Tovább takarítana az állam a “Fényevő”-ügyben: Telefonos botrány (MP3) + Feljelentés az ügyvédje ellen, privát levéllel

Molnár F. Árpád

Ha nem a Hírháttér terítené, már híradós és napilapos hír volna: a Hírháttér feljelentette Kamarás Pétert, a Fényevőként ismertté vált személy ügyvédjét. A teljes Fényevő-ügy – melyről sokkal többet tudunk – kétségtelen egyik rekordbotrányát képező momentumaként az ügyvédi irodával folytatott telefonbeszélgetésünket hallgathatják meg vágatlanul, teljes terjedelmében, továbbá privát levelünket és az Ügyvédi Kamaránál tett feljelentésünket is idézzük. Kapcsolódó irodalomként a kínzóKamarás igazságügyi elmeszakértő bűnözőket is továbbnyomorítjuk.

A vonal két végén:
Molnár F. Árpád és Kamarás Péter ügyvédi irodája

Szerkesztő:
Molnár F. Árpád

A felvétel és a készítés ideje: 2009 március 18.

*   *   *

A következő bekezdéstől a pár órával ezelőtt az Ügyvédi Kamaránál tett feljelentésünket olvashatják. A hangfelvétel meghallgatását követően érdemes elolvasni, igazán élményszerű.
Alatta pedig a feljelentést megelőző privát levelünket is elolvashatják.

Tisztelt Ügyvédi Kamara,

az e levélben és a csatolt hangfelvétel alapján Kamarás Péter ügyvéd ellen feljelentéssel élek, ellene ügyvédi etikai vizsgálatot kérek, és az Ügyvédi Kamarából való kizárását követelem.

Bocsássák meg, hogy ha 50 ügy között nem én gyűjtöm össze azokat a paragrafusokat, amelyek alapján a vizsgálat megindítható és a kizárás kényelmesen realizálható, ahogy a feljelentés computerként történő formázásának következetes mellőzése sem lehet akadályozó tényező az értelmezési nehézségek kiküszöbölésére.

Bízom benne, hogy az ilyenkor szokásos protekcionizmus és megjátszott jogi analfabétizmus gyakorlatával ellentétben nem szükséges, hogy én legyek a jogi szakértő, akinek Kamarás Péter alkalmatlanságát a Napnál – hogy úgy mondjam: a fotonoknál és az elektromágneses hullámok sugárzásánál – világosabban bizonyító paragrafusokat az Ügyvédi Kamara azon felelős tisztségviselőinek asztalára kellene tennem, akiknek ezeket kívülről illik tudniuk.

Követelem továbbá Kamarás Pétertől az alább tárgyalt F. László (elterjedt nevén: Fényevő) jogi képviseleti megbízásának azonnali és haladéktalan visszavonását, és a Család kártérítése és az Ügyvédi Kamara bocsánatkérése mellett új, nagyságrendekkel becsületesebb és tisztességesebb védő kijelölését, aki semmiképpen nem fog üldöző magatartást tanúsítani F. László védelmezőivel szemben, hogy azokat reménye szerint egyrészt elhallgattassa, másrészt lehetőleg a Védenc ellenségévé tegye, és nem fogja ezzel párhuzamosan az ellenérdekelt felek – így az igazságügyi elmeszakértő, az ügyész és a tényszerűen ellenséges és érdekbeli megfontolásból jogi analfabéta bíró – jogi képviseletét elszánt és arrogáns, agresszív vehemenciával, messze-messze csak látszólag ingyenesen ellátni.

Hivatalos tájékoztatást kérek továbbá arról, kik azok a személyek az Ügyvédi Kamara illetékesei közül, akik Kamarás Péter eddigi tevékenységében és viselkedésében semmi kivetni és haladéktalanul kizárni valót nem találnak, mert deklarált nézeteik szerint olyan ügyvéd, akit ilyen helyzetben egy minimálisan tapasztalt vagy értelmes ember nem úgy rúgna ki azonnal, feljelentés kíséretében, hogy a lába nem érné a földet!

Üdvözlettel Molnár F. Árpád,
a Hírháttér Multimédia főszerkesztője

UI.: Ha mégis jogi szaktanácsadásra van szükségük arról, miért alkalmatlan Kamarás Péter bárkinek a jogi képviselete ellátására, forduljanak hozzám bizalommal Internetes – Hírháttér Rádiós és Hírháttér TV-s – előadások megtartása érdekében.

Kedves Címzettek,

a levélhez csatolva – még nem publikált – meglepetés-telefonváltásom az F. Lászlót (Fényevő, mint foton, elektromágneses hullám stb.) fordítva képviselő államügyvéd, Kamarás Péter irodájával, MP3-ban. A Veérügyvéd – hogy senki el ne felejtse a nevét soha – neveztetik ama hírhedt Kamarás Péternek, aki vérügyészeket megszégyenítő buzgalommal kezdettől elhajtotta azokat a pártfogó tanúkat és szakértő személyeket, akik F. László keresztyént és Echelon-üldözöttet védelmükbe vették volna.

Előkészítünk ezzel is valami ízleteset, amibe beledöglenek az utolsó perces idióták, és aratnak az Isten Áldottai.

Aki e levél csatolmányaként nem vagy már nem tudja letölteni a hangfelvételt, e pillanatban innen is elérheti: [a korábbi elérési cím – a szerk.].

Üdvözlettel a Szövetség Molnár F. Árpádja

Végül egy a miénkkel is átfedésben levő, Mértékadó Szövetség Törvénykönyvéből, mielőtt vagy miután Kamarás Pétert az Alkotmányban, a Btk.-ban és az Ügyvédi Törvényben foglalt kötelességei megszegése miatt már eltiportuk:
Máté 25: 41-46.:
Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is:
– Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjaztam, és nem adtatok innom; Jövevény voltam, és nem fogadtatok be; meztelen voltam, és nem ruháztatok fel; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg!
Akkor ezek is felelnek majd Neki, mondván:
– Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy meztelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna Neked?
Akkor felel majd nekik, mondván:
– Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, Velem sem cselekedtétek meg.
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Nem akarom a Jézus Krisztus Halhatatlan és Örökkévaló Törvénye Szavait ilyen förtelemmel egy helyre tenni, de mégis muszáj a körözött személy adataiból is ide citálni:
Dr. Kamarás Péter Ügyvédi Iroda és Dr. Kamarás Péter
Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf: 694
telefon/fax: Iroda: 00-36-1-388-7040,  Ügyvédi telefon: 00-36-20-9452-187, 00-36-20-9591-689
e-mail: kamaraspeterugyvediiroda@enternet.hu

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

kamaras_peter_ugyved_amstetteni_rem

Az általunk éppen átvilágítás (fényetetés) alatt lévő Kamarás Péter (a Kamarás Rém) nem csak a Valóság megismerésétől zárta el védencét, de a Tánczos-per egykori bírói gyakorlatát is meghazudtoló módon üldözte el és átkozta mindazokat, akik F. László (ragadványnevén: Fényevő) mellett tanúskodhattak volna. Az IMEI-lobbista állami Veérügyvéd azonnal lecsapta a kagylót, mihelyst az F. Lászlót törvénytelenül kényszerbezárásra és kábítószerezésre “szakértett” igazságügyi elmeszakértő puszta létezése szóba került. Az ország 100 éve állambűnszervezeti eszközökkel futtatott és átmentett igazságügyi elmeszakértőit és IMEI-s típusú bűnözőit leleplező egyik kellemetlenül tényfeltáró honlapunk a 15 milliós magyarságból abszolút vezető az Alkotmány- és embergyilkos államtitkok e kategóriájának műfajában: http://pszichterror.atw.hu/, azaz többek között mik miatt menekül Kamarás Péter (a Kamarás Rém), amikor meghallja Molnár F. Árpád nevét.

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. – Angyalok és ördögök – Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád – km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

BETILTVA! – HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. – HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon – Meglátni a Pokol Kapuját…
/Christian Crown – Fenyvesi Theresa – titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. – HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. – HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 március 19..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: