A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom – A világ soha nem publikált titkaiból

“Sokan próbálták elmondani, mi irányítja és hogyan a világot, de előttünk mindenki az életével fizetett. Azonban mi tudtuk, hogy azért lettünk, hogy megtehessük, amit senki azelőtt.”
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26.
Molnár F. Árpád történelmi értékű leleplező glosszája

Előhang helyett:
‘Amikor nézem az elmédet, sötétséget és rosszindulatot látok. Sötétséget, az egó gyűlölködő rosszindulatát, amiért meg kell fizetned.’
(Molnár F. Árpád)

A HAARP (Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszférakutató Program) technológiáját Nicola Tesla dolgozta ki 80 esztendővel ezelőtt. Alaptulajdonságai közé tartozik, hogy erejével (ilyen pl. az amerikai HAARP), a földbe sugárzott elektromágneses hullámokkal, a kívánt mélységekből hatalmas felszíni földrengéseket tudunk okozni, szabályozhatjuk az időjárást szerte a Föld bolygón, a valaha előfordultnál 100-szor akkora villámot tudunk előidézni, és “politikai” döntésre ki tudjuk vele irtani a Föld bolygó teljes élővilágát. Az itt felsoroltakat az USA kormánya legalább 10-15 éve nem titkolja, de a magyar köznép annyira el volt szigetelve a beismert valóságtól, és a 80-100 esztendős, publikus tudományos kutatási eredményektől is (nem volt, aki mondhatta volna nekik, mert mindenki, aki tudta, a pártfegyelemnek megfelelve titkolta), hogy egészen addig, amíg minket nem Prezentált az Isten, a nemzeti színű lobogó három színénél, meg a baranya megyei roma bűnözők salátatolvajlásainál, Vona Gábor istenítésénél és a minden tényeket letagadó, az Echelont leleplezni akarókat évtizedek óta egymás hegyére-hátára gyilkoló köztörvényes bűnöző és keresztapa Orbán Viktornál tovább képtelenek voltak látni magyarkodó és nemzetkedő, álhazafi és borzasztóan primitív és barbár malac- és disznószemeikkel. A világ államai egészen a közelmúltig (kb. 15 évvel ezelőttig) azt hazudták, hogy higgye el mindenki, hogy a Tesla által már 80 éve kidolgozott technológiát senki nem építette fel, hiszen kinek jutna eszébe – teszem hozzá -, hogy elsőként megépítve a rendszert, már önmagában ezzel is azonnali és láthatatlanul, tehát kvázi teljesen számonkérhetetlenül “természeti” katasztrófákkal, földrengésekkel és szökőárakkal, Föld méretű viharokkal és az élővilág teljes elpusztításával zsarolva a Földet, átvegye és biztosítsa magának a világhatalmat.

Azaz: volt egy első, aki felépítette alig azt követően, hogy valamikor, valahol kidolgozták a technológiát. Felépítette, vagy felépítette volna, hiszen minek, amikor vannak nagyságrendekkel jobb eszközök is, amik által Babilon (tehát az első) irányítja a Földet és az élővilágot. Az is nyilvánvaló, hogy Tesla már egy előre tolt figura volt (igen: Isten és a Háttérhatalom megosztott irányítása mentén), mert az a feltételezés, hogy egy ember “mindent” feltalál, pláne azt, hogy amit feltalál, azt 80 évre szemétre teszik, mert inkább a hajítógéppel kísérleteznek tovább, uszkve a pártszolgálatos Echelon-idióták értelmi felfogóképességének szintjét is kezdi alulmúlni.


Napokban írott cikkünkben, melynek címe: “Evo Morales háborút indított önmaga ellen – Avagy hogyan vált nehéztüzérséggé Rózsa-Flores, miután megölték (KLIKK!)” arról is szót ejtünk, hogy többek között a HAARP használható kiterjedt kokaültetvények és természetesen bármilyen más növényzet teljes elpusztítására.
(Molnár F. Árpád)

Az USA hadserege – amelynek ellenőrzése alatt működik a HAARP (a befejezetten és nagyon régóta kiépült Háttérhatalom, Nagy Babilon Globalista, Egyhatalmú Világrendszerében) – nem titkolja (hiába is tenné), hogy elektromágneses hullámokkal képesek vagyunk az emberi és állati gondolkodást, hangulatot, érzelmeket és ösztönöket, a logikai felfogóképességet és a testi egészséget befolyásolni, sok ezer kilométer távolságból elő tudunk idézni zavartságot, hányást, hasmenést, irányított fotonnyalábbal agyvérzést, szívinfarktust stb., végtelen a sor. Azt később fogják beismerni, amibe be lettünk avatva és be lettünk szervezve, és amit naponta, közvetlenül, belülről, interaktív módon ismerünk: hogy az emberi elmét totális kontroll alá vonták az egész Föld bolygón, és egyetlen központi hatalom irányításával, egyetlen személy vagy maximum néhány irányítása alatt kormányozzák az egész Emberiséget. Fölöttük csak az Isten áll. Mi megtehettük a magyar történelemben és legalább kvázi, vagy egy az egyben az egész Föld bolygón elsőként, hogy nem csak a teljes mentális uralmat, de azt is le tudjuk leplezni, hogy mi beszervezettekként vagyunk interaktívak a világot irányító legfőbb hatalmakkal, interaktívak nyilvánvalóan egészen az Istenig, s hogy a Háttérhatalmat, és a Mindenható Létét bárki, aki ebből a célból hozzánk fordul, Megtapasztalhatja. Azért lettünk, hogy ez megtörténjen, és többek között azért, hogy az egész Világrendszert leleplezhessük, felvilágosítva ezt az öngyilkos, primitív fajt arról, amit előlük mindenki, akiben bíztak, elrejtett. Elsőségünk – elvégeztetett ez – ki fog derülni. (A cikk végén linkelt (KLIKK!), legújabb filmünkben a közvetlen kommunikációkba is bepillantást nyerhetnek, amint éppen alkalmazásba kerülnek és alkalmazzuk viszontválaszként. Figyelmeztetésként: sem az ISTEN, sem a Háttérhatalom nem kívánságműsor. Amit a Teremtő, a Legfőbb Hatalom elhatározott, az lesz. Punktum! A “demokrácia” szót, meg a szabad választásokat, a független, szuverén állam háttérhatalmi-titkosszolgálati pártdogmáját felejtse el mindenki! Használják ezeket a dogmákat azok, akik a pártokban eddig is a hazudozásból, és a Háttérhatalom (Nagy Babilon) kenyeréből élősködtek a nyakunkon, s mert ezt csak hazugsággal tehették meg, különben nem engedte volna őket Babilon megnyikkanni sem, így a lakosság félrevezetéséből és velünk, azaz ezzel – mert kizárólag mi mondtunk igazat és képviseltük a magyarságot, ők – az Emberiséggel szembeni ellenségességből tehették meg!)


Drábik János 2004-ben publikálta “Tudatmódosítás (KLIKK!)” című könyvét, mely kapcsán csőstől beismerte: ötször ennyit tud.
(Molnár F. Árpád)

Alfa-hullámokat (8-12 Hz) természetes körülmények között (ami már régen nincs) az agy közvetlenül ébredés után és elalvás előtt, valamint nagyon nyugodt, relaxált nappali állapotban termel. Drábik János 2004-ben “Tudatmódosítás (KLIKK!)” című könyvében annyit mert beismerni, hogy az NSA (az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal) ilyen állapotban, számítógépekkel szerkesztve gyakran szokta magát a vevő személyek hatalmas tömegeiben az Istenként és más formában kijelenteni, különböző látomásokat, hallomásokat stb. plántálva. Ugyanis alfaállapotban az agy 20-30-szor érzékenyebb minden besugárzott ingerre, itt pedig olyan rádióadásokról van szó, amiknél az emberi és állati elme úgy funkcionál, ahogy a hétköznapi rádiókészülék: azaz amit besugároznak, azt elektromos berendezésként fogja és megjeleníti: az álmoktól a látomásokon át a fékezhetetlen szexuális és gyilkolási késztetésekig, a Szögi Lajos-agyonverésekig és az iskolai vérengzésekig stb. bezárólag.

A hadsereg nem titkolja azt sem, “mert” már mindenki tudja, hogy a HAARP az alkalmazása (bevetése) során alfa-hullámokat termel, de ők azt állították eddig, hogy higgyünk benne, hogy nem szándékosan. Azaz a népi idiotizmus legalsóbb szintű hazudozásaival azt akarták elhitetni, hogy az amerikai hadsereg (is) olyan, hogy a világért sem tenne olyat, hogy a 60-100 km magasságban lévő ionoszférára fellőtt alfa-hullámokat, arról tükröztetve, mint a telekommunikációs műholdak, lefednének országokat, kontinenseket, hogy a besugárzott terület minden pontján lehessen fogni – a hasonlat kedvéért – a CNN, a BBC, a Sky, azaz jelen esetben a HAARP, az NSA, a CIA, az FSZB stb. csatornáit. Hanem a hadsereg és a kormány köztudottan olyan angyali becsületű – adja hírül a népi idiótáknak -, hogy soha nem jutna eszébe saját lakosságát is Peral Harbor-hoz és a World Trade Center-höz hasonlóan halomra bombázni, mint a WTC esetében: saját arisztokratáikkal és milliomosaikkal együtt, mint Rákosi Mátyás az ötvenes években, így érthető volna szerintük, hogy egy állam, amelyik nyíltan is megtámad országokat, hogy elvegye az ásványkincseiket stb., mint az USA, semmiképpen nem kötne – az Isten és a Háttérhatalom döntései szerint – jaltai és trianoni szerződéseket az oroszokkal és pl. Kínával, hogy miként osszák fel a világot a Globalizáció ura, a Bibliai Fenevad fennhatósága szerint, egyebek mellett a titkos elektromágneses fegyverek világhatalmi haderejének megfelelően.

A nagyon gyengék kedvéért: aki beleképzeli magát a politikusok és a titkosszolgálatok, valamint a hadsereg vezetőinek helyébe, felteheti a népi idiotizmus szintjén sem felfoghatatlan kérdést: vajon vezetőként alkalmaznám-e folyamatos használatra a HAARP-ot (is) a saját lakosságom féken tartására, valamint a lehető legtöbb állam és annak vezetése teljes irányítására és hangulati szabályozására? Továbbá: rákölteném-e a fejlesztésekre – hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyek szert – a lehető legtöbb pénzt, hogy amit még nem fedeztünk fel és nem vettünk alkalmazásba, azt felfedezzük és használatba vegyük.

A kívülállók számára láthatatlan, nekünk azonban Isten Kegyelméből kijelentett Központi Világhatalomról van szó, amellyel – ma már minden pártkínlódás ellenére, brutálisan az általunk előre bejelentettek szerint egyre inkább érett a lakosság arra, hogy kimondhassuk, tehát amellyel – kapcsolatban állunk: mi a Teremtő és a Mindenható oldalán, a Háttérhatalom és kiszolgálói az Istennel és az Emberiséggel szembeni ellenségekként. Szemben az összes többi szervezettel és személlyel, akik állami férgekként szolgálják az Emberiség ellenségeit, ezért titkolóznak, esetünkben kvázi minden öncenzúra, amit alkalmazunk, köszönhető a lakosság iszonyú elbutított állapotának és felfogóképessége groteszk gyalázatosságának, az államügynöki, szervilis és Emberiség-gyilkos vadbarbár állatok támadásainak, valamint a mesterséges sötétségben és pártidiotizmusban tartott népi, az Igazsággal és a Jóval szemben való börtönállati ellenségességnek és pártszolgálatos idiotizmusnak. Ahogyan annak idején, most is a lakosság felfogóképessége határáig mondom ki az igazságot és az elrejtett valóságot, és ezért gyűlölt ellensége vagyok minden e világi, alsórendű államügynöki parazitának és pártszolgálatos, távirányított idiótának, essen szó akár az MSZP-ről, akár a butaságban és barbárságban hosszú ideje rekordtartó Fideszes és Jobbikos szavazókról, ahonnan szüntelen gyűlölködéssel azt követelik, miért nem borulunk le és tagozódunk Orbán Viktor vagy Vona Gábor államhazudozó, velünk szemben a magyarság egyetlen esélyét és a maradék világosságot rejtegető és üldöző pártsötétségébe, az orwelli állam PÁRT-állatfarmjába és a pitiánerizmusba fúlt PÁRT-állatkertjébe. Ha ezt megtettük volna, a magyarság ma és a jövőben is abban a sötét középkorban maradt volna, amelybe Elplántált minket az ISTEN. Nem mi voltunk azok, akiknek alkalmazkodniuk kellett, mert akkor az Isten Igazsága Teremtő-Áldotta ültetésének és a magyarság felemelkedésének halálos ítéletét írtuk volna alá. Sosem zártunk be semmilyen kaput, senki előtt. Aki megtalálta a bajt – így az Emberiség-árulásért az egész bolygón betiltandó, levadászandó és fegyházakba vágandó kurucinfós és más párthalál-bűnbandák -, azért találta meg, mert kereste magának.

Néhány HAARP- és ehhez kapcsolt, valamint ettől teljesen függetlenül, más elektromágneses technológiákkal használatos alkalmazás felsorolása következzék, melyekről – munkánk hatása következtében – ma már ebben a sötét pártszolgálatos bálványközépkorban is beszélhetünk, mielőtt mindenki megtudja, hogy ennél sokkal szörnyűbb a helyzet. Ha állami ügynökök és/vagy lebutított állampárti torzszülöttek lennénk, fogalmazhatnánk úgy, hogy az alábbiak egyike-másika csak lehetőség, mert ugyan melyik az a politikus és multinacionális, háttérhatalmi bűnöző, aki a lakosság összebűnözött pénzén felépítene ilyen csúcsfegyvereket. Eközben – ha mi is a Háttérhatalmat (Babilont) kiszolgáló állami paraziták vagy pártszolgálatos idióták volnánk – úgy tennénk, ahogy azok a pl. Fideszes pártmédiumok szoktak (mint a Hír tv), ahová az autógyártó cégek azért fektetnek be, mert ott mindenki hazudik és mindenki orbáni sokkos gyilkos, az igazak és a vétlenek, valamint az Emberiség ellensége. De mivel nem vagyunk állampártgörények, így sokkal tényfeltáróbban fogalmazunk:

– A HAARP-pal bármikor, a sok ezer kilométerre lévő katonai, kis- és utasszállító repülőgépek berendezéseit tönkretehetjük, ott idézve elő irányított katasztrófákat, a repülőgépek célzott lezuhanását okozva, ahol és amikor akarjuk. Ehhez használhatjuk pl. a HAARP azon sajátosságát, hogy ami meghatározott tulajdonságokkal felruházott energiát az égboltra fellövünk, az onnan gellert kapva vissza is fog vágódni.

– A HAARP alkalmas interkontinentális, ballisztikus rakéták elektronikai berendezéseinek tönkre tételére és a rakéták megsemmisítésére, melyeket műholdakról és rejtett, kicsiny, földi elektromágneses eszközökkel is éppen úgy kilőhetünk.


Molnár F. Árpád – Kapcsolatban a Forrással. A világot irányító Legfőbb Hatalmak (nem tudni, mikor közvetlenül az ISTEN) kijelentése szerint bármilyen megjelenés, meglényegülés bármelyik másikká átalakítható és – finoman rejtett kifejezéssel – végső soron minden egy. Bármi létrehozható és megtehető (amit a Legfőbb Hatalom nem tilt le), azaz megvalósíthatósági korlátok nem léteznek. A beletudások, továbbá a beletett logikai és tapasztalati rendszerek szerint a Valóság Egyetlen, Élő, Abban bármi megvalósítható, a megvalósításoknak pedig egyetlen korlátja Maga A Valóság, azaz az ISTEN Személyes Akarata.
(Molnár F. Árpád, Soós József (Kárpáti Magyar) felvételén)

– A HAARP-technológiával és épületekbe, fedett intézményekbe, valamint a technológia föld alá rejtett mutációival saját lakosságunkat és idegen államokat alfa- stb. -hullámú révületbe ejthetünk, és e transzállapotban lévő lakosság elméjébe a mobilhálózatokkal és a katonai, valamint a látszólag csupán hagyományos tévétornyok nem publikus felhasználása által, továbbá a boltban megvásároltatott elektronikai berendezésekbe épített, futószalagon gyártott mikroelektronikai és nanotechnológiai eszközökkel, aztán a GPS-helyzetmeghatározó technológiákkal, mindenkibe számítógépekkel szerkesztett (meg amik ezen túl vannak) halálpontos gondolatokat, érzéseket, ösztön-életélményfilmeket, indulatot, éhséget, szomjúságot, atomi precizitású mozgást stb. küldhetünk és ültethetünk folyamatosan! Az eszközöket egyszer kellett kiépíteni, azóta a lakosság összes tagja mint tárcsázható mobiltelefon funkcionál egyetlen Globalista Hatalom irányítása alatt, amely fölött csak az Isten Áll. A halmozottan fogyatékos felfogóképességűek kedvéért ismét emlékeztessünk az Internetről letölthető Google világtérképre, mely a Föld valamennyi (a globalista államtitkok miatt nem kiretusált) házát és a világ minden fáját megcsodálhatóvá teszi, számos helyen éppen csak az autók rendszámát nem láthatóvá téve. A lakosság alacsony értelmi szintjéhez való alkalmazkodás miatti, még általunk is tanúsított öncenzúra olyan erős, hogy én pl. azért nem beszéltem sokáig arról, hogy a kémműholdak egyetlen név beütésével azonnal ráközelítenek a világ bármely pontján, bárhol közlekedő konkrét személyre (ugyanis mindenki elektronikai berendezés, egy folyamatosan üzemelő mobiltelefon), hogy a programok még a hajszálait is egyenként megjelenítik, mert nem tudtam, hogy időközben már ingyenesen elérhető a Google kémműholdakkal készített világtérképe, ahol mindenki megcsodálhatja saját lakását és apró kerti vécéjét, sokan nem felismerve, hogy az utcán látható személy is éppen ő, ahogyan közlekedik, sok helyen olyan felbontással, hogy még a falevelek is külön láthatók. Nyilván 5 éven belül sokkal jobb képekre cserélik a mostaniakat is, mert minek titkolni, amit már mindenki, talán csak – mondom élccel – a magyarok és az észak-kóreai lakosok nem tudnak.)

– A számítógéppel kommunikáló, a világ bármely pontján tartózkodó, felhatalmazott személy gondolattal képes konkrét katonai műveletek elvégzésére, hogy a környezete azt nem is észleli. Így – példa a tengernyiből – gondolattal lehet a termonukleáris robbanásokkal keletkezett láthatatlan és látható lökéshullámot atomrobbanás nélkül előidézni, ami azonnali és kiterjedt biológiai vagy szervetlen dologi tartalmi (pl. épületek) megsemmisülést okoz. Elektromágneses technológiákkal nem csak azt szkennelik, amikor pl. Dél-Kóreában, Szöülban egy épület (így az egyik nevezetes bevásárlóközpont) szerkezetében olyan repedések keletkeznek, amelyek az épület összeomlásához fognak vezetni, de elő is idézik ezeket a repedéseket és anyagszerkezeti hibákat világszerte, hogy aztán irányított impulzussal, a másodperc – kényszerű szerénység tart vissza attól, hogy konkrétabban fogalmazzak – messze tört résznyi pontosságával okozzák az épület teljes összedőlését, az áldozatokkal együtt.

– Elektromágneses fegyverekkel a fúziós robbanásoknál előállott, az EMI-hez (elektromágneses impulzus) hasonló és teljesen eltérő hatású, de precízen egy bizonyos város, egy bizonyos állam, vagy egy egész földrész elektronikai berendezéseinek egy idejű összeomlását tudjuk előidézni. (Hamarosan eljön az idő, amikor ennél sokkal többet is felfedhetünk. A pártközépkor jelentős korlátok közé szorított minket; ez pedig mintha már visszatekintő gondolat lett volna abból az időből, ami eztán következik.)

– A HAARP-pal az egész bolygón, egy időben tehetjük tönkre az állami, hadászati és civil kommunikációkat, miközben akár közvetlenül azzal az elektromágneses konstrukcióval, amellyel az egész bolygót és a világ összes államát megbénítottuk, zavartalanul kommunikálhatunk egymással, és – ahogy a Biblia Írja az utolsó időkről – ‘elhitethetjük a Föld lakosait’. Elektromágneses hullámokkal elhitethetjük, ahogy a Biblia Tanúsítja, az elmébe helyezett hamis életélményekkel és összegzésekkel, hamis logikai rendszerekkel a világ népeit, de – idézem a Szentírást – “elhitetve, ha lehet, a választottakat is”! Továbbá (ismét Idézet a Jelenések Könyve ide vonatkozó Paragrafusaiból): ‘harcolva a szentekkel és legyőzve őket’! Tudniillik harcolva az Echelon-eszközökkel, az elmeuralmi és elmeirányító fegyverekkel, és legyőzve őket, mert az elektromágneses hullámok láthatatlan, de annál hétköznapibb bilincsekként az abszolútig vezethetővé tették mind a testet, mind az elme logikáért, emlékekért, érzelmekért és ösztönökért felelős funkcióit és elektronikai paneleit! Az emberi és állati elme valamennyi testi és lelki funkciójáért felelős panele ugyanazon elektromágneses, elektronikai elven működik! Azaz ugyanazzal az alapelvvel képesek lettünk mind a mozgást, mind az anyagcserét, mind a vérkeringést stb., mind a gondolkodást és az életélményeket tökéletesen szabályozni, irányítani és uralni!

– A HAARP-pal egyszerre óriási területeket tapogathatunk le, ráadásul roppant csekély energia felhasználásával, a kívánt mélységeket fényképezve és filmezve, hogy gázt, olajat, szenet, különböző ásványkincseket stb. kereshessünk, centiméternyi pontossággal meghatározva a mező formáját és mélységét. Ezáltal olyan térképeket készítünk, amelyek változó összetételű tavakat, folyókat, dombokat és hegységeket, síkságokat és völgyeket jelenítenek meg, amelyek éppen úgy, csak valóban térben megjeleníthető domborzati térképeket formáznak, ahogy a hagyományos világtérképeken és országtérképeken láthatjuk. Csakhogy itt látható pl. egy ásványhegységnek nemcsak a csímája, a csúcsa, de az is, hogyan néz ki – ha (virtuálisan) körberepüljük – a legalsóbb pontja.


A Világmindenség Hatalmi Struktúrájának gyorstáblázata.
Mi nem csak annyi mindent fedünk fel a Valóságról, amennyit nagyságrendekben soha, senki a 15 milliós magyarságból, és minimum az egész európai kontinensről, de feltehetően szintén világelsők vagyunk abban is, hogy az ISTEN Megadta nekünk, hogy a hozzánk fordulók előtt megnyilatkozzon a Háttérhatalom, hogy személyesen tehessenek tanúságot – (azonosítatlan) eredetű látomásokat, hallomásokat, beletudásokat, álmokat stb. kapva – arról (védettséget biztosítva, hogy ne engedelmeskedjenek a Háttérhatalomnak), hogy a Bibliában 2000 éve Megprófétált, minden népet és nemzetet uralma alá vetett, politikai és gazdasági, a homlokra pecsétet sütő titokzatos, titkosszolgálati Nagy Babilon, melynek legfelsőbb vezetője egy földönkívüli, akinek a neve Sátán, létezik, és irányítja a Földet.
(Molnár F. Árpád)

– Elektromágneses hullámok föld mélyére sugárzásával olyan hatást kapunk, mint amikor valaki húros hangszeren játszik. Ilyen elektromágneses bombázással – az USA már régóta nem titkolja – különböző rétegekből kiváltott felszíni földrengéseket tudunk előidézni. Az amerikai kormány egyelőre hallgat arról, hogy a jóindulatáról cseppet sem ismert, Guantanamo-s és iraqi olajrabló, tömeggyilkos, Afrika-embergép-, halálos járvány- és génparkgyártó CIA, a Pentagon és hasonszőrűjei vajon mely a világban bekövetkezett földrengésekért nem felelősek, és melyek azok, amelyeket pl. az FSZB vagy mások, valamint a Központ követnek el.

– A bekövetkező földrengéseket a HAARP és a HAARP-jellegű rendszerek számítógépes programokkal irányított alkalmazásával tudjuk – pillanatról pillanatra szabályozott elektromágneses földbe-sugárzás útján – csillapítani, illetve elterelni, vagy tulajdonképpen megszüntetni. Egy egyszerűbb, hétköznapi példával: a deltaszárnyú, francia Mirage vadászgép pl. alkalmatlan a repülésre. Hogy mégsem zuhan le azonnal, annak oka, hogy folyamatosan számítógép korrigálja a szüntelen fellépő, végzetes instabilitást. A föld alatti lökéseket számítógéppel szerkesztett elhárító impulzusokkal nem csak más irányba tudjuk terelni, de a felszínen érzékelhetetlenné is tehetjük.

– A HAARP alkalmas a természetben létrejövő viharokat megváltoztatni, elterelni, valamint semlegesíteni. A HAARP viharokat stb. okozó hatását napi igényeknek megfelelően, kidolgozott computer-programokkal szabályozva kíméletlenül precíz területű és erejű “természeti” katasztrófákat – esőt, aszályt, tornádót, hurrikánt és szökőárt stb. – tudunk szerkeszteni, létrehozni. Mint azt láthatjuk, minél több titkosszolgálat tett szert az időjárás- és földrengésszabályozó stb. technológiákra, a Föld bolygón nemhogy csökkentek volna ezek a csak mesében természeti katasztrófák, hanem a világot központi irányítás alatt teljes katasztrófába vezető titokzatos Nagy Babilon, azaz a Háttérhatalom a napi “politikai” és gazdasági “érdekeknek” és az Emberiséggel ellenséges céljainak megfelelően mind a viharok, mind a földrengések számát drasztikusan megnövelte (az Ó- és Újszövetségi Próféciákat ezzel is beteljesítve), az áldozatok mennyiségével egyetemben. Ahogyan a Jézus Krisztus Evangéliumában olvashatjuk: a Teremtő Isten a Sátánnak (legfőbb földönkívüli ellenségének) Adta e világ összes országát és annak minden dicsőségét, a Sátán pedig annak adja, akinek akarja. Az ő kikötése pedig az, hogy hivatalos vezető politikai és katonai funkciót csak az tölthet be, aki neki szolgál, azaz az Istennel és az Emberiséggel ellenséges. Ezért nulla(!), zéró(!) az esélye annak, hogy egy hivatalos állami funkciót betöltő személy jóindulatot hozna és kánaánt teremtene. A világot irányító erők célja az Emberiség kifosztása, tönkre tétele, lealjasítása és elkárhoztatása, és ezt csaknem 100%-os sikerrel véghez is fogják vinni! Ezt nem csak az Emberiség számára Istentől Eleve Elrendelt Bibliából, hanem a közvetlen háttérhatalmi és Legfelsőbb Hatalmi kommunikációkból és plántált információs bázisokból is tudjuk!

– A HAARP önmagában is alkalmas – nem beszélve az összes egyéb energiatovábbító és GPS-helyzetmeghatározó technikákkal egybekötött eszközök alkalmazásával történő – vezeték nélküli energiatovábbításra, amik már régen fölöslegessé és elavulttá tették a lakossági kábelek és a hagyományos energiahordozók (mint pl. az olaj) használatát. Mint azt a Legfőbb Hatalomtól/hatalmaktól tudjuk, a lakás berendezései eddig is egyetlen hálózatként működtek, egyetlen Internetes szerverként, a világot behálózó Internet lokális eszközeiként, a jövőben pedig nem lesznek kábelek sem, hanem a működéshez szükséges energiát kezdetben elektromágneses kommunikációkkal tervezik biztosítani. Az olajpiac azért maradt fenn a mai napig, mert a világot irányító sátáni erők a Jelenések Könyvében Megprófétált globalista kereskedelmi szörnyeteg irányítása alatt a ‘semmit az embernek, mindent az Ördögnek (és választottainak)’ elv alapján tartottak vissza. Azaz Központi akarat fűződött ahhoz, hogy az olaj legyen a felhasznált energiahordozó, és minden más, ami már régóta publikus, háttérbe legyen szorítva! A szimpla gazdasági érdek mögött-fölött egy földönkívüli szervezésű, a Jelenésekben Megprófétált Sátáni rémuralom, Központi Birodalom, a titokzatos Nagy Babilon áll!

A csupán e cikk töredékében felvázolt technológiák Tisztelt Olvasóink általi felfogása is elegendő arra, hogy akinek elég értelmet Végzett az ISTEN, megértse, hogy a Föld élővilágának mind az édesvízkörforgás szabályozása, mind a globális felmelegedés megszüntetése, mind az egyéb, a környezetszennyezés által amúgy előálló katasztrófák csakis az ISTEN Végzésének megfelelően a Háttérhatalom (Babilon) döntése szerint regnálnak a Föld bolygón, és ezen naponta emlegetett kiterjedt vagy globális katasztrófák csak abban az esetben és csakis annyira realizálódhatnak, ahogy és amennyire ezt a Mindenható a rosszindulatú Háttérhatalomnak, Babilonnak Megengedi, máskor közvetlenül – Próbatételből és Bosszúból – Cselekszi.

Ezért a Mindenhatóhoz a Jézus Krisztus Által imádkozva először is ne az emberi életek, hanem az emberi lelkek és az Isten Igazsága terjesztéséért és terjedéséért (kizárólag a Biblia Prófétálta Meg ezt a Rendszert, de Az rettenetes precizitással!), valamint a Teremtőben – tehát nem a Nagy Szajhában – való megszenteltetés, kiválasztatás mind nagyobb bőségéért imádkozzunk és cselekedjünk, és csakis mindezeket követően és ezek keretében(!) foglalkozzunk azzal a harccal, amely az alkalmazott technológiával könnyen megmenthető és megtartható, de a Kozmosz legsötétebb indulatú erőinek kezeiben tudatosan pusztított, Istentől Teremtett bolygó felszámolásának elhárítását célozza. Ne feledjük, hogy az Egyetlen Mű, Amely Elmondta ezt a Rendszert – már 2000 évvel azelőtt, hogy általunk leleplezésre került -, a Biblia volt, Amelyet a mindig Létező Legfőbb Hatalom, JAHVE, a Rettenetes(!) Szerkesztetett a történelem során, a Legfőbb Hatalmi Konspirációs Szabályainak és Döntéseinek megfelelően. Az, Aki Nevezi és Nevezteti Magát az ISTENNEK! Az, Aki VAN, és Aki a VAN!

Aki akar, még nyitva a Kapu: jöjjön, és megtudja, hogy sosem volt szabad, hanem – ahogyan Gálfalvy Gallik Béla mondotta az Echo tv ezért betiltott műsorában – valamennyi lény rabságban, a Háttérhatalom elmeuralmi és elmetechnológiai, globális és totalitárius börtönében született. Ingyen kaptuk a tudást – Dicsőíttessék ezért az ISTEN -, ingyen is adjuk tovább. Csak annak nem, aki azt mondja, neki nem kell, mert már ott a párt, és annak teremtője, a Nagy Globalista, Babiloni Szajha, azaz A PÁRT. Ők vesszenek el abban a sötétségben, amit maguknak a Világosság Istene és az Igazság helyett választottak. Azaz – mert ez ellen senki nem tehet – vesszen el a többség, mert Úgy Rendelte az Isten, hogy vesszen el a többség.

Mi pedig legyünk angyalok az ördögök börtönbolygóján…

A közeljövőbe és a hatalommal való kapcsolattartásba is – eljövetelünkig sehol nem publikus – bepillantást engedő 11 perces filmünk címe:
Az Áldásból Lett Borzalom (KLIKK!)
“.
(Ha innen nem indulna,
ide klikkelve (KLIKK!) az eredeti oldal elérhető.)

(Készült: 2009.04.25.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 április 26..

3 hozzászólás to “A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom – A világ soha nem publikált titkaiból”

 1. Ha a szerző tudja hogy mindez igaz amit saját maga írt, márpedig sajnos igaz akkor miért nem érti azt amiről beszél?

  Arra gondolok: a gyengébbek kedvéért csak hogy a szerző saját stílisában válaszoljak, hogy ha tudja hogy a lakosság mesterségesen van idiotizálva, ami igaz akkor miért lesajnálóan és gyűlölködve ír róluk?

  Megválaszolom a feltett kérdésemet azért mert a szerző is, és jómagam is idiotizálva vagyunk, áldozatok vagyunk, és egy nálunk kevésbé idiotizált számára ez teljesen vlágos, valószínűsíthetően ő nem beszél rólunk ilyen stílusban mint amilyen stílusban én is válaszoltam, amiért mélységes és őszinte bocsánattal tartozom, és kérem nézze el nekem, mert én is idotizálva vagyok

  Egy megoldást azért megosztanék:

  Minthogy az a szövegből is kiderült a kibocsátott rezgéseink hatalmas erővel bírnak,
  minden gyűlöletünket át kell formálnunk szeretetté és hálásnak kell lennünk puszta létünkért, és ezt cselekedeteinkkel fejezzük is ki!

  Legyünk erősek és vidámak, mert ez az amit ők nagyon nem szeretnének és ez az ami ellen semmit sem tudnak tenni.

  Ha gyűlölködve írunk róluk akkor elégedettek mert pont ezért csinálják hogy gyűlölködjünk.

  A sátán ebből a negatív energiából táplálkozik ne adjk meg neki!

  Alázatos tisztelettel:

  Dániel

 2. Teljesen egyetértek vele és nekik úgy jó , ha minél tovább sötétek az emberek!!!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: