FELJELENTÉS a Sanoma Budapest Zrt., Szabó György vezérigazgató, Bognárt Bálint főszerkesztő és további ismeretlen tettesek, valamint az Origo Zrt. és főszerkesztője, Weyer Balázs, a Videa és felelős szerkesztője, Bányai Zsolt és társai, valamint ismeretlen tettesek ellen

2010-01-19.

A Hírháttér Multimédia teremtő akaratából

FELJELENTÉS a Sanoma Budapest Zrt., Szabó György vezérigazgató, Bognárt Bálint főszerkesztő és további ismeretlen tettesek, valamint az Origo Zrt. és főszerkesztője, Weyer Balázs, a Videa és felelős szerkesztője, Bányai Zsolt és társai, valamint ismeretlen tettesek ellen

Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Tisztelt ORFK! Tisztelt NBH! Tisztelt KBH! Tisztelt KFH! Tisztelt Ombudsmanok! Tisztelt Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr! Tisztelt Orbán Viktor Úr! Tisztelt további Bel- és Külföldi igazságügyi szervek és titkosszolgálatok!
Molnár F. Árpád vagyok, a Hírháttér Multimédia főszerkesztője, az állami hivatalos jelentések szerint a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori fedett nyomozója. Nézzék el, hogy FELJELENTÉSEMBEN a hivatalos formulát újfent kerülöm, mivel ez már pár nap alatt a sokadik feljelentés a Sanoma Budapest Zrt., annak vezérigazgatója, Szabó György és társai ellen, az ő folytatólagos bűnpártolásuk, népirtás, bizonyíték-eltüntetés és megsemmisítés stb. bűncselekményeik miatt, melyekben valamennyien és ismételten AZONNALI ÉS HALADÉKTALAN FELLÉPÉST KÖVETELÜNK, ÉS FORRÓ NYOMOS AKCIÓCSOPORT AZONNALI ÉS HALADÉKTALAN MOZGÓSÍTÁSÁT!

E feljelentésem ismét a Sanoma Budapest Zrt. és Szabó György vezérigazgató, valamint bűntársai ellen irányul, továbbá új névként a népirtásra szakosodó médiakartell további tagja, az Origo Zrt. által működtetett videa.hu elleni feljelentéssel élek a “Médiakartell minden népek irtására” című filmünk betiltása, megsemmisítése okán. A Videa székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D. A Videa felelős szerkesztője: Bányai Zsolt. A Videa további adatai ezen az oldalon találhatók:  http://videa.hu/impresszum

A KÉPHEZ: Szabó György, a Sanoma Budapest Zrt. felnőttek és gyermekek tömeges és folytatólagos halálra égetését és minden nemű kínhalálát minden tetteivel nyilvánosan felvállalt vezérigazgatója, akinek embereiről, a Bognár Bálint-bandáról azt mondták, a tömeggyilkosságok kapcsán teátrálisan és kéjes hanggal kacagtak fel. Azt mondták róluk, megszokták, hogy közöttük nincs erkölcs, és elkövethetnek bármit. Azt mondták, nem szégyellik egymás előtt tetteiket, mert ott – így mondták – “szinte mindenki olyan”, Bognár környezetében pedig nincsen egyetlen valamire való erkölcsű vagy törvényes igényességű ember sem. Nagyon elszámították magukat. A sötétség, melyet mindenki ellen választottak, az Isteni Igazság Erejével vészt hozón borult rájuk. Tanulságos: Júdás csak egyszer árulta el a Krisztust, de a bűnbánat ellenére is önakasztással halt ördöghalált. Érdekes: azt is előre Megjövendölték…

A Sanoma által a tömegmészárlások ügyében betiltott, nagy sikert aratott filmünk forrásoldala a Hírháttér tulajdonában van (“Médiakartell minden népek irtására” – http://hirhatter.com/mediakartell.htm); Szabó György vezérigazgató és bűntársai folyamatosan teljes megsemmisítéssel fenyegetik teljes médiánkat, melyet velünk együtt betiltólag üldöznek az egész Föld bolygón, ezzel kimerítve a Btk. 244.§ (Bűnpártolás), Btk. 155.§ (1) b) és c) (Népirtás: nemhogy egyeseket, hanem valamennyiünket és a világ minden népét olyan életfeltételek közé kényszerítik, amelyek minket és a világ népeit válogatás nélkül nemhogy pusztulással fenyegetik, hanem a tömeges elhalálozás bizonyított és folyamatosan szervezett!), továbbá Btk. 257.§ (Közérdekű bejelentő üldözése) stb. paragrafusaiban foglaltakat.

Az Origo Zrt. a Sanoma Budapest Zrt.-nek engedelmeskedve (a Sanoma elérhetőségei: http://www.sanomabp.hu/kapcsolat/), jelen fenti filmünk egyoldalú, figyelmeztetés és magyarázat nélküli megsemmisítésével e fenti összes bűncselekményhez csatlakozott, ezzel kimerítve (tehát az Origo Zrt. és a Videa) a bizonyíték-eltüntetés és -megsemmisítési egységszándék és megvalósított, befejezett cselekmény mellett
– a Bűnpártolás (Btk. 244.§),
– a Népirtás (Btk. 155.§ (1) b) és c)),
– a Közérdekű bejelentő üldözése (Btk. 257.§)

és más bűncselekményeket, melyeket nem én vagyok köteles glédában felsorolni, minthogy nem engem fizetnek közpénzekből arra, hogy a tömegmészárlások és általában az emberi élet védelme érdekében a nyomozásoktól a teljes végrehajtásig mindent elvégezzek, mellesleg a 28500 Ft-os szociális segélyből. Úgy vélem, ezt multimilliomosok, akik hivatalosan ezzel vannak megbízva, és ezért kapnak évente milliókat és politikai védelmet, nekik kell(ene) elvégezni. Ugyanakkor erkölcsi és törvényi kötelességem, hogy a világon mindenben a hatóságok rendelkezésére álljak, azok bűnpártolása esetén pedig világméretű jogi, továbbá látható és nem publikus szankciókkal éljek a további tömeggyilkosságok megfékezésére és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének biztosítására. Azt is kötelességem hivatalosan bejelenteni, hogy ilyen súlyú bűntettekben azért is szabadságvesztés adható, ha nem teszek feljelentést, a feljelentés elmulasztásáért pedig mind a Sanoma Budapest Zrt., mind az Origo Zrt. elkövetőinek szabadságvesztés adható, míg szándékos elkövetéseiket pedig a hatályos magyar jog hosszú évekig terjedő fegyházbüntetéssel bünteti.

Felhívom a szíves hatóságok figyelmét, hogy a tömegmészárlások és azok folytatólagos biztosítása nem személyiségjogi, hanem büntetőjogi kategória, ráadásul ezen esetekben az egész Föld bolygón a létező legsúlyosabb büntetési tételek és az azonnali igazságügyi fellépés követelt, a világ összes állama törvényeiben! Így sem a Sanoma Budapest Zrt., sem annak vezérigazgatója, azaz Szabó György, sem az Origo Zrt. és annak főszerkesztője, azaz Weyer Balázs, sem a Videa felelős szerkesztője, azaz Bányai Zsolt anyagi és magánérdekei nem élvezhetnek elsődlegességet arra, hogy a tömeggyilkosságok és azok folytatólagos elkövetése általuk leplezetlenül biztosítva legyen! Az ő anyagi haszonszerzési érdekeik sem az én életemet, sem a világ népeiből való tömegek életét nem írhatják felül! Az ezekben megvalósított bűncselekmények befejezett bűncselekmények, halmozott előzetes figyelmeztetésekkel, melyeket csakis ekképpen, tehát csakis befejezett bűncselekményekként lehet kezelni, ahogy közülük soha, senki nem fog feltámasztani egyetlen áldozatot sem! Ezért sem szoktak felmentést kapni olyanok, mint pl. Magda Marinko, azzal védekezve – mint gyakorlatilag a Sanoma és az Origo -, hogy ők csak eltüntették a bizonyítékokat, és megbánást sincs eszük ágában sem tanúsítani, hiszen őket ezért fizetik, hanem akiknek nem tetszik, azok ellen további megtorló szankciókat kívánnak egységszándékban, tehát bűnszervezetben – amely a büntetési tétel felső határát kétszeresére növelte(!) – alkalmazni!

Kérjük továbbá fent nevezett cégek vezetőivel és döntéshozóival való szembesítést annak feltárására, milyen indítékból szavazták meg és váltak tevőleges cselekvőivé az összes felmerült emberölés, terrorcselekmény és népirtás, valamint bűnpártolás stb. bűncselekményekben. Ezeket attól függetlenül is kérjük, hogy közülük természetesen mindenki elbujdosott a nyilvánosság elől, sem a mi kameráink elé nem mernek állni, sem saját médiumaikban – magától értetődő módon – egyetlen szót sem mernek szólni, hanem teljes hírzárlatot rendeltek el, mint a BKV a milliárdos végkielégítések idején, hiszen mit tudnának felhozni a Sanomás és Origós bűnelkövetők az emberölések és tömeges gyermek-halálraégetések és azok korlátlan további biztosítását kimagyarázandó! SEMMIT!

Felháborodva keresnek, hogy a Videa törölte az Életet a Földről, és leplezetlenül csatlakozott a tömeggyilkosságok, a bel- és külföldi terrorcselekmények, a népirtás és a romagyilkosságok háttere leleplezései megsemmisítésének kartelljéhez.

Azonnali beavatkozást követelünk, névvel és aláírással, hogy mind belföldön, mind a világ minden részén és hivatalában – amiket ezt követően keresünk fel személyesen a bel- és külföldi titkosszolgálatoktól a külföldi diplomáciai képviseletekig – pontosan dokumentált és hivatkozott nyomok maradjanak. A hatóságok figyelmét felhívjuk arra, hogy ahogy mi nem szorulunk arra, hogy bujkáljunk, fent nevezett cégek összes embere erre kényszerült, így pl. a Sanoma Budapest Zrt. esetében azt tapasztaltuk, hogy előzetes bejelentéseinknek megfelelően egymásra kenik a felelősséget, ki végezte a törléseket, de közben hetek óta egységszándékban, valamennyien, akikről hozzánk információkat eljuttattak, mind a totális bizonyíték.-megsemmisítéseken fáradoznak továbbra is, egységszándékban elkövetett bűntetteikkel naponként találkozunk, így szinte minden nap feljelentéseket teszünk, azaz tetteikre IP-címekkel stb. a beismerő vallomások záró pecsétje került, a megrendelő Szabó György vezérigazgatóval együtt, akinek nevétől és tetteitől már az egész világ olyan hangos, amilyen hallgatagok voltak eddig a magyar hatóságok és a melléjük bűnszervezetben csatlakozó, de abszolút hallgatás mellett – hogy a kollégák egymásra kenhessék a felelősséget, és ne ők jussanak fegyházba – Origo Zrt. is.

Valamennyi hatóság azonnali fellépését, továbbá hivatalos, más szervezetek esetében pedig nem hivatalos (részünkről kívánságuk szerint nem publikus) nyilatkozatát várjuk az elkövetők és megszavazott további sorsukat, illetve a nemzetközi terveket illetően a nyíltan, napról napra egyre leplezetlenebbül támogatott tömegmészárlások és nemzetközi terrorizmus és népirtás kategóriáiba tartozó bűncselekmények és elkövetőik vonatkozásában, továbbá a belföldi és külföldi titkosszolgálatoktól minden hagyományos és nem hagyományos, publikus és konspiratív eszközökkel végrehajtott információszolgáltatást kérünk az elkövető cégek és embereik múltja, napi döntései, szokásai, valamint személyi felelősségük vonatkozásában. Ez minden érintett államnak nemzetbiztonsági érdeke, hiszen a cégek döntései bizonyítják, kik állnak saját polgáraik és a Föld lakossága tömeges irtása oldalán, és kik foglalnak állást és tesznek hathatós lépéseket a magyarországi terrorizmus nyílt és soha nem látott mélységeiben leplezetlen diffúziója és katasztrofális következményei ellen.

Valamennyi hatóság és szervezet figyelmébe ajánljuk újfent a Sanoma Budapest Zrt. által következetesen Karácsony napjára szervezett betiltásokat, amelyekkel egy csapásra az összes filmünket törölték a szerverükről, a videoplayer.hu -ról, miközben tízezrével maradtak fenn – a videoplayer.hu -hoz hasonlóan – olyan szerzői jogvédett anyagok tömegei, amelyek teljes rajzfilmsorozatok és sorozatok, továbbá – különösen a videa.hu esetében – abszolút azonosítatlan házi pornográf és brutális pornográf, valamint szadista és mazochista videók tízezrei! Úgy gondoljuk, hogy ahol az életet és a túlélést üldözik, ott az abszolút fokig meg kell semmisíteni a világ népeiből való házi pornó összes felvételeit is(!), kivétel nélkül mindet, hiszen – lásd a videa.hu -t – szinte egyetlen egynél nincsen készítő! Azaz a pornó és a szado-mazo házi video-k legalább ezrei vagy tízezrei 100%-OS BIZTONSÁGGAL ILLEGÁLIS ELTULAJDONÍTÁSOKBÓL ÉS FELTÖLTÉSEKBŐL SZÁRMAZNAK!

Követeljük az életet betiltó videa.hu és szerkesztői ellen az azonnali büntetőpert, és a videa.hu teljes lekapcsolását!

A feltöltött pornó, továbbá kemény pornó és brutális szado-mazo-filmek tömegei közül egy sem kerülhetett volna a Világhálóra úgy, hogy nincsen bizonyítottan, az azokon szereplők arcával és aláírásával vállalva, hogy saját felvételeiket akarják a világ elé vetni közszemlére, ahogy egyébként valamennyi filmsorozathoz és rajzfilmsorozathoz is szerződéses beleegyezés kell. A hatóságok a torrentoldalak és piti személyek ellen, akiknek bűne, hogy valaki feltett a számítógépükre 14 éven aluli gyermeket kacérabb módokon ábrázoló fotókat, letartóztatják, eszközeiket lefoglalják. Na most ennél összemérhetetlenül súlyosabb cselekményeket, bűntetteket a videa.hu esztendők óta tízezrével követi el, és legalább száz vagy több száz olyan pornóvideo kerül feltöltésre naponta, amelyeknek eredete és készítője akkor értesül arról, hogy kint van a Világhálón az, amikor otthon – szó szerint idézem videóikból: – a szájába szartak, amikor már a fél világ ezen röhög vagy ettől okádik!

Megengedhetetlen, hogy ilyesmik ugyanakkor a népirtások leplezetlen, ugyancsak kendőzetlen folytatólagos biztosításával párhuzamosan, ugyanazoktól a személyektől, ugyanúgy anyagi haszonszerzés céljából, azaz aljas indokból vagy célból kerüljenek napi elkövetésre!

Felhívjuk a tisztelt hatóságok és szervezetek figyelmét arra is, hogy az ilyen oldalakat, amelyek ilyen iszonyatos mennyiségben ömlesztik a lehető legsúlyosabban, mások életét teljesen tönkre tevő, továbbá tömegeket öngyilkossággal közvetlenül fenyegető videókat, a hatályos törvények értelmében AZONNALI HÁZKUTATÁSSAL ÉS SZERVERMEGBÉNÍTÁSSAL, A MŰKÖDTETŐK ÉS A FELÜGYELETET BIZTOSÍTÓK AZONNALI ŐRIZETBE VÉTELÉVEL KELL SZANKCIONÁLNI!

Sajnáljuk, hogy tudományos életvédelmi filmjeinket a magyarországi szervezett médiabűnözés, a maffia ügyeinek feltárásával kell folytatnunk, de a terrorista és népirtó médiamaffia cégek ezt maguknak követelték ki és szavazták meg, tömegek tönkre tevéséből és halomra mészárlásából remélve saját testüknek anyagi hasznot! Mi viszont keresztyének vagyunk egytől egyig, ezért életünkkel tartozunk az Igazság totális publicitására és a világ valamennyi népe és személye élete védelmére, és a magyarországi tömeges terrorizmus és népirtás bűntetteinek felszámolására, továbbá az elkövetők letöltendő, a lehető legsúlyosabb szabadságvesztésének kiharcolására, hogy tovább ne árthassanak egyetlen ártatlan kisgyermeknek, családnak, nőnek, férfinak, fiatalnak és idősnek sem.

Az elköveti kör és bűnszervezet maradéktalan rosszindulatára és védekezési képtelensége bizonyítására arra is felhívjuk a tisztelt bel- és külföldi szervezetek és hatóságok figyelmét, hogy az Origo Zrt. egyetlen újságírója, szerkesztője és vezetője a világon semmiféle megkeresésünkre a világon semmiféle választ nem mert eszközölni soha! Sem korábbi elkövetéseikkor, sem azóta soha, annak ellenére hogy kiterjedt médiumként nekik kellett volna minket felkeresni, hogy interjúk és leleplező cikkek stb. formájában legalább jóindulatot szimulálva interjút készítsenek bármely kategóriában. Ennek ellenére ez a hatalmas médium és annak összes vezetője, valamint kivétel nélkül minden újságírója az első pillanattól kezdve bujkál előlünk, ami messze túlmutat a beismerő vallomáson arról, hogy az Origo Zrt. vezetősége és köre érdekelt a tömegmészárlások és minden létező felmerült bűncselekmény nem csak 100%-os eltussolásában, de esztendők óta folyamatosan a Világhálóra ömlesztet bizonyítékok folyamatos eltüntetésében, felszámolásában és megsemmisítésében!

Azonnali fellépést követelve a Hírháttér Multimédia összes szerkesztője és tanúként meghallgatandó személye nevében
Molnár F. Árpád keresztyén, ingyenes emberjogvédő, oknyomozó és tényfeltáró, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, az Amnesty International tagja, a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE) alapító tagja, Echelon-tanú

Kecskemét, 2010 január 18.
A Hírháttér Multimédia Szerkesztősége

UI.: Kérem, hogy amennyiben a videa.hu szerkesztői közül akad egy is, aki az eddigi vagy ezt követő halottak közül akárcsak egyet is fel tud támasztani, úgy Magda Marinko-val együtt tekintsenek el a további büntetőjogi szankcióktól. Tartok attól, hogy keresztyénként ilyen kegyetlen és rosszindulatú, ennyire leplezetlenül aljas indokból és célból elkövetett bűncselekmények esetében ennél több irgalmat én sem tanúsíthatok.

FELJELENTÉSBEN KERESENDŐ:
Molnár F. Árpád (anyja neve: Retezár Mária; született: Kecskemét, 1972.11.13.)
Levelezési cím és állandó lakcím: Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Telefonok: 30/919-6386 ; 76/320-450 .

A Sanoma Budapest Zrt. és vezetője, Szabó György, valamint a videoplayer.hu által provokatív célból Karácsony napján betiltott filmjeink önmagában bizonyítják a szándékos és tudatos népirtást, melyet világméretű üldözésünk követett. A filmlista csaknem hiánytalanul (a fennmaradó egyet vagy kettőt a hatóságok hivatottak egy rutinellenőrzéssel nyilvánossá tenni, mert a teljes listát nem őriztük meg):

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2010 január 19..

Egy hozzászólás to “FELJELENTÉS a Sanoma Budapest Zrt., Szabó György vezérigazgató, Bognárt Bálint főszerkesztő és további ismeretlen tettesek, valamint az Origo Zrt. és főszerkesztője, Weyer Balázs, a Videa és felelős szerkesztője, Bányai Zsolt és társai, valamint ismeretlen tettesek ellen”

  1. I enjoy what you guys are usually up too. This sort
    of clever work and exposure! Keep up the excellent
    works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: