Feljelentés a Sanoma ellen a világ utasszállító repülőgépein, minden népekből valók tömeges meggyilkolása miatt (Bajnai Gordonnak írt levéllel, két hivatkozott filmünkkel)

2010-01-26.

A Hírháttér Multimédia teremtő akaratából

Feljelentő adatai:
Molnár F. Árpád (anyja neve: Retezár Mária; született: Kecskemét, 1972.11.13.)
Levelezési cím és állandó lakcím: Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Telefonok: 30/919-6386 ; 76/320-450 .

FELJELENTÉS a Legfőbb Ügyészség, az ORFK, az NBH, a KBH, a KFH, az Ombudsmanok, Orbán Viktor Miniszterelnök, és további nyilvános és titkos címzett Bel- és Külföldi igazságügyi szervek és titkosszolgálatok, valamint többek között AZ IZRAELI(!!!), az Amerikai, a Francia és az Iráni Nagykövetségek számára

Tisztelt Hatóságok és Címzettek!
Tisztelt Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr!

A Sanoma Budapest Zrt. és vezérigazgatója, Szabó György, továbbá a Sanoma Budapest Zrt. Videoplayer és főszerkesztője, Bognár Bálint és további ismeretlen tettesek ellen

F E L J E L E N T É S T

teszek 2009 Karácsonyának napjaiban a Sanoma Budapest Zrt. Videoplayer oldalairól indoklás nélkül megsemmisített összes, úgy 12 filmünk miatt, továbbá az ezt követő, Hírháttér Multimédiánk egész bolygóra kiterjedő, abszolút megsemmisítő szándékú üldözése miatt, mely során mind a Magyar Köztársaság területén évekre előre kifizetett tárhelyünket a debreceni székhelyű DiMa Kft. előzetes figyelmeztetés nélkül megsemmisítette, mind pedig – ugyanez a Sanomás elkövetői kör – az Amerikai Egyesült Államok területén lévő tárhelyünket is megsemmisíttette. A Hírháttér most harmadik országból működik, továbbá az amerikai szerver visszakapcsolását azóta is tartó Föld méretű diplomáciai és jogi botrányok, valamint keresztyén emberjogvédők diplomáciai leveleinek sora alapján, továbbá más bizonyítékok postázásával sikerült elérni. (A DiMa Kft. adatai: dima.hu ; Dinkó Tamás: Tel.: 20/577-4182, 06-70-378-3423; Fax: 52-322-121; E-mail: info@dima.hu.)

A Sanoma Budapest Zrt. vezérigazgatója, Szabó György, valamint a Sanoma Bp. Zrt. Videoplayer és főszerkesztője, Bognár Bálint és a hozzájuk tartozó ismeretlen tettesek minden büntetőjogi következményeknek, és az emberéletek védelmére vonatkozó, részünkről tömeges, és azóta is tartó figyelmeztetései ellenére az üldözést tovább folytatják, kiterjesztve a Föld bolygó egész területére. Ne feledjék, hogy az Egyesült Államok kormánya a szélsőjobboldali, fasisztoid kuruc.info amerikai fenntartása érdekében az egész világot fellármázta, így semmiképpen nem tolerálható, hogy ugyanakkor médiánkat – mert az keresztyén, ingyenesen emberjogvédő, továbbá semmiféle népirtást nem pártol, de még a Holocaustot sem tagadja – betiltsák, ráadásul az egész Föld bolygón, a tetejébe egy fia bírósági végzést, nem sok, annyit sem tudva felmutatni senki, hiszen jogilag kikezdhetetlenek vagyunk, viszont az ellenünk pert indítók – munkánk és tényfeltárásaink jellegéből adódóan – könnyen fegyházba kerülhetnek!

A Sanoma Videoplayer általi, 2009 Karácsonyán végrehajtott film-megsemmisítések önmagukban is kimerítik a Btk. legsúlyosabb bűncselekményi kategóriáiból való törvényeket, nem beszélve arról, hogy ez a társaság – tőlünk maximálisan elbujdosva – a Föld bolygó minden általuk elérhető államában, az összes Hírháttér által valaha publikált dokumentumot megsemmisíttette. Már egyetlen filmet is alapul véve – jelen feljelentésünk tárgya a “Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég” című filmünk Sanomás betiltása és világméretű betiltatása – feljelentést tudunk tenni a következők alapján:

Bűnpártolás [Btk. 244.§ (1) a), b), c), (2), (3) a)], Közérdekű bejelentő üldözése [Btk. 257.§], [Zaklatás (Btk. 176/A § (1)], Rongálás [Btk. 324. § (1)], Rombolás (Btk.142.§ (2)), Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény [Btk. 300/C.§ (2) a), b), (3) a), b), (4) c)], Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (171.§ (2) c), (3), Segítségnyújtás elmulasztása (172.§ (2)), az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása [Btk. 139.§ (1)], Terrorcselekmény [261.§ (1) b), c): a Btk. 300/C.§ és 324.§ stb. alapján], Népirtás [Btk. 155.§ (1) b), c)] és más bűncselekmények.

A KÉPHEZ: Szabó György, a Sanoma Budapest Zrt. vezérigazgatója, akinek cége évente 200 milliárdos forgalmat kap a tömeggyilkosságokra. Mindenki kettőt találgathat, melyik állam terroristáitól.

A Sanoma Budapest Zrt. Videoplayer által 2009 Karácsonyán indított hadjárathoz azóta – valamennyi fent felsorolt bűncselekményt megvalósítva és folytatólagosan elkövetve – csatlakozott  több más szervezet, így az Index.hu Zrt. Indavideo, mely a CEMP csoport tagja, és az Origo Média és Kommunikációs Zrt. Videa.hu. Itt a DiMa Kft. ügyvédjére, az ellenünk megsemmisítőleg fellépett Kiss Attila Tamás debreceni ügyvédre hivatkozom, aki jelen feljelentés egyik aláírójának, Soós József keresztyén emberjogvédőnek, újságírónak, tényfeltárónak, a Hírháttér Multimédia munkatársának azt ismételgette telefonba, hogy a Hírháttér Magyarországon nem működhet, mert a magyar média ezt nem tűri, a magyar média ezt nem tűri meg! Miközben színészek, celebek, hírszerkesztők, együttesek tagjai és énekesek sokasága kizárólag barátilag és elismerőleg nyilatkozik rólunk és tevékenységünkről, bárhová megyünk köztük, mindig autentikusan kedvesek, így magyar média alatt semmi mást nem tudunk érteni, mint olyan tulajdonosokat, amik különösen aljas indokból és célból, anyagi haszonszerzés érdekében, kartellekbe és egyetlen bűnszervezetbe tömörülve, idegen, a Magyar Köztársaság és az Emberiség érdekeivel extrém szélsőségesen ellenségesek az egész Emberiséggel szemben, és látványosan tartanak kapcsolatot idegen, ellenséges titkosszolgálati bennfentesekkel és konkrét pénzügyi személyekkel, és általam konkrétan megnevezhető titkosszolgálatokkal, azaz hazaárulást és más bűncselekményeket követnek el, melyek tűzvonalában az egész Emberiség és minden népek tömeges irtásának egységszándéka, és a részükről pénzelt globális terrorizmus folytatólagos elkövetési bűnszervezete áll! Kérem Kiss Attila Tamás ügyvéd kihallgatását arról, mit tud, mert sem ő, sem senki más, aki fellépett ellenünk, nem volt hajlandó nyilatkozni semmit! Senki, semmit nem tud mondani! Senki!

E feljelentésünkben azért hivatkozunk most egyetlen filmre (a címe: “Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég“), mert mostani filmünk (a címe: “Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen“), amely szintén e feljelentéshez tárgyi bizonyítékként került csatolásra, az előbb idézett Transit-film betiltása okán készült, az emberéletek védelmére. Hogy a Transit-film korlátozása, megrongálása, megsemmisítése stb. a fenti törvényi jogszabályok alapján szükséges feljelentést kellett vonja maga után, bizonyítja e két filmben együtt és külön-külön elhangzottak, melyeket kérünk a hatóságok és Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr részéről szíves megtekintésre, és az EMBERÉLETEK, MINDEN NÉPEK ÉLETE HALADÉKTALAN VÉDELME ÉRDEKÉBEN történő elbírálásra, továbbá a büntetőper haladéktalan megindítására, túl ezen – tekintettel a cselekmények halmozott súlyára, és az elkövetések teljesen fékevesztett folytatólagosságára – kérjük FORRÓ NYOMOS AKCIÓCSOPORT mozgósítását.

A továbbiakat ugyancsak a Tisztelt Hatóságok és Szervezetek figyelmébe ajánljuk, és kimondottan Bajnai Gordon Miniszterelnöknek címezzük:

Tisztelt Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr!

Miniszterelnök Úrtól (Bajnai Gordon) hivatalos nyilatkozatot kérünk a “Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég” című filmünk, valamint e mostani, Önnek és Barack Obama miniszterelnöknek jegyzett filmünk vonatkozásában (a címe még egyszer: “Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen“) a további kiterjedt tömegmészárlások és a magyarországi média szervezett bűnözésének pártfogására vagy azonnali megállítása irányába, annak igazolásáért, hogy Miniszterelnök Úr vitathassa a bíróság előtt Pesty László újságíró szavait – aki ellen Ön per megindítását jelentette be, amiért azt nyilatkozta: Ön “emberek haláláért felelős”. Egyúttal én, Molnár F. Árpád, mint a Magyar Köztársaság és legalább a régió legfőbb tényfeltárója, továbbá minimum egész Európa legfőbb Echelon-tanúja, ismét személyes találkozót kezdeményezek a népirtások egyre leplezetlenebb média általi és más egységszándékú elkövetései vonatkozásában, és a további tömegmészárlások megfékezése tárgyában.

Vegye figyelembe azt is, hogy az Echelon-tanúk – mely kifejezés az USÁ-ban a kisgyerekek számára is közismert, mint a technológiák – a jövő Emberiségének úttörői, és az egész bolygó záró történelmét az határozza meg, hogy ezen úttörők, Echelon-tanúk kikről és mikről, valamint a további alkalmazandó lépésekről miként és miket nyilatkoznak. Nem véleményformálók, hanem meghatározók! Ennek ellenében, a magyarság teljes tönkre tételére és az Emberiség népeinek válogatás nélküli folytatólagos tömegpusztítására szövetkeztek az idegen titkosszolgálati médiakartellek, egyetlen bűnszervezetbe tömörülve.

Noha az emberi élet védelmére – nemhogy Istenre és az Emberiségre – a magyarság totálisan alkalmatlannak bizonyult – nem véletlenül kezdeményeztük a magyar állampolgárságunk visszaadását -, ugyanakkor a következmények semmiképpen sem elkerülhetők, és a leghalványabb sejtelmek között sem igen akad egyetlen olyan momentum sem, ami ezeknek az elszánt és leplezetlen bűnszervezeti népirtásoknak a következményeit ne a legelborzasztóbb és legkatasztrofálisabb következményekben és viszontcsapásokban határozná meg a Föld bolygó egész területére diffúzálva. Így a terrorista Magyarország – melyben Önnek állást kell foglalnia vagy az egyik, vagy a másik oldalon – stratégiai szempontból is meghatározó pozícióba került, és megteheti, hogy azokat az idegen állami vezetőket és köröket, amelyek a népirtások ellenében nem szólalnak fel, vagy hátulról még támogatják is ezeket, az egész világ előtt megbuktatva juttassa az adott állam, vagy a nemzetközi, globális emberjogi bíróságok, ezek elleni bűnszervezeti fellépések esetén pedig következetesen kialakítható utódszervei: kifejezetten katonai megtorló törvényszékek elé a legsúlyosabb Emberiség-ellenes bűntettek soha nem látott nyilvános, és a leplezettből azok feltárásával nyílt, leplezetlen elkövetésű bűntetteiben.

Kérem, hogy a Hírháttér üldözésében nyilvánosan állást foglaljon, avagy nyílt, vagy titkos személyes találkozóra alkalmat biztosítson.

Az Isten Áldását kívánva a Jézus Krisztus Nevében
Molnár F. Árpád keresztyén, ingyenes emberjogvédő, oknyomozó és tényfeltáró, az Amnesty International tagja, a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE) alapító tagja, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, Echelon-tanú

Kecskemét, 2010 január 25.
A Hírháttér Multimédia Szerkesztősége

A bizonyítékként csatolt két rövid film és Internetes linkjei:
1.: “Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég” : http://vimeo.com/8318656
2.: “Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen” : http://www.indavideo.hu/video/Repulokatasztrofak_tomeggyilkossagok_a_lakossag_ellen_Bajnainak_es_Obamanak_jegyzett_film

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2010 január 26..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: