A tömeggyilkos terroristák alkotmányos rend elleni bűntettei a Hírháttér felszámolására

CIKK: Soós József (tényfeltáró, publicista, Echelon-tanú)

Tisztelettel üdvözlünk Mindenkit! Egy kisebb szünet után ismét folytatjuk működésünket. Molnár F. Árpád úr JOGTALAN, TÖRVÉNYTELEN, ALAPTALAN, elhurcoltatása, meghurcoltatása óta ez az első cikkem, melyet írok. Az újraindulás pillanatától már több cikk is megjelent tőlem, de azok mind azelőtt lettek megírva, hogy a MERÉNYLET, FELSZÁMOLÓ-KORLÁTOZÓ HADJÁRAT elindult ellenünk! Sajnálatos módon azokat a cikkeket, melyek el lettek küldve Molnár Úr részére, mind az “enyészeté” lettek, hiszen a MŰKÖDÉSÜNKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET a karhatalom lefoglalta, és a GÉPEKEN TÁROLT ÖSSZES INFORMÁCIÓ HOZZÁFÉRHETETLENNÉ VÁLT SZÁMUNKRA!!! A SAJÁT MAGUNK ÁLTAL NAGY LELKIISMERETTEL MŰKÖDTETETT HÍRHÁTTÉR Multimédia több napig hozzáférhetetlen volt, mivel a KÓDOKAT és egyéb informatikai lehetőségeket elzárták előlünk. Kénytelenek voltunk FELTÖRNI a saját tulajdonunkat képező HÍRHÁTTÉRT, hogy cikket és egyéb anyagot tudjunk felrakni rá!!!!

Ezért KÖZVETLEN MÓDON FELELŐS és FELELŐSSÉGRE VONHATÓK az alábbi ÁLLAM-patkányok:

Kovácsics Ferenc: (KBH) Katonai Biztonsági Hivatal; VEZÉRŐRNAGY rangban működő emberiség ellenes bűnöző féreg!
Karasz Csaba: Kecskemét BŰNÜGYI IGAZGATÓJA, egy hitvány korrupt féreg, hasonló Gergényi Péter és Draskovics Patkányhoz.
Farkasné Benke Aranka: rendőralezredes (ismerem a fajtáját, mert volt már dolgom hozzá hasonló görényekkel…).
Varga Zsolt: Rendőrségi Alosztályvezető; szintén Kecskemét városában tevékenykedik, végzi gyalázatos munkáját.
Dávid Károly bács-kiskun megyei RENDŐRFŐKAPITÁNY hasonlóan patkány bűnöző, mint méltó előde volt, Gergényi Péter 2006-os NÉPSORTÜZES hazaáruló BŰNÖZŐ!
Gergényi Péter: egykori bács-kiskun megyei RENDŐRFŐKAPITÁNY, aki idővel – mint az lenni szokott – felfelé bukott a karrierlétrán, és kinevezték a (BRFK) budapesti rendőrfőkapitányi posztra. Az idő előre haladtával eljött 2006 ősze, és ő lett az elmúlt 20 év legnagyobb sortüzes bűnözője. Ennek a “nagyszerű tettének” jutalma sok-sok állami dicséret, KITÜNTETÉS, és a végén a csendes távozás SOK-SOK-SOK, SŐŐŐŐTTTTTTT, rengeteg PÉNZEL!!!… (Az adófizetők, vagyis a TI pénzetekkel távozott ez a PATKÁNY NÉPSORTÜZES FÉREG!!!)
Draskovics Tibor: Igazságügyi és Rendészeti MINISZTER!!! “Kapafogú patkány”, hol van itt az igazság??????? Mert a hozzád hasonló férgekre még egy macskát sem mernék rábízni, nem egy ország lakossága az ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK MEGŐRZÉSÉT!!!
Juhász Gábor = Iváncsik Imre = Balajti László: ők mind ugyanazt a posztot töltik be, mivel NINCS KÖZÖTTÜK KÜLÖNBSÉG, mert BŰNÖZŐK mind a hárman, ezért egyenlőségi jelet tettem közéjük!!! Egyébként a POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK IRÁNYÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ ÁLLAMTITKÁROK ők!!!! Jajjjjjjjjj!!! Jajjjjj nektek magyarok!!! Mert ezek a férgek irányítják a biztonságotok…
Ficsor Ádám: POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKAT IRÁNYÍTÓ TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER!!! Én egyszerűen csak “takony Ádi”-nak nevezem, mert egy féreg kölyök, aki életében egy NAPOT MÉG NEM DOLGOZOTT; az első munkahelye egyszerre a parlamentben volt!!! Hallod, TAKONY, neked üzenem, hogy elegem van abból, hogy az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOMAT ROMBOLJÁTOK, és az újabb szokásotok velem kapcsolatban, hogy a SZEMEMET HATALMAS FÁJDALOM TERHELI!!! TALÁN ARRA AKAROD FELHÍVNI A FIGYELMEMET, HOGY OLYANT LÁTOK, AMIT NEM LENNE SZABAD NEKEM, és ezzel szimbolizálod, mint egykoron a KGB??? Rossz módszer, mert még dühösebb leszek! TE SZARHÁZI TAKONYPÓC!!!!!
Dr. Szilvásy György = Dr. Demeter Ervin: hasonló posztot töltöttek be egykoron, mint most Ficsor Ádám; ők is titkosszolgálati miniszterei voltak!

NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL (NBH) = Magyar TITKOSSZOLGÁLAT!!!

Ezt le kell írni, mert sok barom él még ebben a szétrabolt, megcsonkított, tönkretett országban, aki még azzal sincs tisztában, hogy LÉTEZNEK MANAPSÁG TITKOSSZOLGÁLATOK!!!

Ennyi kis ismertető után visszatérünk az eredeti TÉMAKÖRÜNKHÖZ!

Az előbbiekben FELSOROLT bűnözők mindegyike kivétel nélkül a HÍRHÁTTÉR Multimédia, és annak tagjai ellen szövetkezve a részleges, illetve a TOTÁLIS felszámolást tűzték ki célul. Ezzel egy újabb EMBERISÉG ELLENES BŰNT elkövetve, ami kimeríti a világ összes alkotmányának a BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN rögzített ÉLET- és EMBERISÉGELLENES bűnök mindegyikét!

A Hírháttér Multimédia NULLA, azaz 0 forint ANYAGI HASZONNAL DOLGOZÓ EMBERJOGVÉDŐ SZERVEZET, amely semmilyen pénzügyi ellenszolgáltatást nem várt, és nem is vár el ezután sem SENKITŐL!!! Saját magát MŰKÖDTETI, üzemelteti; ezt AKADÁLYOZTÁK MEG az előbbiekben felsorolt SZEMÉLYEK, “jogi személyek” (sajnos nem lehet őket annak venni, még emberszámba sem tekinteni…).

Egy kicsit részletesebben azokról a napokról, mikor a MŰKÖDÉSÜNKET MEGSZÜNTETTÉK.

Ahogy lenni szokott, Árpád és én szinte MINDEN NAP telefonos kapcsolatban vagyunk. Ez így volt azon a napon is, mikor kimentek Molnár F. Árpád Úrhoz; előtte talán 2 órával beszéltünk 20 percet telefonon. (Ezt le is lehet nyomozni, bárki megteheti a GSM-rendszer CELLAINFORMÁCIÓIBÓL! (amit nem akart megtenni az állam a Roma gyilkosságok kapcsán!)) Délután magasságában HÍVOTT engem TELEFONON Molnár F. Árpád, hogy ELVITTÉK ŐT A RENDŐRÖK, és LEFOGLALTAK MINDENÜNKET, ami a Hírháttér működéséhez elengedhetetlenül SZÜKSÉGES!!!!!!!

soos_jozsef_gondolkodo_ftotalEzzel EGYÉRTELMŰEN a TELJES, TOTÁLIS FELSZÁMOLÁST kívánták elérni az előbbiekben részletesen ismertetett ÁLLAMI BŰNÖZŐK!!! De legalábbis azt, hogy RÉSZLEGESEN, lehetőség szerint MINÉL HOSSZABB IDEIG a Hírháttér MŰKÖDÉSKÉPTELEN legyen! Hiszen így amíg NEM ÜZEMEL, nincs lehetősége arra, hogy az Ő MOCSKOS EMBERISÉGELLENES, ALKOTMÁNYELLENES BŰNTETTEIKET nyilvánosságra hozza!!! (Mivel az összes MÉDIUM és SAJTÓORGÁNUM a HÁTTÉRHATALOM és annak AL-projekte, az ÁLLAM kezében van, így még LEHETŐSÉGE SINCS A LAKOSSÁGNAK ARRA, hogy az IGAZSÁGRÓL TUDOMÁST SZEREZZEN!!!) Az egyetlen, saját maga MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIT, egyéb TÉNYEZŐIT önállóan megvalósító HÍRHÁTTÉR Multimédia FELSZÁMOLÁSÁT akarták megvalósítani. Hála Istennek, és a mi megfeszített munkánk következménye, hogy csak RÖVID IDŐRE, RÉSZLEGESEN SIKERÜLT ez nekik!!! De ezzel a néhány nappal is HATALMAS KÁROKAT OKOZTAK, mert legalább 8-10 TÉNYFELTÁRÓ CIKK és 3-4 nagyobb terjedelmű VIDEO nem kerülhetett a NYILVÁNOSSÁG elé! Ami következtében hatalmas károk keletkeztek! A segítségért hozzánk fordulók legtöbbjére azóta sincs lehetőség MÉG CSAK VÁLASZOLNI SEM!

Az előbbiekben RÉSZLETESEN ismertetett HÁTTÉRHATALMI-ÁLLAMI PÁRTBŰNÖZŐK az alábbi BŰNCSELEKMÉNYEKET KÖVETTÉK EL! Amivel tovább szaporították a már így is tengernyi méretű, tömérdek bűneiket!

– ALKOTMÁNYOS REND FELSZÁMOLÁSA!!! (Éppen úgy, mint annak idején 2006-ban a Gyurcsány patkány által vezetett MSZP-kormány NÉPSORTÜZES BŰNÖZŐ Gergényi Görény Péter irányítása alatt álló, külföldi, de főleg IZRAELI eszközökkel felszerelt LAKOSSÁGVERŐ RENDŐRSÉG tette!!!) Az Alkotmányos rendet számolták fel, közben temérdek sérelmet, sőt, életellenes bűncselekmények halmazát követve el a TUDATLAN LAKOSSÁG ELLEN!!! A NEMZET VAGYONÁN, MUNKÁJÁN, PÉNZÉN, NYOMORÁN fenntartott BŰNÖZŐ, ALKOTMÁNYOS TÖRVÉNYEKET SÉRTŐ RENDŐRSÉG, mint BŰNELKÖVETŐ HATÓSÁG, és a fölöttük álló ÁLLAMI MAFFIA klán, mely mindezt MEGRENDELTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ezt úgy nevezik, hogy ALKOTMÁNYOS REND TOTÁLIS FELSZÁMOLÁSA!!!

– A SAJTÓSZABADSÁG és a SZÓLÁS SZABADSÁGJOGAINAK a sárba tiprása!!! Az ALKOTMÁNYBAN rögzítve van, hogy a SZABAD VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁSHOZ MINDENKINEK JOGA VAN, ezt megteheti akár úgy is, hogy SAJÁT MAGA ÖNEREJÉBŐL MEGVALÓSÍT EGY MÉDIÁT!!!

Ezt tettük mi!!! Önmagunk létrehoztunk a KÖZJÓ, KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉRDEKÉBEN egy FÜGGETLEN MÉDIUMOT, mely a VILÁGTÖRTÉNELEMBEN EGYEDÜLÁLLÓ MINŐSÉGBEN ÉS HITELESÉGGEL mondja el a TÉNYEKET!!! A SAJÁT MAGUNK TULAJDONA, de nem kezeljük, és nem használjuk fel önző, magánjellegű céljainkra, CSAK KIZÁRÓLAGOS MÓDON A KÖZ JAVÁRA fordítjuk!!!

– Így elérkeztünk egy ÚJABB BŰNCSELEKMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ: a MAGÁN TULAJDON SÉRELMÉRE ELKÖVETETT, SZERVEZETTEN, ELŐRE MEGFONTOLT SZÁNDÉKKAL ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNY-SOROZATHOZ!!!

eckhardt_balazs_ktv_maffiozoA KÉPHEZ: Eckhardt Balázs, a Kecskeméti TV igazgatója, Zombor Gábor házi talpnyalója és pártszolgálatos sortüzes kommentátora a világon semmiféle tájékoztatni valót és közérdekűt nem talált abban sem, hogy a tőszomszédságában lévő egyetlen valóban keresztyénekből álló, ráadásul emberjogvédő, oknyomozó és tényfeltáró multimédia és szerkesztői ellen terrorista, megfélemlítő, zsaroló, elhallgattató és ilyen célú keresztyén- és újságíróüldözés keretében azok törtek be, akik az Eckhardttal közösen eltussolt bűntettekben éveken át tartó segítségkérések tömegét követően, megsemmisítő bűnszervezeti egységagresszív bűntetteikre válaszul feljelentésre kerültek. Eckhardt, a mocskos gyilkos állat, féreg JÚDÁS-patkány yilván úgy vélte, hogy a Kecskeméten naponként középpontba került és a világot körbejárt tömeggyilkossági, terrorista és roma sorozatgyilkos botrányok abszolút és totális eltussolása mellett igazán elfér a közérdekű bejelentők és tényfeltáró újságírók elleni köztörvényes állami maffia üldözése, elhallgattatása és börtönnel fenyegetése. A tömeggyilkos féregfajzatot nem véletlenül nevezték ki az alkotmányos rend megsemmisítésében és minden rendű és rangú népirtásban korlátlanul elkötelezett Emberiség-ellenes bűnözők a Kecskeméti tv élére, és nem véletlenül fizetik a magyarság kiirtásában és az Emberiséggel rekordokat rekordokra halmozottan ellenséges akasztani való férgei! Megígérem, eckhardt balázs, hogy amint a lehetőség adott, kommandóval fogok rád és a téged fizető gengszter bűnbandára (maffiára) törni a Kecskemétinek nevezett népgyilkos maffiatévé szerkesztőségével együtt, összebűnözött ingatlanjaitokban pedig házkutatást tartva és lefoglalva – “kollega” – az összes eszközödet, váglak minimum 30 év letöltendő fegyházba, viszont ahogy a nürnbergi perek idején is visszamenőleges hatályú törvényekkel végezték a náci bűnösöket is!
(Molnár F. Árpád)

A HÍRHÁTTÉR Multimédia és annak minden vagyona MAGÁNTULAJDONT KÉPVISEL, mely kizárólagos módon a MEGALKOTÓ, ALAPÍTÓ Molnár F. Árpád Urat ILLETI MEG!!!

MAGÁNTULAJDON SÉRELMÉRE, JOGTALAN LEFOGLALÁSÁRA-ELKOBZÁSÁRA nem volt joga semmilyen “állami hatóságnak” sem!! Mivel nincs JOGALAPJA TETTÉNEK ELKÖVETÉSÉRE!!!

– Ezen felül még JOGTALANUL TARTOTTAK HÁZKUTATÁST, és KÉSZÍTETTEK VIDEÓFELVÉTELEKET Molnár F. Árpád úr hajlékában! Indokolatlanul törtek rá otthonában, és sértették meg a legbensőségesebb MAGÁNSZFÉRÁJÁT!!! JOGTALAN HÁZKUTATÁS, és JOGTALAN BEHATOLÁS A MAGÁNTULAJDONBA!!!!!!!!!!

– Az előállításának a folyamata is JOGSZERŰTLEN VOLT, és indokolatlan!!!

Lehetne hosszú-hosszú ideig sorolni a BŰNCSELEKMÉNYEK HALMAZÁT, melyeket az államgépezet rendelt el, és a rendőrség, mint végrehajtó szerv kivitelezett, melyek MINDEN ALKOTMÁNYOS TÖRVÉNYEN TÚLMENŐEN A LEGSÚLYOSABB BŰNCSELEKMÉNYEK VOLTAK!!!

Közöttük a legnagyobb az ALKOTMÁNYOS REND SZERVEZETTEN ELKÖVETETT FELSZÁMOLÁSA!!! Ami az akcióban résztvevő ÖSSZES személynek – beleértve a MEGRENDELŐKET is – legalább 30 év FEGYHÁZBÜNTETÉSSEL sújtható!!!

Kicsit most szakmailag megismertetve a dolgokat!

SEMMILYEN SZÜKSÉG NEM VOLT A HÍRHÁTTÉR Multimédia ESZKÖZEINEK A LEFOGLALÁSÁRA, hiszen azt NEM INDOKOLTA SEMMI!!! Mivel a Föld bolygó bármely szegletéből HOZZÁFÉRHETŐ BÁRMILYEN RENDSZER, és azon belül egy ADOTT SZÁMÍTÓGÉP belső adattára! Így akár Árpád lakhelyével földrajzilag éppen szomszédságban elhelyezkedő KECSKEMÉT REPÜLŐTÉR bármelyik IRODÁJÁBÓL akár KÁVÉ és SÜTEMÉNY mellett is HOZZÁFÉRHETŐ MINDEN ADAT, mely a mi gépeinken van tárolva!!! Sőt!!! MINDEN TEVÉKENYSÉG ANALIZÁLHATÓ-LETAPOGATHATÓ, mely a számítógépeinken történik. Még egy billentyűnyomást sem lehet tenni anélkül, hogy arról a TITKOSSZOLGÁLATOK TUDOMÁST NE SZEREZNÉNEK!!! Minden pillanatban HOZZÁFÉRHETŐ AZ ÖSSZES ADAT és TEVÉKENYSÉG, amelyet a HÍRHÁTTÉR végez!!! Természetesen a TITKOSSZOLGÁLATOK ezt KI IS HASZNÁLJÁK, és MEGVALÓSÍTJÁK a TOTÁLIS Kontroll ezen fajtáját is!!! Az összes MŰVELETRŐL – beleértve a TELEFONBESZÉLGETÉSEKET és ELEKTRONIKUS LEVÉLVÁLTÁSOKAT -, mindenről PONTOS, RÉSZLETES információkkal rendelkeznek, amik az ECHELON- technológiák által KÖZPONTILAG TÁROLVA is vannak!

Ez úgy működik, mint a BANKI TRANZAKCIÓ, mikor PÉNZT VESZ FEL VALAKI A BANKI pénzautómatánál; akkor a “rendszer” AUTOMATIKUSAN, EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL regisztrál, és ha ezt kéri az előfizető, akkor VISSZA IS IGAZOLJA például egy Mobil-SMS levél formájában!!!

ÍGY MŰKÖDIK EZ NAGYBAN IS!!!!!!!

Így BIZONYÍTOTTUK, hogy semmilyen ok nem indokolta azt, hogy “ADATSZERZÉS CÉLJÁBÓL” LEFOGLALJÁK A SZÁMÍTÓGÉPEINKET!!!

Ennek a célja az volt, hogy a MUNKÁNKAT IDEIGLENESEN, RÉSZLEGESEN KORLÁTOZZÁK, AKADÁLYOZZÁK!!!

Így elérkeztünk ismét ahhoz a SÚLYOS ALKOTMÁNYOS EMBERI JOG MEGSÉRTÉSÉHEZ, SÁRBA TIPRÁSÁHOZ, hogy a SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS A SAJTÓ SZABAD VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁSA MEG VOLT AKADÁLYOZVA!! Ezekkel EMBERI JOGOKAT, és ALKOTMÁNYOS TÖRVÉNYEKET SÉRTETTEK MEG!!! Ezekben “HÚZÓERŐK” voltak az előbbiekben, és azóta már sokadjára említett ÁLLAMI BŰNÖZŐ személyek, akiknek a NEVEIT többször leközöltük! Mivel semmilyen eszköz nincs a kezükben az olyan “TAKNYOKNAK”, mint amilyen a Ficsor Ádám, és a többi is… A legtöbb, amit tehetnek a TERROR, és a MEGFÉLEMLÍTÉS, ANYAGI és egyéb jellegű ELLEHETETLENÍTÉS!!! Ezt HASZNÁLJÁK, ez a MÓDSZERÜK!!! Ahogy eddig is, MOST is bebizonyították, hogy ők semmilyen szabályokhoz, korlátokhoz NEM KÖTIK MAGUKAT, nekik semmi sem drága, és MINDENT SZABAD!!!

Mi pedig kizárólag az ISTEN TÖRVÉNYEIT, azokat a SZENT PARANCSOLATOKAT KÖVETJÜK, melyek a VILÁG LEGNAGYOBB KINCSÉBEN, A BIBLIÁBAN BENNE FOGLALTATNAK!!! Azok a VILÁGI TÖRVÉNYEK (ALKOTMÁNYBAN RÖGZÍTETT TÖRVÉNYEK) vonatkoznak ránk, melyek EGYSÉGBEN VANNAK A SZENTÍRÁS ALAPELVEIVEL, így ISTEN és egyszülött Fia, KRISZTUS URUNK SZÁNDÉKÁVAL!!! Vagyis az EMBERI ÉLETEK VÉDELME, KÖZFELVILÁGOSÍTÁS mindenen felül helyezése!!! Mert nekünk minden ÉLET DRÁGA és KINCS!!! Ellenben velünk szemben ellenséges a SZEMKILÖVETŐ, CSONTTÖRŐ, ALKOTMÁNYOS RENDET FELSZÁMOLÓ Gergényi Péter, volt bács-kiskun megyei rendőrfőkapitány, majd későbbi BRFK-vezér, AKINEK SOHA EGYETLEN ÉLET SEM SZÁMÍTOTT, és az ország, melyet nemzedékek vérén, verejtékén építettek fel, ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK FELSZÁMOLÁSÁN DOLGOZOTT!!! Ahogy HOZZÁ HASONLÓAN méltó utódai, és egyéb elődei is ezt tették, és a HAMAROSAN BEKÖVETKEZŐ VILÁGVÉGE IDEJÉIG tenni fogják, és tették mindvégig, mert Isten és Ember ellenségei voltak! A SZENT ATYA ezért ŐKET HALÁLLAL FOGJA BÜNTETNI!!!

bajnai_gordon_draskovics_tiborA KÉPHEZ: Elme-Bajnai Gordon és Draskovics Tibor, minden idők egyik legundorítóbb férgei és – jogi kategória szerinti – hazaárulói és JÚDÁS-patkányai közül valók. Az undorító, akasztani való férgek rengeteg be- és feljelentésre a közérdekű bejelentő Hírháttér Multimédia elleni általuk szervezett bűnszervezeti támadások irdatlan sorával válaszoltak! A Hírháttér elleni rendőrségi, ügyészségi és bírósági támadások példátlan az újságírók elleni állami és hivatalosan is alvilági terrorizmust illetően! 1990 óta hasonló sem fordult elő! Az, hogy az első napunktól mindmáig valamennyi őket keresésünkre terrorizmussal, és egyre nyíltabb és kérkedőbb agresszivitással, megfélemlítéssel, zsarolással, nyomásgyakorlással és a terrorizmus egyre radikálisabb és súlyosabb eszközeivel válaszoltak, önmagában is befejezetten bizonyító erejű körülmény és a bírósági ítéletekhez bőségesen elegendő bizonyítékhegy és bűncselekményi halmazat arra, hogy ők az elkövetők! NÜRNBERGI JOGGYAKORLAT BEVEZETÉSÉRE VAN SZÜKSÉG! ELÉG VOLT!
(Molnár F. Árpád)

IGEN!!!! Ha nem tetszik, mocskos patkány Ficsor-féreg, akkor tegyél panaszt a MINDENHATÓ ISTENNÉL!!! Nálam ne, mert én nem segítek az EMBERISÉG GYILKOSAINAK!

Mi a véleményed erről Draskovics????? Adj jelet, küldj jelet a TITKOSSZOLGÁLATOK, BABILON által!!!

Most éppen NEM FÁJ SEMMIM, és RENDEZETTEK A DOLGOK körülöttem, nincs kedvetek FELBASZNI A NYUGALMAT velem kapcsolatban; ahhoz nagyon értetek ám… de semmi máshoz nem!

Mit ér a te életed, Draskovics Tibor???

Mert nem érsz annyit sem, mint a lehúzott BÉLSÁR a WC-csészében, éppen úgy, mint a többi FÉREG, aki mindvégig az EMBERISÉG ELLENSÉGE VOLT!

Ja!!! Még egy kérdés! Meddig kívánjátok még GAZDASÁGILAG, ERKÖLCSI-MORÁLIS szinten a magyart TÖNKRETENNI??? Hisz’ mégiscsak kellene tudnia a lakosságnak, hogy mire számítson, és hogy merre meneküljön!… Bár BABILON elöl, és a KIÉPÍTETT TECHNOLÓGIÁK HATÓSUGARA ALÓL NEM KÉPES KITÖRNI SENKI SEM!

Éppen ezért kell kérni a MINDENHATÓ ATYÁT és SZENT FIÁT, A KRISZTUST, hogy SEGÍTSEN A JÓ SZÁNDÉKÚ EMBEREKEN, mert máskülönben NEM MARADHAT ÉLETBEN senki sem. Aki NINCS AZ ATYA VÉDŐ SZÁRNYA ALATT A SÁTRÁBAN, arra mindre a szörnyű kínok várnak, és RÉVÜLETBE jövén fog elpusztulni! Mert ha azok a napok és órák meg nem rövidíttettek volna az Atya kegyelme által, akkor senki sem maradhatott volna életben még a KIVÁLASZTOTTAK KÖZÜL SEM!!!

Ezekkel a sorokkal búcsúzom az Olvasóktól, és ígérjük, hogy a továbbiakban is HATALMAS INFORMÁCIÓHALMAZZAL LÁTJUK EL ÖNÖKET!!!

Neked, Draskovics, és társaidnak csupán RÖVID IDEJE VAN HÁTRA, mind a HATALOMBAN, mind pedig az ÉLETBEN egyaránt!!!

Felelős Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Írta: 2009.09.26.)

Kapcsolódó cikk:
Molnár F. Árpád első és leleplező cikke, mióta a politikai és titkosszolgálati terrorista bűnszervezet elhurcolta

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 szeptember 27..

3 hozzászólás to “A tömeggyilkos terroristák alkotmányos rend elleni bűntettei a Hírháttér felszámolására”

 1. árpád vigyázzál arra hogy ne árasszon el a gyűlölet , mert ez is egy módszer a megsemmisítésre … kiiktatásra .. ők fognak veszíteni , azért mert a karma balekjai , mind aki bűnös … a törvényt meg a tudatból kihazudták a léten túlra … kiszorítós technika … persze annál inkább vissza akar jönni , azokon a szűk csatornákon amiken teheti … ez feszültséggel megfeszültséggel jár , és szenvedésel (és megváltással is)

  neked sem nekem sem senkinek nincs elég személyes tudatos akarata ereje hogy megállítsa ezt a mocsokfolyamot,

  ülj ki a partjára és nézzed ahogy mennek a lefolyóba … felettünk nagy erők dolgoznak , és azok felett mégnagyobbak a jézuska majd tökönszúratja a gyurcsányt a gyurcsánnyal és a többi mocskot is önmagával … nem láttad hogyan herélte ki magát fletó ? nyilvánosan ? ez a sorsuk a többié is , orbán is csak időt kap , jóvátehet valamicskét (persze nem fog) valódi hatalmat nem kap … m

 2. Kedves Skynet,

  köszönet, és egyetértek a világos beszéddel. Amúgy gyűlölet nem fenyeget, hanem eszközöknek tekintem őket, és kvázi úgy, ahogy mondtad: saját maguk megsemmisítésében segítek. Elősegítem, hogy folyamatos törvénytelenségük és addig titokban tett sötét alantasságuk nyilvánosan is megmutatkozhasson.

  Jó beszéd: orbán is csak időt kap, lehetőséget, hogy bármit jóvá tegyen, de nem is kell, hogy jóvá tegyen. Az ilyen, mint orbán, aki ennyi megbocsájtásra és megkeresésre is sunyi, alattomos, gerinctelen támadásokkal válaszolt, és bíróság elé hurcolásztat, mert nem vagyok tömeggyilkos, minden hamisításokat és politikai üldözést is ő kezdett, az ne kapjon abból a világból semmit, ami elkövetkezik. Azé legyen a – ISTENT Idézve, de nem a Jelenéseket, hanem az Ószövetséget, ahol nem a fenevad osztogatta a pecséteket – homlokra sütött pecsét.

  Itt ISTEN Fenyegeti meg a fajtáját:
  Ésaiás 3:25.:
  – És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.

  Érdemes az egész Ésaiás 3-at elolvasni. Pont nekik való. ISTEN Harcol ellenük, sőt, nyilván bosszúból Teszi, hogy harcoljanak Ellene.

  Le lehet ülni a tenger partjára is, mint Genovában a szellem, Rodin Gondolkodójának pózával, amikor ott jártam Itáliában, és nézve a tengert, ahogy ő/az tette, és tudva, hogy hamarosan nagy háborgások lesznek.

  Vagy pedig: hamarosan nagy vihar lesz…

  Isten Áldásával
  M.F.Á.

 3. valami várható, és persze két világháború, és totális tömeggyilkos rezsimek után a kilátások sem túl felemelőek. Egy biztos az ördögöt nem teremthette az Isten , hanem valamiféle lecsúszás tudati degradáció , tudati elkoszosodás, lesüllyedés ilyesmi eredménye …rántani szeretné magával a világot is, ebbe kapaszkodik ezen élősködik . Amiben én reménykedem -(mármint pusztán nem transzcendens logikai alapon csupán ennyi maradt)- szóval ez az hogy bármilyen totális rendszer , még totálisabb akar lenni , és még attól is totálisabb , és ez a belső logikája végül mégiscsak oda vezet hogy mindezt már végül nem győzi erőforrásokkal, pl ezért hódításba kezd, ahogy róma vagy a nácik… vagy amerika technológiai, pénzügyi és katonai) de végül mégis saját magába roskad ahogy eddig minden totalitáriusságát leküzdeni nem képes rendszer .
  Mindeközben valahogy úgy tűnik hogy a hatalmi hajlam olyan mint a rák hajlam , állandóan küzd a szervezet azaz az emberiség is , az egyén is önmagában a korlátlan szaporodásra (korlátlan profitszerzésre) kódoltakkal az immunrendszer (ez a normalitás , a tisztesség, a mértéktartás a legtisztább keresztény erkölcs, vagy akár más egyetemes vallások) szóval a kultúra a jó értelemben vett létkorlátozásaival hogy ezt meg az ne csináld , ez az immunrendszer ami képes megóvni az egyént a közösségeket vagy most akár egész emberiséget is , vagy nem képes és akkor megszűnik a létbiztonság. A háborúk története is ez , létbiztonság csökken csökken és végül nincs többé, időben mármint történelmi időtávon is érdekes ez először csak a harcmezőn a férfiaknak kockázatos , akik kardokkal verik egymást agyon .. aztán már hátországban sincs védelem mert repülők jönnek és gyújtóbombáznak pl (ez a technikai fejlődés ) végül a globális nukleáris háború lehetőségével a fizikai lét biztonsága globálisan szűnik meg… mindenki megdöglik és ez a cél

  de milyen érdekes a válasz reakció, bomba még nagyobb bomba , még nagyobb ágyú, még vastagabb páncél, még fejletebb módszerek a gyilkolásra végül atombomba és a net , és az SDI stb

  de ahogy a szovjetunió a nagy globális ellenfél megszűnt , gyorsan került egy másik ellenség a muszlim terrorista, és a védelmi jellegű kontroll felerősödött . Magyarán a világ destabilizálódására hivatkoznak (iráni atombomba is csak erre jó, mert ugyan mit számít még 10 töltet ? ) és erre természetesen a válasz növekvő kontroll igénye (a hatalomnövelés önigazolása)

  végülis olyan az egész tendencia mint a fénysebesség elérésének enegiaigénye , nől a sebesség de az energiaigény követi sőt exponenciálisan tart a végtelen felé… a totális kontroll végtelen nagy energiaigényű, vagyis gyakorlatilag a rendszer kimerül és összeomlik mert nem győzi szuflával egy ponton túl ahová a saját logikája viszi , hát hogy hol ez a pont azt persze nem tudom , és azt sem hogy akik totális kontroll rendszert építenek azok megállnak e az igényeikkel (a szabadság korlátozásával) valamilyen optimum közelében , vagy a hatalomvágy mindig kifelé tolja totalitáriusság (és az erőforrásigény igényt -na vajon miért fejték meg az államokat ? nem azért mert finanszírozni nagyon drága egy mégjobb, átfogóbb kontroll rendszert ?

  gyurcsány is ezt a abszurd nyomor logikai felfutást csinálta ,-meg a rendszerváltás óra minden párt- gyártotta a látszatot hazudott még nagyobbal fedezte , mint valami pilótajáték és még attól is nagyobbat, és végül beleroskadt az egész ország , hát persze ez a politika lényege : más bőrére játszani. demokráciában a választókéra , diktatúrában az alattvalókéra, de mindig más bőrére … nagyon elegáns ez

  a politikus játékelméleti értelmezése is érdekes lenne valamiféle pilótajátékos , aki más bőrére játszik nagy tétekkel és nagyot szakít ha nyer, de akkor ő nyer nagyot … ha veszít akkor meg nem ő veszít… max halomra ölik a katonáikat civileket a fronton pl irakban ..nagy ügy hát erre szerződtek mégis mit akarnak ha nem megdögleni , egy fegyvergyár profitjáért, miközben egy nagy hatalom valamilyen gyanús érdekeit szolgálják

  üdv neked , és jó munkát meg kitartást. skynet

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: