A Mihók-Holokauszt – Azaz ölj, te állat, pusztíts és rombolj, és ebből lakj jól pénzzel és vérrel!

A Hírháttér Multimédiának és munkatársainak feljelentése

A hivatalos levelezésért felelős feljelentő:
Molnár F. Árpád (…)
Állandó lakcím és hivatalos levelezési cím:
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

Feljelentő és csatlakozó feljelentők (ABC-sorrendben):
– Athenagorasz, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, újságírója és terjesztője.
– Figler Csaba, a Hírháttér Multimédia újságírója és támogatója, költő, prédikátor.
– Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője.
– Nagy Sándor (Naleksz), a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója (…).
– Soós József, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője és újságírója, prédikátor (…).
– Tánczos Krisztina, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója, prédikátor (…).

Címzettek:
– A Legfőbb Ügyészség, Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr,
– Az Európai Ombudsman és magyarországi Ombudsmanok,
– Miniszterelnökök és az Országgyűlés képviselői (az emberi életek szentsége védelmében a bűnöző video szolgáltatók mind hatékonyabb számon kérhetősége érdekében tett törvénymódosítások sürgetésére),
– a MAZSIHISZ és zsidó lapok,
– több állam fő titkosszolgálati szervei,
– sok száz magyar és külföldi médium,
– szociális és emberjogvédő szervezetek,
– több száz keresztyén és civil állampolgár,
– végül a legkevésbé aktív, jobbára a PR tevékenység szintjén (zsíros kenyér-etetés) szintjén megrekedt keresztyén egyházak és gyülekezetek.

NYÍLT FELJELENTÉS!

Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Tisztelt Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott, Molnár F. Árpád ((…) 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.) Mihók Attila, a Ringier Kiadó kft. vezetője és ismeretlen tettes/tettesek ellen a Btk. 172. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján

F   E   L   J   E   L   E   N   T   É   S   T

teszek.

Segítségnyújtás elmulasztása
172. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.

I   N   D   O   K   L   Á   S   :

mihok_attila_ringier_maffiaA fotón Mihók Attila, a Ringier Kiadó kft. igazgatója

1. A Mihók Attila tulajdonát képező, és az általa tulajdonolt Ringier Kiadó kft. székhelyére bejelentett Pixter video megosztó csőstől tiltotta be a mások testi épsége és élete védelmében készült, ugyanakkor szinte kivétel nélkül keresztyén tartalmú és a Jézus Krisztus Élet- és Szeretet-Erkölcseit hirdető és megjelenítő filmjeinket,

2. majd ugyancsak figyelmeztetés nélkül örök időkre kitiltotta a Hírháttér Multimédiát a megjelenési lehetőségtől, ezzel

a) hajléktalanok életének legkevesebb tízezreit közvetlen életveszélybe söpörve,

b) az Echelon-módszerek közlése és az áldozatok megjelenési lehetőségeinek megakadályozásával pedig csak Magyarországon 10 millió ember életét közvetlen veszélybe sodorva.

Minthogy e feljelentés csak az első a sorban, így e feljelentés közvetlenül egyelőre “csak” egyetlen filmre, a “Hajléktalanság és eredete” című emberi jogokat védő és életvédő, keresztyén művészfilmünkre vonatkozik, mely

a) feltárja a hajléktalanság teljes felszámolásának kidolgozott módszerét, hogyan lehet csekély 3 milliárd Ft-os egyszeri beruházással Magyarország teljes területén felszámolni a hajléktalanságot,

b) ezzel a tömeges fagyhalálozások szinte csaknem 100%-át is megszüntetve!

Az összeg olyan csekély, hogy akár magára Mihók Attilára is lehetne terhelni, aki banki kölcsönökből meg tudná finanszírozni a teljes felszámolást, az így keletkezett adósságát pedig a szex-és pletyka-, eddig gyanútlan közéleti és magánszemélyek életének tönkre tételéből élősködő ponyva médiabirodalmából befolyó, eddig pocsékba és gyakorlatilag tömegmészárlásba, azaz zsebébe elfolyt, elpocsékolt összegekből fedezhetné.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Mihók Attila Úr fenti, folytatólagosan és azóta is elkövetett tetteivel, és a kötelező segítségnyújtás elmulasztásával, helyesebben, mert sőt(!), a kötelező segítségnyújtás folytatólagosan elkövetett üldözésével eddig közvetlenül és közvetve több száz ember halálát idézte elő!

Csatolt bizonyíték:
Az “A hajléktalanság és eredete” című film, mely jelenleg erről a címről elérhető:

http://www.hirhatter.com/a_hajlektalansag_eredete.htm

holocaust_mihok_aldozatok1

Szemléltetés Mihók Úr idei terméséből. T. Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr! Ha Mihók Úr zsidókat ölt volna, nem zömében csupán magyar, német, cigány, cseh és más származású hajléktalanokat, akkor is az ő pártjára állt volna?

Mihók Úr és a T. Legfőbb Ügyészség, Valamint Kovács Tamás Úr nem bújhat ki a felelősség elől azzal, hogy Mihók Úr azt csinál a médiahálózataiban, amit akar, és a magyar lakosság testi épsége és élete biztonságát akár azonnal meghatározó filmjeinkkel szemben hangulata, aljas indokból és célból motivált tömeggyilkos milliárdosi szeszélyei szerint bármikori betiltásával és megsemmisítésével, helyesebben egyfolytában való betiltásával és üldözésével lecserélheti 30 ezer embernek az egészségükhöz, testi épségükhöz és életükhöz fűződő érdekeit – ahogy ezt tette és teszi folytatólagosan – futballmeccsek, külföldi tévéadók munkáinak ráadásul a mára nyilván tízmilliókra rúgó jogdíjak megfizetése nélküli terjesztésére, valamint ismeretlen nőknek és férfiaknak az Interneten – ismeretlen személyek részéről – hozzáférhetővé tett szexuális tartalmú videofelvételeinek mutogatására.

A Hírháttér Multimédia eme feljelentéssel is következetesen felhívja a Videoplayer, az Indavideo és a Videa, és más, hozzájuk hasonlóan az emberi jogokat üldöző, a tömegmészárlásokat védelmező, egyetlen politikai jogos fordulattal halálra ítélt tartalomszolgáltatók figyelmét arra, hogy az emberi életek és az emberi jogok betiltása automatikusan maga után kívánja vonni az oldalaikról való összes(!) nem bizonyítottan saját készítésű minden fotó és filmfelvétel azonnali törlésének szükségességét, melyek ráadásul az Alkotmány és a Btk. paragrafusai szerint egyébként is törvénytelen úton kerültek feltöltésre és felhasználásra, naponta is milliószám hozzáférhetővé téve! Azaz okkal vetődik fel ezen fordított “szolgáltatók” – amilyen a Pixter, a Videoplayer és az Indavideo – azonnali, és a néhány emberjogvédő tartalmú videókon kívüli teljes cenzúrázása, betiltása és megsemmisítése! Akik az emberéleteket betiltják, tömeges elhalálozásokat közvetlenül előidézve(!), közvetlenül felelősek, sőt, a hirdetők ezt díjazva, tömeges népirtásokból gazdagítják meg őket, azonnali törvényi szankciókat követelnek! A tapasztalatokból kiindulva azt gondolom, másképp nem is lehet köztörvényes bűnözőket és tömegek ellen aljas indokból és célból, folytatólagosan, de valami elképesztő tántoríthatatlansággal potenciális és gyakorlatilag realizált tömeggyilkosokat az emberi életek védelmére kényszeríteni, csak a törvény hathatós és az igazságszolgáltatásban is megtorlónak nevezett intézkedéseivel, valamint istenükkel, mely minden más humán-, morális-, keresztyénerkölcsi- és élet-, valamint túlélési érdek fölött áll számukra: a pénzzel. Amíg ezen bűnöző tartalomszórók nem érzik, hogy a lakosság életérdekeit nem cserélhetik le a pornóipar és az erőszakvideók millióira, irtva a keresztyénséget és a lakosságot, ahogyan Mihók Attila, addig évente sok-sok száz, felbecsülhetetlen mennyiségű magyar lakos halálát okozó tevékenységükkel soha nem fognak felhagyni! Tehát az igazságügyi megtorlásokat elő kell készíteni, abba kell befektetni, mint bölcs, előre látott morális stratéga, és azokat végre kell hajtani, mégpedig elévülhetetlen folyamatossággal és visszahatással! Mert nem csak a kapzsi népirtók, de az emberi jogok és az emberéletek, valamint a lakosság túlélésének képviselői is legyenek tántoríthatatlanok! Mondom még egyszer: tántoríthatatlanok és könyörtelenek azokkal szemben, akik irgalmatlanok, kapzsik, könyörtelenek és kegyetlenek voltak!

Az emberi életek védelme nem hangulati kérdés, sem jog, hanem a törvényekben rögzített kötelesség(!), mely törvények be nem tartását a Btk. – nagyon helyesen – szabadságvesztéssel bünteti, ami ilyen tömeges elhalálozások esetén, amilyeneket Mihók Attila folytatólagosan elkövetett, tudatosan és menthetetlenül bizonyítva, hogy ettől a szándékától egy jottányit eltántorodni nem akart, esze ágában sem volt ilyesmi(!), egyértelműsíti a szabadságvesztés szükségességét! Egy ember csak addig rendelkezhet tömegkommunikációs eszköz felett, nemhogy annak tömegei felett(!), amíg azt/azokat nem a lakosság tömegpusztítására használja fel. Amint a népirtás ilyen gőzerővel és tántoríthatatlanul megvalósult, a tulajdonos

1. nem csak a jogát veszítette el arra, hogy személyi szabadsága továbbra is fenntartassék,

2. de az addig birtokolt, valójában már csak bitorolt médiumokat sem jogosult tovább megtartani!

Tudom, hogy a T. Legfőbb Ügyész Úr inkább változatlanul a sárgán átsétáló szegényeket és hajléktalanokat juttatná börtönbe, és inkább igyekezne jóban lenni a milliárdos bűnözővel, színészek és magánemberek életének tönkre tevőjével, a hajléktalanok tömeggyilkosával, Mihók Attilával, de vegye tekintetbe, hogy Mihók Úr változatlanul, mindvégig kiemelt elkövető marad, akinek jövője nem csak ezzel a feljelentéssel készül és végeztetett be ismét, akinek neve és tettei a Hírháttér főoldalán éjjel-nappal olvasható, de az elkerülhetetlen társadalmi változások – a józan következtetések szerint – nem erősíteni, hanem gyengíteni fogják a büntetőjogi következményektől eddig is csupán köztörvényes háttérrel megszervezett és fenntartott védelmét.

Mint az világosan kiderül, nem életszerű, hogy Mihók Úr ne tudott volna filmjeink betiltásáról, minthogy

1. telefonos kapcsolatfelvételeinken kívül

2. levelekkel fordultunk az elkövetők felé,

3. az Internetet pedig Mihók Attila eddigi életének minden rekordját megdöntő mennyiségű és feltűnésű cikkel és felhívással árasztottuk el

a) mind mennyiségileg,

b) mind minőségileg, bizonyítva Mihók Úr morálisan totálisan felvállalhatatlan mivoltát, de a teljes médiahálózata orra előtt!

Hogy milyen ténymegállapító és tényrögzítő minősítések, valamint tényfeltáró információk érkeztek be hozzánk Mihók Úr erkölcseit és eddigi köztörvényes ügyeit és pereit illetően, most inkább nem részletezném. Lesz még rá lehetőség bőven, és a hozzánk róla eljuttatott információk sem csökkenni, hanem növekedni fognak.

Mihók Úr tömegpusztító rosszindulata a sok hónapos diplomáciai, valamint figyelmeztető és “türelmi időszakban” egy jottányit sem csökkent, filmjeink üldözését összes lapjával és Internetes médiumával folyatatja és fenntartja, a Hírháttér Multimédiát azóta is maximálisan kitiltva minden létező publikálási lehetőség elől, bizonyítva, hogy az olyan médiumokkal szemben, amelyek a népirtásra szakosodtak a pornót és az erőszakot, valamint a morális szétzüllesztést serkentő, motiváló és építő módszerek és eszközök tömegeivel operálva, mindig egységes bűnszervezetként fellépve, egyetlen fegyver létezik: a törvény és a törvény betartása, és a törvényeken átgázolók elleni igazságügyi megtorlások következetes és erőteljes foganatosítása.

Itt felmerül személyem (Molnár F. Árpád) büntetőjogi felelőssége is, hiszen jogos a kérdés, miért nem tettem eddig feljelentést, miért voltam türelmes, miközben a lakosság tömegei úgy hullottak, mint zsidók a náci koncentrációs táborban, vagy hogy a T. Legfőbb Ügyészség tömeggyilkosságpárti bürokratái is otthon érezzék magukat: hullottak, mint a legyek, amikor a halottak mennyisége darabszám szerint is százakra rúg, és naponként növekszik. Tudom, hogy a Tisztelt Legfőbb Ügyészség is – mint Mihók Úr – máról holnapra, aztán percről percre él, de mi értelmes befektetők vagyunk, így a bölcsesség szavával élve hívjuk fel a T. Legfőbb Ügyész, Kovács Tamás Úr figyelmét figyelmét – akitől roppant elvárható, hogy volt katonai főügyészként ne egy gerinctelen, nyámnyila milliomos gyávaságával, hanem katonaként lépjen fel -, hogy a világ változásai ismertek, és a hamarosan kellő mélységben átalakult világban nehéz elképzelni, hogy Mihók Úr tetteit a törvény ne torolná meg annál inkább, ha a múltban erre nem került sor, és ez függetlenül attól így valószínűsíthető, kik írnak alá olyasmit, hogy Mihók Úr tömegmészárlásai egy multimilliomos jogos és törvényes tettei a szegények és a polgári lakosság irtására, és a világon semmi kivetni valót nem találnak benne azok, akiknek nevei és kinevezéseik adta pozícióik be kell töltsék a Világhálót.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, a világ Emberiség-ellenes Echelon-rendszereinek és az Emberiséggel szemben fellépő elkövetőinek világszínvonalú leleplezésére létrehozott Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője

Feljelentő és csatlakozó feljelentők (ABC-sorrendben):
– Athenagorasz, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, újságírója és terjesztője.
– Figler Csaba, a Hírháttér Multimédia újságírója és támogatója, költő, prédikátor.
– Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője.
– Nagy Sándor (Naleksz), a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója (…).
– Soós József, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője és újságírója, prédikátor (…).
– Tánczos Krisztina, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója, prédikátor (…).

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 február 25..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: