Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!

Mindenkit megkérünk a Mindenható Isten és a Jézus Krisztus Nevében, valamint az Emberiség testi-lelki túlélése Védelmében és Érdekében, hogy e cikkünket minden elérhető címre juttassa el. Mert aki sem saját magáért, sem másokért nem teszi meg még a minimumot sem, miként várhatja el bármely felettünk álló hatalomtól, hogy ne az örök borzalmak honába vesse.
(Ez már Olyan. A beavatottak tudják, hogy ez mit jelent.)

Előszó és jövendő a Hit Gyülekezete tagjai és a világ cionista hóhérjai és tömeggyilkosai vonatkozásában (Lukács 11:52-54.):
– Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok!

Mikor pedig [Jézus] ezeket mondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagyon elkezdtek ellene állni, és Őt sok dolog felől kikérdezgetni, ólálkodván ellene, és igyekezvén valamit a szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.

2009-02-09.
Molnár F. Árpád

FIGYELEM! A Youtube a Hírháttér Multimédiának hivatalosan bejelentette, hogy a Hit Gyülekezete (tehát Németh Sándor) az Egyesült Államokban is betiltatta a “Németh Sándor és a Sátán országa” című filmünket, melyet ide klikkelve megtekinthetnek és letölthetnek.

halal_angyala_satan_nemeth_sandor_muzsikal
Németh Sándor, a Sátán főapostola gyülekezetének, a Sátánnak, a tiokzatos Nagy Babiloni Szajhának, a világ államait irányító antikrisztusoknak és a világ ember- és lélekkereskedő cionistának kedve szerint, a világ népei holttesteinek csontjain muzsikál. És az ördögök hallgatnak az ő szavára, legelőre találtak villamosszékes, és méreginjekciós tömeggyilkosok, emberkísérleti project-ek antikrisztusai, a világ állami vezetői, azaz a Sátán által kijelölt antikrisztusok, és az elmeuralmi, a világ népeit elkárhoztatott és a világ földrengéseiért és háborúiért felelős Nagy Babilonnak, azaz a Háttérhatalomnak legfőbb Moszados és CIA-s, valamint FSZB-s és kínai tömeggyilkosai és illuminátusai, akik mindig a Sátánnak szolgáltak, hogy az egész Emberiség testtel és lélekkel vessze az örök kárhozatba.
(Molnár F. Árpád és a Hírháttér Felett Álló Hatalom)

Németh Sándor akkor indított Föld méretű betiltó-támadásokat a Hírháttér ellen, amikor férfiak, asszonyok, kisgyermekek és idősek, valamint a polgári lakosság tömegei ellen elkövetett állami tömegmészárlásokat, államok által indított háborúkat – melyeket Németh Sándor Istennek tetsző tettnek nevezett – a Hírháttér említett filmjében a Sátán tetteinek neveztük, és filmünkben hamarosan a nyilvánosság számára is látható világtörténelmi szinten lelepleztük az Emberiség elektromágneses és tudati irányítását szabályozó, az Emberiség leuralására és elkárhoztatására kiépített tömeggyilkos, Babiloni Világrendszert. A betiltó egyház (a Hit Gyülekezete) – és a Föld bolygó államhatalmi szervei – azóta kiterjedt üldözést folytatnak Németh Sándor tömeggyilkosságokra felszólító Igehirdetései és a Háttérhatalom létezése és összes elmeirányító és tömeggyilkos, kereskedelmi és világterrorista módszerei védelmében, a cionisták és a Hit Gyülekezete tagjai közül pedig már most többen életveszélyes fenyegetéseket küldözgetnek a Hírháttér főszerkesztője ellen. Ezek első motivatív tényezője Németh Sándor volt, amikor filmünk megjelenését követően, vasárnapi prédikációjában anélkül, hogy meg merte volna nevezni a Hírháttért vagy ki merte volna mondani Molnár F. Árpád nevét, egységes fellépésre szólította fel ellenünk a Hit Gyülekezete híveit.

Mint fentről való tapasztalásból tudjuk és hirdetjük, amióta a film megjelent: ami a filmünkben elhangzott, miszerint ‘Németh Sándor, valami borzasztó dolgot tettél’, amikor Izrael háborúját (később már minden országét) igazságos háborúnak nevezte (mondván: Isten Adja a világ vezetőinek, értsd: antikrisztusainak a hatalmat arra, hogy öljenek és uralkodjanak, s hogy ők tegyenek igazságot, mert Németh Sándor szerint kiépült az igazságszolgáltatás, és az igen megbízható és Isten Óvó Védelme alatt áll), tehát amit kaptunk arról, hogy Németh Sándor valami borzasztó dolgot követett el, az felülről való, Hatalmi Kijelentés volt.

Bejelentjük, folytatva a már az első pillanatban kijelentett jövendőt, hogy amit Németh Sándor tett, annak rettenetes és borzalmas következményei lesznek. Ugyanis Isten Végezte Így a jövőt, a film pedig történelmi nagysággá és jelentőségűvé vált és válik. Az eddigi híre és jelentősége az elkövetkezőkhöz képest semmi! A Jövő Elkészült, és ezt Németh Sándor nem tudja feltartóztatni, csak elősegíteni. Ez már el van döntve!

Az Emberiség és a Hírháttér elleni, a Hit Gyülekezete általi, a világ állami képviseleteit világszerte egyetlen tömeggyilkos, sátáni disznóólba rántott Babiloni Szajha-Szövetsége egyértelművé tette, hogy a tömeggyilkos álkeresztyénség és az Antikrisztus védelme a Teljes PÁRT egységét követeli és meg fogja valósítani a Föld bolygón, pontosan a Krisztusi Próféciáknak megfelelően, viszont mindenkit, aki a Jézus Krisztus Igéjét hirdeti, hogy senki, semmilyen körülmények között nem ölhet és ölethet, még akkor sem, ha Németh Sándor hirdeti ezt az ATV-ben, be kell tiltani az egész Föld bolygón. A PÁRT Babiloni Világegysége – Németh Sándor tömeggyilkos hatású és tömegeket elkárhoztató halálprédikációi következményeképpen – már most sorával gerjesztik a gyűlölködő, közönséges, ördögi, halálos és kárhozatot követelő kívánságokat, és – mert jövőt mondunk – a jövőben kiterjedt üldözésekhez fognak vezetni a világ keresztyénjei és civil lakosai ellen, és ehhez többek között Németh Sándor Izraelt és a világ államai és antikrisztusai által indított háborúit pártoló, Isteni Védelműnek nevezett halálprédikációit fogják idézni. Ez a jövő, és a jövőt ekként kaptuk meg. Ez az egyik fő ok, ami miatt Németh Sándor büszkesége olyan nagyon megdagadt az elmúlt napokban. Németh Sándor tömeggyilkos, a PÁRT védelmében elhangzott prédikációi rengeteg ember halálához fognak vezetni. Ez nem kalkuláció, hanem a Jövő.

Akiket részletek is érdekelnek, keresse fel a Hírháttért. Ide kattintva megtekintheti és elmentheti az álkeresztyén, tömeggyilkos és világhóhér JÚDÁSFAJ tettei megfeddésére készült filmünket, melyet a világ Sátáni Hatalmai a Háttérhatalom léte és összes módszerei, valamint Nénmeth Sándor és a világ államhatalmi kezdeményezésű tömeggyilkosságainak és háborúinak védelmében üldöznek. Az élükön Németh Sándorral, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha legkevesebb a ’80-as évek óta mélységi beszervezett ügynökével, aki a Molnár F. Árpád által az elmúlt években Németh részére tömegesen küldött felszólításaival ellentétben nem csak leleplezni nem volt hajlandó a világot öngyilkosságba vezetett és a világ népeit elkárhoztatásra vetett Nagy Babiloni Szajhát (akik előre tolt figurái között pl. több izraeli miniszter Németh Sándor nem titkolt személyes “jó barátja” és pártfogója), de Németh Sándor a Szajha és Babilon elmetechnológiai módszereit bitroló világhóhér henteseinek védelmében a világ tömegmészárlásait és az Echelon összes titkos módszereit – melyek zömét Izrael és a Moszad bitorolja és használja – eltitkolta, védelmébe vette, ellenünk pedig, és ezzel az egész Emberiség ellen, mert a Némethek által az egész bolygón üldözött filmünkben lelepleztük azt, üldözést és betiltó háborúkat indított. Ugyanakkor a Hit Gyülekezete hivatalos képviselői abszolút bujkálnak előlünk, és úgy tesznek, mintha nem is léteznének. Így történhetett meg az, hogy előbb kaptunk hivatalos üzenetet az Egyesült Államok Youtube szerverétől arról, hogy a Hit Gyülekezete betiltatta az Emberiség és annak minden népe élete és lelke védelmében készült filmünket, miközben az üldözéseket kiváltó Németh Sándor és beosztott PÁRT-katonái nyilvánosan mukkanni sem mertek, csak hátulról indítottak támadásokat, mint a Rákosi-rendszer titkos feljelentői.

A Hit Gyülekezete egyetlen képviselete sem reagált egyetlen hivatalos megkeresésünkre sem, hanem titokban, a Háttérhatalommal világszerte szövetkezve szervezik az ellenünk folyó támadásokat az Emberiség kipusztítására. Bizonyítékokkal rendelkezünk továbbá arról, hogy a Hit Gyülekezete hivatalos képviselete a korábbi, a Háttérhatalom leleplezéséért és ezzel az Emberiség védelme érdekében keresztyéni összefogásra szólító levelünkre azt válaszolta, hogy ne küldjünk több levelet, semmilyet, ezzel minden más kontextussal egyben ugyancsak egyértelművé téve, hogy a Hit Gyülekezete és annak főapostola, Németh Sándor a Háttérhatalom összes keresztyénellenes, a világ szentjeit fogságba hurcoló és kiirtó, tömeggyilkos szövetséges szervezeteivel és módszereivel, Izraeltől az Egyesült Államokon át Magyarországig totális despotikus védszövetségben kíván maradni az egész Emberiség megtévesztésére, a Sátánnal közösen történő félrevezetésére, az egész Emberiség kiirtására és további testi-lelki adásvételére és elkárhoztatására.

Igen: Németh Sándor az Egész Emberiség kipusztítására és elkárhoztatására indította támadásait és Föld méretű, népirtó és minden életformával halálosan ellenséges háborúit, hogy mindenki, aki nem tudta, hol élt, továbbá mindenki, aki a kizárólag általunk teregetni mert módszerekről és összefüggésekről nem tudott, nem térhetett meg a Jézus Krisztushoz, továbbá mindenki, aki a világ népeinek ellenségeként a háborúkat éltette és az Echeloni Tömegmészárlásoknak, továbbá e világ urának, a Sátánnak és a titokzatos Nagy Babiloni Szajhának szolgált, ne juthasson örök életre, és egész életében a Háttérhatalom elektromágneses és a világ tömegmészárlásaiért, háborúiért és földrengéseiért felelős – java részben a Moszad és a CIA kezében összpontosult – Világhatalom fogságában raboskodjék és vesszen el.

Hogy kínba és gyászba boruljon e Föld és annak minden népe, miközben Németh Sándor, a most már világosan deklarálhatjuk, a Sátán apostolaként, a Titokzatos Nagy Babiloni Szajha veres fenevadján ülve itassa meg a Föld népeit és minket, keresztyéneket a világ népeinek és a szenteknek vérével, és mindenek vérével, akik megölettek a Földön.

Ahogyan a Biblia Hirdeti:
– …ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. (Jelenések Könyve: 18:7.)

Németh Sándor:
Júdás csak pénzt lopott a Jézus Krisztus és tanítványai asztaláról. Te viszont nem csak meggazdagodtál Krisztus és az összes tanítványai példáival szemben (legutóbbi beszédedben is a gazdaságot és a pénzt éltetve), de az egész világ kiirtására a Sátán legfőbb hatalmaival szövetkeztél. És ezt, kimondottan azzal, hogy a Háttérhatalom és világpusztító módszerei és azok Moszados, CIA-s stb. terroristái védelmében léptél fel Isten, a Jézus Krisztus, a világ összes mostani és leendő keresztyénje és ateistája ellen, valamennyiünk ellen, aki a Világmindenségben létezünk, most már soha többet nem tudod eltitkolni, miközben a világ, amit a Moszaddal és a CIA-val közösen építettél, az összeomlása és saját öngyilkossága felé vágtat.

A hatályos törvényeket is felrúgtátok, amikor – a törvény betűit idézve – saját életünk és lelkünk, valamint ami fő, mások testi és lelki épségével világtörténelmi mélységekig süllyedve, valamennyi létező és valaha megszületendő emberrel szemben, az egész világ közvetlen életveszélyével szemben a Háttérhatalom és saját tömeggyilkos imázsod építéséért védelméért az egész világot is azonnal, az egész bolygóra kiterjesztetten kész voltál leszúrni, szíven szúrni és az út szélén hagyni. A szörnyűség és a gyász nem kerülhet el, mert ha téged – bármikori későbbi megtérésed okán – örök életre rendelne az Isten, akkor Júdásnak is örök életet adott volna, hiszen ő is bűnbánatot tartott, ráadásul veled szemben a Sátán által számodra biztosított hírnévből sem jutott ki neki egyetlen morzsányi sem, sőt, veled szemben az akkori Moszadtól és háborús hóhéroktól kapott pénzből sem költött egy fillért sem, de mindet visszavitte!

Te viszont mindenből jóllaktál, és úgy folytattad, mint az a Nagy és Tömeggyilkos Szajháról 2000 éve Megprófétáltatott. Ünnepelve, vidáman, üldözve minket, a világ üldözötteit, lemezteleníteni akarva, akiket Isten Öltöztetett Fel, tobzódva hirdetve, hogy minden a tiétek, ünnepelve, amikor az Egész Emberiség Sátáni Módszereitek és Technológiáitok Miatt Saját és Mindenki Más Vérében Áll.

A felvételek arról, hogyan hirdetted a világ népei elleni tömegmészárlásokat, itt hevernek előttünk.

Lehetetlen, hogy Isten ne kárhozattal büntesse meg a világ népeinek és a világ keresztyénjeinek vérét és lelkét, amelyekért az egész világ csúfságaként és a Sátán első apostolaként nevedet és pártod összes tetteit, a Sátán és a Titokzatos Nagy Babiloni Szajha rémuralmi rendszerének vetetted alá.

(A Hírháttér és Molnár F. Árpád, 2009 február 09.)

Szétküldve Izrael, az USA, Magyarország és más nemzetközi diplomáciai képviseleteknek és ezen államok titkosszolgálatainak, az Országgyűlés több tucat országgyűlési képviselőjének, számos emberjogi- és civil szervezetnek, a tömeggyilkosságoknak helyet biztosító, a mi összes munkánkat üldözéssel vérbe és lassan egy évtizede Veérbe folytó ATV-nek, valamint további több száz médiumnak, több száz keresztyénnek, továbbá számos nagy- és kisegyháznak, valamint többek között nem hivatalos személyek százainak.

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Hogy mi a háttere a Hírháttér elleni, A Központtól és a Sátántól, valamint annak Emberiség-ellenes mészárosaitól indított támadásoknak, az Emberiség eltitkolt katasztrófájának megértéséhez az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. – Angyalok és ördögök – Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád – km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. – HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! – HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. – HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon – Meglátni a Pokol Kapuját…
/Christian Crown – Fenyvesi Theresa – titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 február 9..

16 hozzászólás to “Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!”

 1. Tisztelt Molnár F. Árpád Úr!

  Nekem sok ismerősöm van aki tagja a hit gyülekezetének.

  Hogyan lehetne rajtuk segíteni?
  Ha kilépnének a gyülekezetből az lenne a megoldás.
  De nem hiszem, hogy hallgatnának rám.

 2. A Hírháttér Multimédiát az elmúlt hónapokban 100%-ban tiltották be Magyarországon, és közölték, hogy Magyarországon nem működhet, mert a magyar multimilliárdosok, akik a médiumokat felvásárolták, ezt nem engedik meg.

  Az USÁ-ban pár hónap alatt kétszer tiltották be 100%-ban, amit mindkét alkalommal Föld méretű bűnügyi és diplomáciai botrányokkal tudtunk csak elhárítani. Ezek keretében személyesen is megkerestünk több titkosszolgálatot és külföldi nagykövetségi, diplomáciai rezidenciákat.

  A mindezekhez képest bolhányi Németh Sándor pedig bíróságra rángatott minket.

  HIRHATTER-TEAM

 3. Tisztelt Faith Úr: köszönjük a kérdést.

  Minket is sokan keresnek meg azzal, hogy Németh Sándor – mint maffiavezér – operatív csapatokat mozgat, és teljesen tönkre tette olyanok életét, akik ki akartak lépni az egyházból. Ezeknek a panaszoknak és részletes beszámolóknak egy jó része belföldi és külföldi hatóságokhoz is elküldésre kerül a panaszosok részéről. Nem minden esetben Németh Sándor a ludas: gyakori Németh körül a Moszados és más olyan mozgolódás, amely sem pénzt, sem embert nem kímél hétköznapi, civil lakosok vegzálására, zaklatására és tönkre tételére.

  Németh Sándor mindig kerüli a személyes vitát mindenkivel, mert tudja, hogy álláspontja csakis bűnöző bíróságok bűnöző bírói és ügyészei előtt tartható, de nyilvános médiavitára maradéktalanul alkalmatlan. Ezért a Hírháttér elleni per bírósági tárgyalásaira sem volt hajlandó egyszer sem megjelenni, pedig ő kezdeményezett büntetőpert. Távolmaradásai miatt a pert le kellett zárni, de ügyvédi irodájától a további fenyegetőzések nem szűntek meg. Németh gyáva és bosszúálló típus, aki soha nem mer senki szemébe nézni, hanem közpénzeken és gyülekezeti tagok pénzei felhasználásával mozgat méregdrága ügyvédeket és ügyvédi irodákat.

 4. áldjon az úr benneteket és adjon nektek világosságot és szerető szívet a megtéréshez

 5. ADJON BÉKÉT AZ ÚR A TÖMEGGYILKOSNAK

  És adjon az Úr nyugalmat Németh Sándornak, hogy ne rohangáljon bíróságra ellenünk, keresztyének ellen, akik vele ellentétben nem multimilliomosként, hanem szociális segélyből élünk, politikai üldöztetésekkel, mivel nem támogatjuk sem a háttérhatalmat, sem annak titkosszolgálati és hadászati, lakosság elleni eszközeit, ráadásul nem neveztük ISTENNEK tetsző tettnek, hogy Izrael 1 zsidó halottért 100 palesztint mészárolt le.

  Adjon az Úr még több pénzt Németh Sándornak, adjon hozzá gyilkossági vágyai beteljesedésének akadályozását, és hagyjon nekünk békén Németh Sándor, az antikrisztus. Ahogy mi nem tiltattuk be, pedig ISTEN Nevében hirdette a háború ISTENNEK tetsző voltát, úgy maradjon végre a multimilliomos fenekén a tömeggyilkos, fejezze be esztendők óta tartó ámokfutó betiltási őrületét és Veérengző tébolyát, és hagyjon békét azoknak a keresztyéneknek, akik nem óhajtanak a mészárlásaihoz csatlakozni.

  És Adja az Úr, amit Megad, mert már elkészült előre, hogy belebukik a tömeggyilkossági titkosszolgálati eszközök rejtegetésébe, melynek leleplezése miatt évek óta bíróságokra rohangál ellenünk, és szerte az egész Földre levelet írogattat multimilliomos, gyülekezeti pénzek millióin fizetett ügyvédjeivel, miközben a bíró halmozott kérésére sem volt hajlandó egyetlen tárgyalásion sem megjelenni szembesítésre, mert fél. Hiszen a gyáva ember arra szorul, hogy titokban bujkáljon, de aki a Világosságot és az Életet hirdeti, a házak tetejéről teszi, nem a Sátán világi bíróságai előtt, multimi8lliomosként, szegény és üldözött keresztyének ellen, bujkálva előlük gyáva féregként.

  És fogadja el a Kinyilatkoztatásokat, amiket tömegével kaptunk, és amely Kinyilatkoztatások ellen bírósághoz fordult a tébolyult tömeggyilkosa: hogy el fog kárhozni azokért a tettekért és a gyermekek lelkéért stb., akiknek meggyilkolásában és üldözésében benne maradt. Benne maradt.

  ÁMEN.

  ÁMEN

 6. http://videa.hu/videok/hirek-politika/nemeth-sandor-es-a-pusztitok-agytechnologia-despota-echelon-lmJ8Xn7HjXDUvjBv

  http://hirosindex.hu/tema/10797

  Kedves Árpád!

  Remélem tegeződhetünk. Próbáltalak keresni két fórumon is, mielőtt megtaláltam a blogodat. A fenti linkeken találod ezeket Tamás illetve ferencz.tamas68 néven, mint hozzá szólót. Fontos dolgot szeretnék közölni veled. Én most 41 éves vagyok és 22 éves koromban becsábítottak a Hit gyülekezetbe, ahová másfél évig jártam. Addig is voltak rossz érzéseim, de mindig elhesegettem azokat. Biztos ismersz más, velem hasonlóan megtörtént eseteket, ezért nem szeretném most részletezni azt a végtelen lelki gyötrelmet, amit átéltem még évek múltán is. Az ott történő lelki manipuláció és a más gondolkozásúakra gyakorolt megfélemlítési módszerek is bizonyára ismeretesek előtted. 35 éves koromban aztán elmentem egy Bibliakörre, ahol általában még 10-en sem szoktunk lenni. Egy Bibliaoktató nő tartotta az előadásokat, aki valahogy az adventizmus útján, a sola scriptura iskolát elvégezve lett oktató. Nem mindig jártam oda, sokszor éveket is kihagytam, de néhai látogatásaim alkalmával azért gyógyultak a sebek. Ellen White-ot sokat tanulmányoztam és ez is sokat segített. De láttam filmjeiden, hogy te is idéztél többször a Tapasztalatok és látomások című könyvéből. A helyzet velem a következő, amit tudatni szeretnék veled: 26 évesen leszázalékoltak idegi kimerültséggel. Majd 35 évesen gyógyultnak nyilvánítottak, mert elfelejtettem elmenni a felülvizsgálatokra. A mostani időkben őrületes fáradékonysággal küszködöm, miközben ápolom itthon mind a két szülőmet. Édesapám kb. 10 éve kapott agylágyulásos agyvérzést. Lebénult és a beszédközpontja is tönkrement. Ezzel kapcsolatban előzőleg rettenetes álmom volt. Édesanyám demenciás lett pár évre rá, hogy apám megbetegedett. Ez az úgynevezett időskori elbutulás. Pedig nem annyira idősek. Most 72 és 74 évesek. Volt egy macskám, akit én hoztam haza még apám megbetegedése előtt az utcáról, mert belemart valami állat. Nagyon kedves kis cica volt, de apámmal egyidejűleg lebénult. Évekig kellett néznem, ahogy szenved a felfekvésektől, és mikor a karomban körbehordoztam a lakásban, ahol ő előzőleg egészségesen járkálhatott, könnyezett a szeme. Ebbe is majd bele őrültem. Most édesanyám annyira ellenem van fordítva, hogy az őrületbe kerget, nem tudok neki sehogysem jót tenni, hiába érvelek, hogy jót akarom, nem is fogja fel. A legrosszabb, hogy demenciája mellett erőszakos is velem szemben. De kénytelen vagyok őket itthon ápolni, ápolási díj mellett. Nem fogom őket szociális otthonba elhelyezni. Már egyszer próbáltam egy hétig, de azonnal haza is hoztam őket, a körülmények láttán. Azok ugyanis szörnyűek voltak. Pár évvel ezelőtt minden ok nélkül, minden szó nélkül két ördögi söpredék agyovert az utcán. Most pedig egy éve ugyancsak két gazember kirabolt. Az egyik elcsalt itthonról, míg a másikat felvilágosította az itthoni helyzetről. Az összes félrerakosgatott pénzemet elvitte ez az aljadék, még a szekrényemet is felfeszítette, ahová a pénz el volt zárva. Majd most lesz a tárgyalás júliusban. 2001 szeptember 11., amely időpontban pszihológushoz jártam. Ő még a terrortámadás előtt mondta nekem, hogy írjam le minden nap, hogy éjjel mit álmodok. Mikor a terrortámadást követő napokban felolvastam neki a szeptember 10.-i álmomat, én is megdöbbentem. Az álmomban repülő zuhant több emeletes házra, amit szétroncsolt. A mentők ott voltak. Sok sebesült és halott volt. Tovább nem részletezem. A hit gyülekezetben nem engedték, hogy önálló gondolkodásom legyen, de később a Bibliaoktatónő éppen erre hívta fel a figyelmemet. Barátom mára szinte nem is maradt, hiába igyekszem a lehető legjobbat tenni, ami nagyon kevés erőmből telik. A munkahelyeken pokolként szoktam megélni azt a fájdalmat, ami az emberi kapcsolatok kialakításában lebénít. Állandó célpontként és zsákmánykénk érzem magam. Ma kicsit jobb a helyzet, de tehernek érzek minden emberi kapcsolatot, úgyhogy túl sok időt nem tudok eltölteni egyetlen ember társaságában sem. Ezek mellett édesanyám teljesen rám van szállva. Szerinted ezt a háttérhatalom teszi velem? Az programoz ellenem mindenkit? Igaz, a hit gyülekezetben is ellenséggé váltam akkoriban, meg egy másikban is. Most Saját kezűleg küldtem el Németh Sándornak a róla szóló filmet, hogy lássa, nem tudja betiltatni. De az is lehet, rosszul tettem, mert így rájön, melyik oldalon van, és azt is letiltatja. Azt szeretném kérni tőled, hogy adj nekem valami választ. Igaz, én úgy tudom, hogy mi magunk is kapcsolatot teremthetünk Istennel, nem kell hozzá más ember. De rajtad látom, hogy miken mentél keresztül és mennyire elszánt vagy, tudsz ezekről a dolgokról. Több filmedet feltettem az iwiwre, és ha lesz erőm és nyugalmam ezt az oldaladat is fel fogom rakni mindenhová, ahová csak lehetséges, főleg Hit gyülekezetes oldalakra, fórumokra. Csak azt nem tudom, hogy ha a linket rakom be, abból nem lesz-e neked hátrányod olyan értelemben, hogy letiltatják ezt az oldalt is. Várom válaszodat!

  Ui: A eboldal mezőbe beírtam a saját tárhelyemet, melyben Dániel és Jelenések könyve szóról szóra ki van bontva. Ha lesz időd és kedved, tanulmányozd és értékeld nekem, légy szíves. Ezt még az adventisták csinálták valamikor.

  Tisztelettel: Ferencz Tamás

 7. Játék a szavakkal.

  CSAK POÉN!

  Orosz államfő: tutyi-mutyi-putyin
  Háttérhatalom: detektordiktátor

 8. Ja és a Varga Szibilla nagyon szép nő! De bocs, hogy ha ezzel átléptem a határt.

 9. Ma azt álmodtam, hogy valami parlamenti vagy tárgyalótermi folyosón üldögéltem mellettem Gyurcsány Ferenccel. Láttam, hogy szépen ki van öltözve, de pár vércsepp volt a ruháján és vérzett az újja, amit takargatott valahogy. Mondtam neki, hogy na mivan miniszterelnök úr? Mi van a maffiával? Erre a vérző ujjával össze-vissza kenegette a pólómat, majd a szám körüli begyógyuló sebre tette, hogy fájjon. De én csak hagytam, nem törődtem vele, mert alig fájt. Aztán megkérdeztem, mi van az echelon technológiával és a HAART projekttel. Azt mondta, én abba nem vagyok benne. Mondtam neki, tudom, de be van szervezve. Erre két öltönyössel elvonult egy terembe.

  Ferencz Tamás

 10. Tisztelt Molnár Úr!
  Számomra érthetetlen hogy a 700-as klub is háttérhatalmi beszervezett.
  Hiszen ott volt Bill wiese az egyik adásában akinek megjelent egy könyve:23 perc a pokolban.
  Azt hirdeti hogy térjünk meg,a pokol valóság.
  M Gy

 11. Tisztelt Molnár Úr!
  Ahhoz hogy hitben növekedjünk szükség van arra hogy gyülekezetbe járjunk. Csak sajnos a Hit gyülekezetet ismerem,ami nem isten gyülekezete.
  Tudna nekünk javasolni olyan honlapot,vagy gyülekezetet ami nem a pokolba taszít?

  • Tisztelt Gyöngyi,

   köszönet a kommentért.

   A leggyengébb is hirdeti az ISTEN Igéjét, aki lélekben már rég’ az Ördögnek szolgál, és dúsgazdag belőle.

   Köztünk senki nem elkötelezett egyetlen egyház és gyülekezet felé sem. Az ISTEN senkit nem engedett közénk, aki bármilyen pártossággal volt áthatott. Sem világi, sem egyházi pártista nem volt képes sem bátorságot, sem bölcsességet venni, hogy életét nem kímélve a Sátán Állama által elrejtett igazságokból egy jottányit is ki merjen mondani a nyilvánosság előtt.

   Egyértelmű lett számunkra, hogy az ISTEN Tanítása, és legalább arról szó, hogy egyetlen Egyház Létezik, az ÖVÉ. Amit ember hoz létre, ahhoz lehet menni – egyikhez, másikhoz, harmadikhoz, negyedikhez is -, de betagozódni, alávettetni, függő helyzetbe kerülni, bizalommal elfogadni nem.

   A bizalmatlanság megalapozottságát teszi az is egyértelművé, hogy sem hírünkre nem voltak hajlandók évek alatt sem mintegy egyetlen szó igazat mondani – sehol, egyik gyülekezet sem -, és kivétel nélkül mindegyik elbujdosott, legfőképpen pedig a Hit Gyülekezete és a Reisinger János-féle egyház, valamint a dúsgazdag és amerikai állam-imádó magyar baptisták pedig nyilvános támadásokat indítottak, amikor felvetettük, hogy az ISTEN és a Jézus Krisztus Léte Bizonyítására, és megannyi folyamatban lévő és befejezett, illetve ezt követően szervezett állami gyilkosság és népirtó államtitok ellen keresztyén összefogással éljünk.

   A gazdagokat ettől elfogta a vak harag és az irracionális, őrült gyűlölet. A Sátánt választották.

   Az eredmény: azóta újabb sok száz halott, és a vuilág népei még mindig nem tudják, csak ezen élősködő parazita antikrisztusok, hogy a Háttérhatalom és a Jelenésekben Megprófétált elmetechnológiai, homlokra pecsétet sütött Nagy Babilon létezik.

   Tehát az ISTEN és a Jézus Krisztus Létezik.

   Az egyházak azt választották, hogy hozza ezt nyilvánosságra a Sátán és annak lakájai, az ördögök, de Krisztusról egy szó se essék, nehogy megtérjenek a világ népei, hanem ahová megtérnek, az Nagy Babilon legyen, mindenki kárhozatára.

   Ők pedig felmarkolták ezért a vaskos, hatalmas pénzeket. A Júdások voltak. Az Emberiség árulói.

   Ajánlom pl. e legutóbbi filmjeink egyikét arról, mi a Háttérhatalom:
   http://hirhatter.com/a_vilagkormany_titkaibol.htm

   Vagy pl. ezt, melyen sokan sírtak:
   http://hirhatter.com/akik_mindig.htm

   ISTEN Áldásával a Jézus Krisztusban.

 12. Tisztelt Molnár úr!

  a minap találtam meg ezt a videot,kérem nézze meg és várom véleményét erről.Számomra félelmetes.
  Jennifer Perez pokolbeli beszámolására,elmondtam vele a megtérő imát a youtuberól.
  Nem járok gyülekezetben saját magam szeretném az Urat és Jézust megismerni.
  Sokszor figyelem mostanság az oldalukat.
  Sajnos hiába mutatom meg a hit gyülekezetes unokatestvéremmel nem érdekli,mert a német s már egy prédikációjában “figyelmeztette”
  Tanácstalan vagyok.

 13. Minden elismerésem.Csak igy tovább. Kivánok erőt bölcseséget kitartást és a Magyarok Istene segitse a további lépéseiben.

 14. Tisztelt Molnár F Árpád!

  Jehova tanúi mért vannak megtévesztve?
  Hamis a vallásuk miért?
  Fontos lenne tudnom,mert egy jó ismerősöm hozzájuk tartozik és az ő elmondása szerint ez a vallás adta meg értelmesen a kérdéseire a választ azért lett jehova tanúja.
  Ők nem hisznek a pokol létezésében és én hiába is mondtam neki hogy igenis létezik,erre ő azt mondja:a gyermeked ha valami rosszat csinál megégeted azzal bünteted,nem .
  Egy apa nem bünteti igy a gyermekeit,megszűnik létezni aki rossz és meghal. mi érdekük a pokol létezésének tagadása?
  Engem arrol nem tudnak meggyőzni hogy nem létezik örök gyötrelem helye.

  köszönöm

  • Tisztelt Veres Sándorné:

   köszönjük, hogy a levelével megtisztelt minket; mi hiszünk a Pokol és a Kárhozat helye létezésében, mivel egyrészt a Biblia beszél erről, másrészt pedig közülünk páran igen meggyőző Beletudásokat, Beletapasztalásokat Kaptak, mint a Jézus Krisztus Által úgynevezett Prófétalelkek.

   Egyébként mi elfogadjuk a Jehova Tanúit is, mivel jóindulatúak és sokat dolgoznak az Isten Országáért, valamint ránk kezdettől jellemző, hogy mindenféle keresztény egyházból és közösségből valók csatlakoztak hozzánk munkálkodni, a Molnár pedig – ahogyan a Jézus Krisztus Tanította – mindig, mindenkit befogad, aki nem ellenségként közeledik.

   Felvetései persze bőséges témakör, így ha szükségesnek látja, személyes találkozót a Molnár F. Árpáddal vagy Munkatársainkkal tud egyeztetni, Budapesten.

   Telefonszámaink közül: 30/919-6386
   http://hirhatter.org
   AZ ISTEN Áldásával A Jézus Krisztusban

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: