élnek. Mark Phillips, aki Cathy-vel a Világtörténelem egyik legfontosabb leleplező könyvét publikálta, Alaszkába menekítette Cathy O’Brient, ahol – a Teremtő Isten Kegyelméből – felülről megfelelő lobbiba szervezett titkosszolgálati team-mel, csapattal és Mark Phillips roppant széles elmetechnológiai ismereteivel, melyekkel korábban az USA világterrorista hadigépezetét szolgálta, jelentősen előnyös irányba módosították korábban a CIA ügynökeként nevelkedett és felnőtté vált Cathy O’Brien tudati állapotát. (Cathy O’Brien szintén programozott lányát – mert ő is beszámolt ismereteiről és politikusok stb. bűncselekményeiről – a CIA először a bíróságon elmebeteggé nyilváníttatta, aztán elmegyógyintézetbe záratta és mentálisan leépítette. Az állami és államközi gyilkosságok ilyen jellegű magyarországi központjai az IMEI és bezárásáig az OPNI.)

Mark Phillips és Cathy O’Brien, valamint háttércsapata a világ médiájának csaknem egésze által kollektív bűnszervezetként agyonhallgatott irdatlan történelmi botrányok során, melyekben miniszterelnökök kényszerültek erőtlen mosakodásra, egészen az Egyesült Államok szenátusáig vitték a több, mint fél évtizeden keresztül tartó pert, melyet aztán a háttérhatalmi és Emberiség-ellenes amerikai szenátus az USA nemzetbiztonsági törvényére hivatkozva leállított és titkosított, mondván, hogy az elmeuralmi technológiák és módszerek feltárása sérti az Egyesült Államok nemzetbiztonsághoz fűződő érdekeit. Bizonyára csak az idiótáknak kell magyarázni, hogy az amerikai szenátus nem a nemzetbiztonság, hanem a Föld népeinek totális ellenségeként, a Háttérhatalom (Babilon) globális rémuralma és Babilon parazitáinak és tömeggyilkosainak védelmében állította le még a látszatvizsgálatot is. Ezt követően került sor Mark Phillips és team-je könyvének megírására, melyet természetesen magyarra azóta sem fordított le senki; titkosabban kezelik, mint pár évvel ezelőtt a Mein Kampfot vagy a Talmud sorait.

A titkosszolgálat házon belül nagyon szellős. Ezért van az, hogy az olyan merényletekről, mint amilyen a 2008-as indiai terrortámadás is volt [link: 1 és 2], már hónapokkal előre tud minden titkosszolgálat, de a lakosságnak még akkor sem árulják el, amikor már bekövetkezett. Ugyanígy volt ez a WTC önmerénylete stb. esetében is. A Háttérhatalmat szolgáló, Széles Gábor alapította Echo TV-ben, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha létezését és totális uralmát leleplező, ezért betiltott Vitéz Gálfalvy Gallik Béla kapcsán is evidens, hogy ilyen kész összegzésekkel csak olyan rendelkezhet, akinek környezetében értelmes és beszervezett emberek vannak, ezért az elrejtett ismeretekre szert tehet, vagy maga is – az Emberiség hasznára váltva – beszervezett. Az Országgyűlési politikusokról szintén köztudott – ahogy ez a 2000-es Olajbizottság előtt is elhangzott -, hogy ha valamit tikosítanak, akkor az a “Tisztelt Ház” folyosóján negyed óra múlva már mindenki által nyíltan tárgyalt. Többek közt ennek eredménye az is, hogy amikor egyik alkalommal egy miniszterrel találkoztam, annak ellenére, hogy közöttünk levélben, telefonon vagy személyesen kommunikáció nem folyt, mégis olyan velem kapcsolatos ismeretekről beszélt nyíltan, amiket még senkinek nem mondtam el, és amelyekről csak a legmélyebb titkosszolgálati eszközökkel és ezen információk “családon belüli” továbbadásával lehetett szert tenni. Egyebek mellett úgy is, hogy a képviselők az Országház folyosóján – Istennek hála – a világon mindent kibeszélnek és megbeszélnek. Minden államtitkot is. Hogy a képviselők úton-útfélen államtitkot sértenek, nem átok és üldözni való bűntett, hanem Isten Adta Áldás és Kegyelem, mert a diktatúrára romboló, a jövő Emberiségére pedig építő hatással járnak. A Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) végletekig gépesített droidjai kapcsán azt is mondhatnám, ha nem keresztyén, hanem babiloni ördög volnék, hogy tehát kéretik őket eszerint újraprogramozni.

A házon belüli nyíltságot sok minden befolyásolja. Ezek részleteibe hosszas volna belemenni. Most csak egy példa:
Kozenkay Jenő III/II-es kémelhárítóval való első találkozásomkor – Kőrösi Imre oldalán – olyan nyíltan kezdett el beszélni Babilonról, hogy még én is hátrahőköltem, s attól tartva, hogy esetleg elrettentően nyílt lehetek, abban a helyzetben én magam akasztottam meg az eszmecserét. Ugyanis akkor még nyíltan egyetlen árva szót sem szóltam sehol arról, hogy belülről tudok a Háttérhatalomról és annál sokkal többet is, miközben azt, hogy beavatott vagyok, már minden belsős régóta tudta, ahogy beavatásom előtt sokan azt is, hogy a beszervezésemre sor fog kerülni. Előbb tudták ezt, mint én. (Kőrösi Imrét, Kozenkay Jenőt és Lakatos Pált azóta a titkosszolgálat leállította, hogy inkább a Nagy Babiloni Szajha Emberiség-ellenes árulói legyenek, és akkor az nekik jobban fizet.)

Németh Sándor élete meglehet, legvilágosabb prédikációjában, 2008 december 28-án az Emberiség történelmének mostani és végső alakulását “Isten-program”-nak nevezte. Minthogy Németh Sándor már a ’80-as években olyan mélységi beszervezettekkel tartott szoros kapcsolatot, amilyenek sok egyéb mellett a Magyar Köztársaság későbbi vezető politikusai, miközben a vezető lelkész jelenleg is nemzetközi hatalmi lobbik sűrűjében és védelmében él, így nem kell különösebb utána járás sem annak ténymegállapítására, hogy a Hit Gyülekezete országos vezetője is legalább annyira tud a világot irányító technológiai rémuralomról, ahogyan az Országgyűlés politikusai is nyíltan beszélnek róla egymás között és otthoni, családi környezetükben egyaránt. Ebben élünk, el sem tudjuk kerülni, hogy ne ebben kommunikáljunk.

A világreformok végrehajtásához elsőkre van szükség, akik Isten Áldásából mindenkinél előbb ébredve, a világ árulóival szemben az Emberiség áldására lerombolják a Sátán és a mindenki homlokára pecsétet helyezett titokzatos Nagy Babiloni Szajha emelte interkontinentális és globális hazugság falait, hogy az Emberiséget az Új Világkorszakba vezessék át. Isten pásztorai ebben, a Sátán pásztorai ennek ellenében munkálkodnak. Ha egyszer Drábik János már 2004-ben arra kérte a magyarság azóta is lapító beavatottjait, hogy legalább kezdjenek el beszélni arról, ami kiépült és ami megszabja a Világtörténelmet, akkor senki nem teheti meg, hogy fél évtizeddel később még mindig lapít, és a magyarsággal együtt az egész világot is a két lábon járás helyett a négy lábon trappolásra kényszeríti a földalatti, babiloni patkánytársadalom ördögi példányaként. Akik pedig a tényfeltárás ellenségeiként lépnek fel, elő kell készítenünk azok számára az Emberiség ellenségeinek kijáró következő nürnbergi pereket, a lehető legsúlyosabb fegyházbüntetésekkel, az Emberiség elleni bűnök legfőbb támogatóinak és előidézőinek kijáró jogos örökségükként.

A Hírháttér egyik Isten Áldotta feladata az, hogy a magyarok felfogó képességének határáig a lehető legtöbb eltitkolt ismeretet adja át, mielőtt az elkerülhetetlen és minden eddiginél jelentősebb reformok bekövetkeznek. Ezekről úgy tudjuk, hogy a magyarok lesznek valamennyi nép közül a világelsők (ahogyan a szocialistának nevezett világbirodalomból is elsőként szálltak ki) és innen fog diffúzálni minden világváltozás. Ahogyan – sok egyebek mellett – Bogár László és a Jobbik is feltárta, hogy az 1990-es világváltozás sok évvel előtte tudott volt és előre tervezett, éppen úgy tudjuk azt is, hogy a most következő változások során a magyarságban számottevő felerősítésre kerül az úgynevezett “nemzeti hangulat” (a titkosszolgálatok között már terjed ez a kifejezés), a Hírháttért gyalázó anyagokat maguk az elkövetők akarják majd a legsietősebben eltüntetni, a világváltozások kataklizmái pedig vallási világébredésbe fognak torkollni. Ezek miértjét és hátterét itt hosszú lenne kifejteni, de áldottak azok, akik különösebb előzetes ismeretek nélkül is megértették, mert összerakták a szükséges panelekből a valóságot, melyek megértése a Központi Hatalmak elmemanipulatív technológiái hiányában már jó pár évtizede rém egyszerű lett volna az egész Emberiség számára.

Azokra az egyházi vezetőkre, akik a Háttérhatalom (a Nagy Babiloni Szajha) szolgálatában fékezni merik, hogy a világ megtudja a nagy betűs Igazságot, nos, az ilyen papokra, lelkészekre és pásztorokra vadásznunk kell. Az olyan szervilizmust, amiről a titkosszolgálati Mitrohin-aktákban is beszéltek, s amely tény bejárta a Földgolyót, amikor a volt Szovjetunió egyik neves papja elkezdett kipakolni arról, hogy a szovjet éra alatt a papság 100%-át kényszerítette a titkosszolgálat valamiféle együttműködésre, tehát az összeset(!), az ilyen szervilizmust el kell söpörnünk, az árulókat pedig – szemben azzal, ahogyan a szocialista éra összes egyházi ügynökét felmentették – meg kell neveznünk és fegyházba kell juttatnunk. Nem a régi, hanem a mostani és elkövetkező árulókat. Nincsen szükségünk olyan papokra és lelkészekre, akik Jézust hirdetve a Nagy Babiloni Szajha ördögeiként funkcionálnak, és megakadályozandó lépnek fel az Emberiség sok millióinak lelki üdvözítésével szemben.

Azok közül, akik magyarul elsőkként kezdték nyíltan feltárni a mindannyiunk által ismert valóságot, és az Emberiség szolgálatában azóta sem buktak el (ABC-sorrendben):
Christian Crown, Drábik János, Fenyvesi Theresa, Molnár F. Árpád, Nagy Sándor (Naleksz), Tánczos Krisztina, Vitéz Gálfalvy Gallik Béla.

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Az alapfogalmakhoz az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. – HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. –
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: … ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja – legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

BETILTVA! – HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. – HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon – Meglátni a Pokol Kapuját…
/Christian Crown – Fenyvesi Theresa – titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 január 3..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: