Világkormány, agyprogramozás, rituális kínzások, gyermekrablások és állami kéjgyilkos világhálózatok (Hitlertől és Izraeltől Oroszországig)

Írta: Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője)
Közreműködött: Varga Szibilla Anna (a Magyar Sors Online alapító-főszerkesztője)

A KÉPHEZ: Egy hosszú alapú, háromszög formájú nagyfeszültségű távvezeték “alatt”, Kecskeméten Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja 2010 elején, pár méterre Magyarország legfőbb látható katonai bázisától, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázistól, Eleve Elrendelve…
(A felvételt Varga Szibilla Anna kapta (el), a Magyar Sors Online (MSO) főszerkesztője. Teljes méret a képre kattintva.)

A rituális kínzások és rituális, háttérhatalmi gyermekgyilkosságok létéről minden vezető politikus tud a Föld bolygón. Már csak azért is, mert extrém mélységi háttérhatalmi beavatás nélkül senki nem kerülhet vezető politikai, miniszterelnöki, továbbá vezető média- és multinacionális stb. pozícióba. Rituális gyermekgyilkosságok kapcsán Magyarországon a legnagyobb visszhangot kiváltott eset a körmendi Tánczos Gábor kapcsán merült fel, akit 1998-ban a 11 éves Heffentrager Zsófia meggyilkolásának vádjával ítéltek el 10 évre, a nem a hatóságok igényei szerint, hanem őszintén tanúskodókat, valamint minden az ügyben oknyomozót megfenyegetve és azóta is zaklatva; ezen belül a Tánczos-ügyben aktív és nyomozó, azóta Echelon-tanúvá vált Tánczos Krisztinát és Molnár F. Árpádot is. Tánczos Gábor elítéltetését magyar vonalon Horn Gyulán keresztül Kuncze Gábor akkori SZDSZ-es (cionista) belügyminiszter, majd később magával a Likuddal testvérpárti viszonyt felvállalt Orbán Viktor intézte. Az ügy kapcsán sokan – mi most ebbe nem megyünk bele – a zsidó vallású Salamon Berkowitz nevét és az általa törvénytelen úton megszerzett Traubisodát emlegetik, melynek szombathelyi (vas megyei) vállalata felavatására kellett – mondják sokan – a szőke gyermek vére. A Hírháttér Multimédia a Molnár F. Árpád által olyan addig eltitkolt dokumentumot (KLIKK!) hozott napvilágra, amik perdöntőek lehettek volna a bíróságon, és amelyek utólagos nyilvánosságra hozása miatt a cionista hirdetőkkel halmozott Virtus pl. örökre kitiltotta a Hírháttér Multimédiát és a Molnár F. Árpádot a Virtus gyermek-tömeggyilkos, szadista portáljáról, amiért a Virtust be kell tiltani, tulajdonosaik és kezelőik ellen pedig a másféle állami szankciók tömegeit kell lefolytatni, pl. egy halott gyermek per egy beavatkozás lépéseiben.

Az izraeli és cionista hatalom teljes egységet alkot a hitleri fasiszta Háttérhatalommal. Az USA a II. Világháború befejeztével Hitler tucatnyi UFO-projectjét kivitte az Egyesült Államokba, és ott fejlesztette tovább. Hitler embereinek UFO-fejlesztései ma már közismertek; a cionista és putyinista média miatt persze a magyarok erről is leginkább a Hírháttér Multimédia által értesülhettek. Hitler azért készíttetett és röptetett UFO-kat, mert az a repülőgépekkel szemben egyhelyben is meg tudott állni, továbbá oldalról nézve keskeny volt, ezért ragyogóan megfelelt kémkedésre, és egyéb okokból. Az UFO-kba egyetlen személy ült, kvázi fekvő helyzetben.

Az USA Hitler agyprogramozó elmeprojectjeit is Amerikába vitte, sokak meggyőződése és tanúvallomások szerint azzal a dr. Green-nel, akinek eredeti neve Jozef Mengele (KLIKK!) volt. Mengele minden idők leghírhedtebb tömeggyilkos orvosa, aki a náci koncentrációs táborokban foglalkozott élve boncolással, sugárkísérletekkel és sok egyéb mellett agyprogramozással. Rengeteg gyermeken végzett emberkísérleteket. Az USA Hitler agyprogramozóit beavatott háttérhatalmi illuminátusokként vitte ki Amerikába, és közösen építették ki a Háttérhatalom (más néven a “Központ”, más néven “Nagy Babilon”) alprojectjeként, alvállalkozóiként az elmeirányító világhatalmat, melyet a Központ akarata és tevőleges cselekvése szerint használnak a Föld népei ellen. Központnak nevezzük az első illuminátusok rejtett székhelyét, akik az elektromágneses agyprogramozással és azon túl az elmeprogramozott világhatalmat elsőkként kiépítették, ezzel totális (és rejtett) világuralomra tettek szert. A titkosszolgálatokat ez az elrejtőzött Háttérhatalom hozza létre: Hitlert, a kommunizmust, a jobb- és baloldalt, a cionistákat és a KGB-t ugyanaz a mozdulatlan Háttérhatalom készítette és működteti az elmeuralmi Echelon-eszközökkel. Jól mondta Drábik János is, amikor annak idején telefonon beszéltem vele, hogy őt zavarja az, amikor cionistákról beszélnek, mert a Háttérhatalom nem cionista, hanem nemzeteken kívüli, azok fölött álló. A Háttérhatalom (Nagy Babilon) működteti a világ titkosszolgálatait és nemzeti képviseleteit. Ezt gyakorlatilag minden beavatott tudja.

Az USA és a cionista, valamint a fasiszta világhatalom összefonódását jelzi még sok-sok mindenen kívül az a tény, hogy idősebb George Bush azért lett az Egyesült Államok elnöke, mert apja Adolf Hitler legfőbb pénztárosa volt, George Bush fia, a háborús őrjöngő George W. Bush pedig Hitler legfőbb pénztárosának unokája volt. Bár Drábik János már 2004-ben felhívta a figyelmet a cionistákat és az oroszokat is legyártó, nemzethez nem köthető elmeprogramozó Háttérhatalom létére – amiről az USÁ-ban a gyerekek is tudnak -, a magyar lakosság mesterséges butasága és elszigeteltsége olyan mérvű volt, hogy a mai napig sem képes felfogni ezt sem, sőt, mint az állatok, megtámadják azokat, akik erről beszélni kezdenek. Mivel az a Világprogram – mi pedig sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint azt a felületes szemlélő sejthetné -, így a magyarok kollektív lealjasításáról és szellemi, valamint morális leépítéséről elsőként és azóta is kizárólag mi számoltunk be évekkel előre, ahogy a minket körülvevő botrányokról, és erre a primitív magyar fajra nézve vészterhes és katasztrofális következményekről. Ugyanis ez a Világprogram, mi pedig tudjuk ezt…

Az irdatlan mennyiségű tanúból említhetjük pl. Suzanne Starr esetét is, aki a szintén illuminátus Clinton elnök “jóvoltából” tehetett tanúvallomást az amerikai állampolitikai “vizsgáló” szervek előtt. Suzanne Starr asszony néhány éves korában élte át a II. Világháborút, ahol a jelek szerint a nácik folytattak ellene rendszeres szexuális erőszakot. A háború után az USÁ-ba kicsempészett magas rangú nácik az amerikaiakkal és a cionistákkal közösen folytatták az addig koncentrációs táborokban végzett emberkísérleteiket is, melyek gerince a világhatalmi szempontból legfontosabb területre, az elmeprogramozásra természetesen a leginkább fókuszált: a halhatatlanság megszerzésének igényével egyben, melyek elválaszthatatlan részei az agy elektromágneses hullámokkal végzett technológiai fejlesztéseinek, melyekkel a logikai és lexikális képességeket exponenciális robbanással egy csapásra olyan magasságokba emelték, amilyenekről a lakosság nem is álmodhat. Mikrohullámokkal ugyanis az agy olyan részeit kapcsoltuk össze – ehhez jött a computerrel való rádióhullámú összekapcsolás -, amely területek eredetileg nem voltak összekapcsolva, továbbá vegyszerekkel és kábítószerekkel lehetetlen lett volna elektronikus rendszerként és teljes rendszerekként egymáshoz csatolni.

A Suzanne Starron már az 1940-es évek második felében végzett emberkísérletek emlékeit belőle mesterségesen – elektromágneses hullámokkal, elektrosokkal, injekciókkal, drogokkal – törölték, de évtizedekkel később elkezdett visszaemlékezni, a vizsgálatok és helyszínelések pedig bebizonyították, hogy a föld alatti helyiségek tényleg úgy léteznek, ahogy azokról beszámolt, és a kísérletek tényleg megtörténhettek. Suzzanne Starr beszámolt olyan esetről is, amikor egy másik helyiségbe ment át, mert nyitva hagyták az ajtót. Ott találkozott egy magas rangú, hitleri egyenruhában pattogó katonatiszttel, akit a “Náci doktor”-nak neveztek, és nagy hatalommal és tisztelettel rendelkezett. Starr asszonyt állatként kezelték, és a kísérletek alatt – mint minden ilyen esetben – megfenyegették, hogy megölik, ha fecsegni mer. Mint említettük, Starr asszony tanúvallomás-tételi lehetőségében Clinton elnöknek kiemelkedő szerep jutott, aki Starr-t és történetét az amerikai kormányszervek elé vitte, és vallomásáért akkor nem rendelték el a meggyilkolását sem.

A KÉPHEZ: A 2000 évvel ezelőtt, a Jézus Krisztus Által – János apostolon keresztül Leíratott – a Jelenések Könyvében Megprófétált Bafomet, azaz a Bibliai kétszarvú Fenevad évtizedek óta az “elitbe” programozott imádati bálványkép. A Világprogram – a titokzatos Nagy Babilon által – gondoskodott arról, hogy a közeljövőben kötelező imádat tárgya legyen az egész Föld bolygón.

Mint ismeretes, Clinton elnök maga is illuminátus, felesége pedig az a Hillary Clinton, akinek háttérhatalmi, illuminátusi beszervezettségéről és rituális szexuális ismereteiről maga Cathy O’Brien presidential modell számolt be, aki minden eddigi idők legnagyobb nyilvános botrányt kavart Echelon-tanúja. Cathy O’Brien elmeprogramozását a CIA, az NSA, a Pentagon és az MK ULTRA keretében, a MONARCH-program részeként folytatták, évtizedekkel ezelőtt. Az MK-ULTRA elmeprogramozó világhatalmi project hivatalosan 1953-1965 között működött. Ennek keretében – tehát már fél évszázaddal ezelőtt(!) – programozták be Cathy O’Brient és rengeteg más civil és katonai személyt, politikust, mágnást, médiaembert és -vezetőt stb. Ezen korabeli eszközökkel Cathy O’Briennek is beállították mind a titoktartását, mind logikai képességeit, jellemét, személyiségét, valamint szexuális érdeklődését és ebbéli szabadosságát. Az elnökök és az “arisztokrácia” tevékenységeire és szórakoztatására kifejlesztett elnöki modell Cathy O’Brien egy “elit”-partin találkozott Hillary Clintonnal, Barack Obama mostani külügyminiszterével, aki – Cathy tanúvallomása – megkérte a CIA-s elnöki modellt, hogy egy félreeső helyen tolja le a bugyiját, és mutassa meg az illuminátus rendek kultikus igényei szerint úgynevezett bafomet formájúra átműtött nemi szervét. (A bafomet a Jelenések Könyvében Megprófétált kétszarvú fenevad; a világ arisztokráciájában hosszú évtizedek óta programozott szexuális és kultikus bálvány.) Amikor Cathy O’Brien megmutatta, Hillary Clinton orális aktust hajtott végre Cathy O’Brienen. Az USA lakosságának elmeprogramozó ismereteire jellemző, hogy Hillary Clinton és Barack Obama között folyó választási csatározások során már olyan professzionális elnöki kampányfilmek készültek, amelyek kifejezetten a teljes lakosság mesterséges elmerévületbe ejtéséről szóltak, ahol az USA és a világ teljes lakosságát agyprogramozással, elektromágneses hullámokkal stb. a Háttérhatalom igényei szerint programozták át. Cathy O’Brient tönkre tették, majd sorsára hagyták. Személyét Mark Phillips, a CIA hivatásos elmeprogramozó alvállalkozója, szakembere vette védelme alá, és az elnöki modellt kivitte Alaszkába, ahol amerikai felségterületen, a CIA elavult elmeprogramozó eszközeivel újraprogramozta Cathy-t: azóta együtt élnek, leleplezéseik pedig a Világtörténelem legfontosabb témakörére irányítják a figyelmet.

A Háttérhatalomhoz való tartozást, továbbá az elmeprogramozást (melyek státuszként úgy öröklődnek tovább, mint a királyi, arisztokratikus felségcímek apáról fiúra), ezen kívül a CIA, a MOSZAD, az FSZB stb. igényei szerint történő átprogramozást vérvonalnak is nevezik. Aki ebbe tudatosan beletartozik, általában úgy érzi, magasabb rendű a többi embernél, akik kirekesztett, lebutított állatokként élnek, és csak arra vannak, hogy leépített barmokként szolgálják az “elitet” és annak választottait. A vérvonalhoz minden magasabb és nem magasabb, de beavatottabb körben hozzátartoznak a rituális kínzások, a nemi erőszak, a poliszexualitás és a kéjgyilkosság, illetve az ezekről való kimerítő belső ismeret. Az “elit” fehér galléros bűnözői egyetlen globális hálózatként működtetik a kimondottan pedofil és kéjgyilkos célokból folytatott gyermekrablás és gyermekkereskedelem globálisan eltussolt intézményrendszerét. Az eltűnt gyermekek soha nem kerülnek elő, továbbá sok esetben megrendezett balesetekkel, vízbe fúlásokkal stb. szerveznek közülük sokakat “megtalálásra”. Nem ritka, hogy holttesteket máshonnan, így hullaházakból szerveznek, amely tetemekről azt állítják, hogy azok a keresett személyek. Nevezetes bukott esetek közül való a belga Marc Dutroux fehér galléros bűnöző és globális kiterjedésű bűnbandájának esetei is, akiket gyermekrablások és gyermekek elleni kéjgyilkosságok miatt állítottak bíróság elé, és az egész világrendszer kétségbeesetten próbálta eltussolni, hogy az egész bolygó a legmagasabb politikai, média- és milliárdos körökig benne van. A gyermekrablások és gyilkosságok gyakori forrás-célterülete Afrika, Dél-Amerika (Brazília, Peru, Argentína stb.), a putyini Oroszország (itt Putyin és az FSZB szervezi ezeket) és Ázsia, amely helyekről úgy tudják elrabolni a gyermekeket, hogy azokat nem keresi senki, eltűnésük irreleváns kockázattal jár, továbbá gyakori, hogy maguk a szülők, nevelőszülők stb. adják el olyanoknak, ahonnan aztán örökre nyomuk vész. Ezek mind a világ titkosszolgálatai orra előtt zajlanak, és hatalmas üzlet, mint a szervkereskedelem, csak mivel ez az “arisztokrácia” kiemelt élvezeti és kultikus szertartási szolgáltatásaiként diszfunkcionál, így sokkal több pénz és hatalom forog benne. A rituális kéjgyilkosságok bárminemű leleplezésére jellemzően olyan cionista médiumok a legkényesebbek Magyarországon is, amilyen pl. a zsidó bankárok és milliárdos tömeggyilkosok által reklámpénzelt Virtus is. Jellemzően ugyanazok a cégek hirdetnek a gyermekgyilkos-párti bűnöző helyeken: így pl. a Duna Plaza és a Renault. Ezeket a cégeket és portálokat már régen be kellett volna tiltani nem csak Magyarországon, de az egész bolygón.

Echelon-tanúk összegyűjtésében kiemelkedő szerep jutott sokak mellett a Zsidó Nők Nemzeti Tanácsának elnöke, Valerie B. Wolf (KLIKK!) asszonynak is, aki e szervezet vezetőjeként és terapeutaként USA-szerte gyűjtötte egybe azokat százával, akik az ellenséges állam által folytatott elektromágneses beavatkozásokról, agyprogramozásokról, kínzásokról és nemi erőszakról számoltak be. A beavatott áldozatok egy része aláírta, hogy ilyen kísérleteknek és beavatkozásoknak alanyává válik, messze a döntő többség pedig soha nem írt alá semmi ilyesmit. Az aláírtakat világszerte mindig ugyanúgy kezelték: azaz megfenyegették őket: ha beszélni mernek, elmegyógyintézetbe kerülnek vagy meghalnak rákban, infarktusban, balesetben stb. (E cikk megírása előtt pár órával egyébként az egyik magyar média alapítóját és főszerkesztőjét, Varga Szibilla Anna Magyar Sors Online-vezetőt ért cserben hagyásos gázolás, de személyi sérülés nem történt. Az elkövetők hátra nézve, és lassítás nélkül távoztak a helyszínről. A cserben hagyásos gázolás újságíró (főszerkesztő) áldozata e tényanyag írójának társaságában volt, azaz a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztőjével, a Molnár F. Árpáddal. A rendőrség megpróbálta eltussolni az ügyet. Az esetet követően azonnal számos rossz arcú oroszos vagy szlávos, szemmel láthatóan profi járt minket körbe. A bűncselekmény alig valamivel azt követően történt, hogy a Hírháttér Multimédia titkosszolgálatok által agyontechnikázott szerkesztőségében történelmi értékű kordokumentumok kerültek videofilmen rögzítésre az arisztokrácia globalista gyermekrablásairól, szexuális gyilkosságairól és a világot irányító, elmeprogramozó Echelon-technológiákról, azokat leleplezve. Magyarok közül – és legalább egész Európában – mi vagyunk a legfőbb tényfeltárók eme a legfontosabb ügyekben is(!), így minden állami támadás legfőbb célpontjai is!)


A KÉPHEZ: A képen balra, fent: Spéder Zoltán, az angol BBC-s Info Rádiót is magába foglaló CEMP-csoport, továbbá az Index és bandája százmilliárdos vezetője, Magyarország 20 leggazdagabb embereinek egyike, az évente 20 milliárdos forgalmú Sanoma Budapest Zrt. médiavállalat és tömeggyilkosságainak, valamint a világ népei tömeges legyilkolásának nagy védelmezője, a Hírháttér egész bolygón való üldözője. Jobbra fent Szabó György (Spéder bűnszervezeti bűntársa), a minket 100%-ban betiltott, most említett Sanoma vezérigazgatója, az Echelon-technológiák leleplezésének nagy ellensége, aki bűnbandájával Angliától az USÁ-ig felkereste AZ ÖSSZES(!) tartalomszolgáltatót a Föld bolygón, hogy ahol a Hírháttér jelen van, onnan betiltásra és megsemmisítésre kerüljön minden létező bizonyíték! Eztán – miután a háttérhatalmi titkosszolgálati bűnbanda ezekben hatalmas és máig elhallgatott globális diplomáciai és titkosszolgálati botránysorozatot követően kudarcot vallott – egymás után betörtek a Hírháttér angol és amerikai szerverére, és elérhetetlenné tették a Hírháttért az egész Föld bolygón. Ezt megelőzően a debreceni ügyvédmaffiával karöltve betiltották a Hírháttér működését Magyarországon. A Debreceni Ügyvédi Kamara – amelynek tagja Szeszák Gyula volt megyei főügyész is – embere halmozottan és erőteljesen hangoztatta, hogy “a média nem engedi meg” a Hírháttér működését, mert “nem engedi meg és kész!” A hullagyárosok között alul láthatjuk: balról Kopasz Zsoltot, Kecskemét Városi Ügyészség vezető ügyészét és Kovács Tamás legfőbb ügyészt, terroristákat és tömeggyilkosokat.
(Teljes méret a képre kattintva!)

Oroszországban nem véletlen Vlagyimir Putyin imádati kultusza: ugyanis mesterséges programozás eredménye. Az oroszok – akik a mai napig rettegnek a KGB-től (melyet most FSZB-nek neveznek, FSZB-vé keresztelte át az állam), mégis – saját testükre tetováltatják az ázsiai tömeggyilkos antikrisztus fenevad, Vlagyimir Putyin fejét. Putyin Oroszországon belül a Gormor (KLIKK!) fedőnevű titkosszolgálati projecttel üldözi és irtja az Echelon-tanúkat, mert azok vallomásaikkal és leleplezéseikkel az Emberiség túlélésének képviselői. Putyin kezében összpontosul a Latimer (KLIKK!) fedőnevű titkosszolgálati project is, amellyel pedig a külföldön tevékenykedő Echelon-tanúk állami üldöztetése, megbetegítése és halomra gyilkolása a cél. Az említett titkosszolgálati projectek létét ugyancsak a Hírháttér Multimédia hozta nyilvánosságra a Molnár F. Árpád Echelon-tanú által, aki legalább egész Európa legfőbb tényfeltárója; így is volt előre kijelentve. Putyinnal számos módon kezdeményeztünk közvetlen kapcsolatot a világot irányító Echelon-rendszerek leleplezése, és ezzel az Emberiség utolsó védelmi lehetőségeinek biztosítása érdekében, azaz működésünk biztosítására, de mindannyiszor nem csak az oroszok, de a magyarok és a magyar titkosszolgálatok látványos ellenségességébe ütköztünk. Ezen kapcsolatrendezési kísérletek egyik publikus része a volt III/II-es kémelhárító Kozenkay Jenő (KLIKK!) titkosszolgálati leleplező nevéhez fűződik, aki Magyarországon Putyin testőreivel is baráti viszonyban találkozgatott, a cionisták és a cionisták által mozgatott magyar titkosszolgálatok nem nagy örömére, mely miatt fenyegetőztek és közvetlenül zaklatták Kozenkay Jenőt. Mi – a Kozenkay Jenővel való kapcsolatunkra hivatkozva is – előbb kértük, majd követeltük Putyintól, hogy biztosítsa működésünket, melyet az Emberiség szolgálatában, a Jézus Krisztus Nevében végzünk, de minden alkalommal a legprimitívebb és állati fasizmus volt a válasz (KLIKK!), az Emberiség teljes rabszolgasorba taszítása és kiirtása irányába. Számos és az NBH-n keresztül ellenünk eljuttatott állami életveszélyes fenyegetéseket követően házkutatást is elrendeltek (KLIKK!), és 250 ezer Ft-os kárt okozva lefoglalták a Hírháttér Multimédia működéséhez szükséges eszközöket, amelyeket azóta sem szolgáltattak vissza, hanem minden idők leglátványosabb és egyben legtitkoltabb médiaüldözése keretében, a legrettentőbb bűnügyi bukásokat elkerülhetetlenül bevállalva elkezdték szervezni a Hírháttér Multimédia megsemmisítését és annak főszerkesztője, a Molnár F. Árpád meggyilkolását. A legfőbb szervezők között magyar vonalon leplezetlenül aláírva látjuk Bajnai Gordon miniszterelnök, Juhász Gábor titokminiszter, Balajti László NBH-igazgató, Kovácsics Ferenc (KLIKK!), a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) főigazgatója, Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter, továbbá olyan undorító halálügyészek nevét, mint Kovács Tamás legfőbb ügyész, Kopasz Zsolt, Kecskemét vezető ügyésze, Dávid Károly, Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya, továbbá Karasz Csaba kecskeméti rendőrkapitány-helyettes, 2006 évének rendőre, ezzel egy bűnszervezetben életfogytos, a szocialista érából átmentett besúgó és gyilkos Pigniczki Zsuzsa (KLIKK!) repülőorvos, kém- és katonaorvos, igazságügyi elmeszakértő és állami bűnbandája stb. A tegnapi cserben hagyásos gázolást követően is számos rosszarcú, oroszos vagy szláv arcélű ügynök járt minket körbe. Egy balesetet sokféleképpen meg lehet rendezni, nem beszélve az eltussolásokról, melyekhez elegendő a bűnöző rendőrség, a kopasz zsolt-féle tömeggyilkos és terrorista halálügyészség, meg a volt III/III-as besúgókből álló, kovács tamás-féle legfőbb ügyészség. Na meg a bíróság, amely szintén mindig állami bűnöző volt, mindenütt, minden államban, minden időben a Földön.

A KÉPHEZ: Varga Szibilla Anna, a Magyar Sors Online főszerkesztője és Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia főszerkesztője az Echelon-technológiákról és a cionista nácik, valamint Hitlerék általi gyermek-tömeggyilkosságokról tényfeltárnak a Hírháttér Multimédia még nem publikált felvételein. A felvételek a titkosszolgálatokon keresztül – a beavatottak ismerik, milyen módokon – már bejárták a világot, jelentős titkosszolgálati-állami mozgásokat keltve, de a lakosság még nem találkozott velük.
(Teljes méret a képre kattintva!)

Putyin fasiszta hangulatteremtései és mesterséges gyűlöletszítása közismert, de – mint fent láthattuk – nem csak Putyin viszonyul érzékenyen a fasizmushoz. A zsidók között is vannak fehérek és színes bőrűek, aminél fogva a cionisták a legalacsonyabbrendű zsidók közé sorolják a szefárdokat, azok sötét bőrszíne miatt. Izrael lakosai közül ezek a zsidókon belül a leginkább fogyóeszközök. Ennek egyik megbukott – csak Magyarországon elhallgatott – ékes példája az 1951-ben Chaim Sheba, az izraeli Egészségügyi Minisztérium vezérigazgatója által Izraelbe hozott elektromágneses eszközök alkalmazásának. A fasiszta, hitleri vérvonalú USA-állam kormánya által emberkísérletek és fajtisztító népirtások céljából átadott elektromágneses eszközökkel a zsidók Izraelbe repültek. A rendkívüli titkolózások miatt a mai napig sem mernek az eszközökről többet elmondani, mint azt, hogy az elektromágneses hadviseléshez használt röntgenfelszerelések voltak. A népirtást többek között maga az izraeli média hozta nyilvánosságra 2005-ben. (Innen is látszik, mennyire primitívek és elmaradottak a magyarok, mert ezek még mindig nem tudnak erről sem.) A project célja nem csak emberkísérlet és agyprogramozás, hanem a szefárdok tömeges irtása volt: 100 ezer gyermek likvidálására került sor, azaz – mint Krisztus korában Heródes gyermekgyilkosságai idején, csak most sokkal inkább – egy teljes szefárd zsidó generációt kiirtottak; nem csak két éves kor alatt, mint Heródes, hanem cirka felnőttkorig. A náci zsidó állam a gyerekek agyába a megengedett röntgendózis 35 000-szeresét sugározta. Az ürügy (mivel az akcióba belebuktak) – jellemző a Háttérhatalom szemléletére – féregirtás volt. Azt hazudták, hogy a férgeket a gyermekek fejéről akarták sterilizálni: titokban. Izrael – a nemrégiben Magyarország felvásárlásával büszkélkedő Shimon Peresz egyik legfőbb vezetésével (ő volt az ashkenazi és fehér faji alapú apartheid náci fajtisztítások idején a legmagasabb rangban lévő tárca nélküli miniszter) – többek között iskolai kirándulásokat szervezett, ahol származás szerint választották szét a szefárd zsidókat a többi, fehérebb bőrű, így ashkenazi zsidóktól – mint a nácik a táborokban a kiirtásra és még életben hagyásra szétválasztott foglyokat -, majd titokban besugározták őket. Az eredmény az amnéziától a megmaradt fejfájáson át, a ráktól a szkizofréniáig és a szellemi leépülésig vezetett. A tanúvallomások között olyan szefárd zsidó gyermek vallomásával találkozhatunk, aki ekképpen számolt be a történtekről: “Sikoltottam! Szüntessétek meg a fejfájást! Szüntessétek meg! De a fájdalmak nem szűntek meg.” A népirtást elrendelt halálzsidók fekete listájából néhány név: David Ben Gurion miniszterelnök; Golda Meir, Amos Ben Gurion, Yosef Burg, Moshe Sharrett, Eliezer Kaplan és Levi Eshkol miniszterek: na meg természetesen Shimon Peresz, aki Magyarország és többek között Lengyelország felvásárlásával büszkélkedett a Sátán Krisztus-tagadó és fajüldöző, valamint keresztény-üldöző démonállamában. (Nem “keresztény”, hanem “keresztyén” a helyes kifejezés, mely azt jelenti: Krisztus-követő. A “keresztény” szót a Napimádó pogányok vezették be, de Krisztus korában “keresztyéneknek” neveztek minket.)

A KÉPHEZ: Soós József, minden idők egyik legfőbb tényfeltárója és Echelon-tanúja, és Molnár F. Árpád.

Echelon-tanúkkal Magyarországon kizárólag mi foglalkozunk, de mi – tudjuk előre – az elmeirányító Echelon-rendszerek és az ISTEN-től segítségül Kapott bűntettek leleplezésével világrendszert is fogunk reformálni. Legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja e cikk írója, Molnár F. Árpád, aki arra Teremtetett, hogy Krisztus után az Emberiség legfőbb és legsürgősebb világi tárgykörére felhívja a figyelmet, és az összeomlást Echelon-tanú és egyéb státuszokban bekövetkezésre söpörje. A magyar történelem – és Európa történelmének – legfontosabb Echelon-tanúi közül valók még Tánczos Krisztina (KLIKK!) (a körmendi Tánczos Gábor rokona), Soós József, aki a Kárpáti Magyarként is ismeretes és más személyek. Természetesen valamennyien politikai üldözöttek, és a magyarok soha nem látott, de általunk előre bejelentett (Világprogram szerinti) sötétségével szemben harcolják győzedelmes harcukat. Háborúnkat és az elkerülhetetlen világváltozásokat pedig már – így mondják a titkosszolgálatokon belül – az egész Föld bolygón “mindenki tudja”.

(Írta: Molnár F. Árpád Echelon-tanú 2010 március 6-án.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel. : 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b., fsz. 2.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2010 március 10..

3 hozzászólás to “Világkormány, agyprogramozás, rituális kínzások, gyermekrablások és állami kéjgyilkos világhálózatok (Hitlertől és Izraeltől Oroszországig)”

 1. Szerintetek létezik hogy valakibe beültetnek úgy dolgokat hogy nem tud róla, alszik de valahogy átrabolják, vagy ezt is csak vetítik az agyba?

  • Gyermekem, ha az interneten felütöd a helyes oldalt, sok találatot kapsz, mely megadja, hogy oly kis méretü már az ilyen csip, hogy észre sem veszed , hogy már benned van. (pl. élelmiszer, gyógyszeripari háziorvos, gyógyszer által, mint hordozójuk) A másik, a már kiépített hírhálózat arra is jó, hogy megfigyeljen, manipuláljon.
   Ezért terjesztik a “csermobil” telefonokat, a drótnélküli információt, az ingyenes internetet, bizonyos TV adásokat, a szatelit rendszereket, hogy minden lépésed ellenörizzék, manipulálják, bevezessenek az új világrend karámjába, mely az egy dollároson rég rajta van. Egy ország sem kért magyarázatot, mi az ezen bankjegyen szétkürtölt új világrend. Ez a csipvezérelt, agymosott, modern rabszolgaság. Talán lesz mindenkinek oka ellene tenni!

   A magyar internet lassan ébred. Ha tudod, menj át más nemzet honlapjára is. Keress és találsz. Csak bátorítani tudlak, arra is, add tovább, mit találtál, mit kell tudni stb..
   Látod a Molnár F. Péter által közölt szörnyüség ellen a pápa nem lép fel, mert az egyházak is pártolják az új világrendet, ahol a világ lakóí 80 %-át ki kell irtani, majd a maradék agymosott csip vezérelt rabszolga lesz !
   Ha ehhez a mesterkéléseket keresed, megtalálod a HAARP, Chemtrail szörnyüségeit, melyet most a csendes III. világháborúnak is neveznek.
   Nem kell katona, lehet iszonyú károkat okozni a N. Tesla találmányával !
   Miután ezen találmány csodákra is képes sajnos majdhogynem csak gazemberségre, irtásra használják. Az USA eddig legalább 53 hagyo-mányos katonai interveciót hajtott végre, majd erre jönnek 1992 óta a HAARP gakonai (Alaszka) akciói ! Senki nem jelenti fel a tetteseket ! A Magyar kormány ezen HÁTTÉRI tömeggyilkost a legszorosabb partne- rének nevezi. De ki adta szavazatát erre ?
   Az Atlantik Brücke tagjait ha nézed, ott találod Németország vezetöit, akik a CIA felügyelete és irányítása alatt vannak. Németország sem szabad ! Söt mennyit kell rendszeresen fizetnie és miért. Kinek szállít fegyvereket ! Az ottani nép nem tudja ! Gondolod Magyarország szabad ? Még rosszabb, mint a kommunizmusban! Médiumok terrorja segíti mindezeket !Téged is mint embert semmibe vesznek, hamisan informálnak ! A csipre készítenek !
   Figyeld a napi manipulált Médiatartalmat: többnyire csak rosszat hallassz !

   Neked is az egyesült európa szép szövegét szövik szürkeállományodba !
   Gondolkozz: egy volt orosz csatlós ország sem érte el az EU felvételi szin- tet. Mégis mindet felvették ! Most pedig már itt a gazdasági katasztrófa, a klíma katasztrófa. Valami nem stimmel ! Gondolom segítettem válaszommal.
   Várd a moderációt és sok sikert !

   Sztyopka

 2. A szomorú és megrázó esetekröl így nem nem tudtam, de Drábik János utalt rá, nem merte kimondani azt a gazemberséget, melyet a háttérhatalom régóta csinál a mindenkori politikai vezetök tudtával.

  Ezen tett a választók szavazatainak gyilkolásra történö felhasználása, megvonása, mely egy olyan erö lehet még, hogy a bukást gyorsíthatja.

  Egyik remény :
  Tehát nem kell elmenni szavazni, mert mindegy, mely toprongyos pártra szavaz a nép, a saját kiirtására, a háttérhatalomra szavaz !.
  Másik remény :
  Kevésnek találom a felvilágosítást, pl. Autó oldalára felírni az internet elérhetöségeket és utazni vele, vagy bevásárló centrumoknál az igét hirdetni, szórólapok terjesztése stb.
  Bizony a nép nem tudja, hogy a demokrácia alatt öltek és ölnek meg, tesznek beteggé embereket, mint eddig még soha, akik így maguk mennek a vágóhídra.
  Még az alkotmánybíróságnak sem tünik fel a csomó alkotmányjog durva megsértése. Ez pedig a nép állami apparátus útján való kelepcébe csalása.
  Bizony mondom néktek, fel kell ébredni, melyhez Molnár F. Árpád nem elég, de szükséges feltétel.

  A megint egy másik remény :
  Nézd az eget, mely repcsik milyen csíkot húznak, mi lesz belöle és mit kapsz belöle. Szanálták a kék égboltot, mérgezik a fölünk minden lakóit, a földet, a vizet, a levegöt. Jelentsd fel birtokháborítás végett ismeretlen tettesek ellen, mely szabadalom alapján ki szórja, mikor telkedre a halál porát. Kérd a vizügyet, mit mér, mit vizsgál ebböl a méregporból, stb.
  Fogyasztóvédelemhez is fordulhatsz. Mindegy mi a válasz, lényeg, hogy keljen fel a nép és tegyen ! Isten áldd meg a Magyart, de a gyávát is, ha
  eröt vesz magán !

  Más internet anyagok bizonyítják Molnár F. Péter hitelességét.

  Csak ember tud ilyen aljas lenni, ezért kell pusztulnia a földünkön mindenkinek, pora se maradjon még az ilyen igaznak sem. Vissza a természethez, ahol nincs sem igazság, sem hazugság, hanem természetesség. Könyvek, tudomány és más finomságok útján, mégis hatalmasabb, szebb mindezen kártevöktöl!
  Molnár F. Péter harca követendö példa mindenknek, mert most ez a leg- fontosabb. Talán menthetö az a sok szép, melyet elértünk és talán még elérhetünk.

  Sztyopka

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: