A gondolatolvasás és a totális kontroll agyi és biológiai, valamint kvantumfizikai technológiáinak mikéntjeiből

Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)

Előszó helyett:
“… azok tudják igazán, akik hozzánk hasonlóan kellő mélységű háttérhatalmi, illuminátusi beavatás részeseivé váltak…”
/Molnár F. Árpád, 2010.03.08./

A KÉPHEZ: Balról: Koós János, Komár László, Fehér Miklós és Albert Györgyi.
(Montázs: Molnár F. Árpád: 2010 március 8.)

Az alábbiakban a korábbi, már elavult technológiákról fogunk röviden értekezni.

A biológiai létformák gondolatainak, érzelmeinek, ösztöneinek befogására (olvasására) többek között a következő módszert alkalmazzák:

Ha egy entitást (élőlényt) két szerkezet közé helyezünk (ami lehet két villanypózna, ahol elsétál; lehetnek a lakása falaiba, épületekbe stb. rejtett, bármi másnak álcázott szerkezetek), akkor a hatókörzetben (pl. épületek, távvezetékek stb. között) elhaladó személyek és állatok agyának működését csodálatosan tudjuk szkennelni, és a kapott adatokat (az első generációs módszerekkel) számítógépekre továbbítva nézni és hallgatni az illető gondolatait, szemei által látott képet, fülei által hallott hangot, a torkában, gondolkodás közben formált gondolatait stb.). Ezek a gépezetek úgy működnek, mint a mobiltelefon vagy egy olyan röntgengép, ami folyamatosan szórja a jeleket, ahogy a rádió- és tévéadótornyok, továbbá ahogy a telekommunikációs műholdak ugyancsak folyamatos jelszórást alkalmaznak. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást, amelynek kereszttüzében elhalad a célszemély. A sugárzás természetesen kb. annyira ártalmas az emberi szervezetre, amennyire a mobiltelefon, a rádió és a tévéadók, valamint a publikus telekommunikációs műholdak jelei. Rádióhullámok kereszttüzében élünk. Nagyon leegyszerűsítve olyan, mintha egy embert zseblámpával megvilágítanánk, miáltal körvonalai, sziluettje az illető mögötti falon kinagyítva láthatóvá válik. Az a fal, ahol az ember láthatóvá válik, az esetünkben a vevőkészülék. Van tehát a fényforrás, van a célobjektum (az ember vagy az állat), és van a fal, ahol a célobjektum láthatóvá vált. Mivel – leegyszerűsítve fogalmazva – röntgenlámpát használtunk, így a céltárgynak nem csak a körvonalát (sziluettjét), de belső részeit is látjuk!

A technológia kiépítésének messze zöme az adófizetők pénzén történt, és a későbbiek során a fejlesztések sem kerültek volna többe annál, amennyibe pl. a mobillefedettség kiépítése került; s hogy mégis a fejlesztések is mindig sokkal többe kerülnek, annak oka az, hogy a lakossági adópénzek és a néptől elszedett iszonyú vagyonok az állam szokványos metódusával kerülnek felhasználásra: az állam a kvázi korlátlan lakossági adóbüdzséből adódóan a mindenből a legújabbat, és a lehető legdrágábban elvét követi.

A mindenhová beépített mikroelektronikai és nanotechnológiai szerkezetekből kibocsájtott hullámok keresztezik az agy működése során keletkező elektromágneses hullámokat, illetve kvantumos reakcióba lépnek az agy receptoraival, idegpályáival stb., miáltal más frekvenciájú sugárzásokat generálnak és továbbítanak a vevőkészülékekbe, a mindenhová beépített vevőobjektumokba. Ezzel elértük, hogy az agy olyan funkcióit is képesek vagyunk kifogástalan teljesítménnyel letapogatni és szkennelni, azaz a gondolatokat stb. mérni, tehát olvasni, amelyeket egyébként azért nem tudnánk olvasni, mert a koponyából távozó elektromágneses hullámok fotonjainak ezen tartományai – a természetes elnyelődés következtében – a koponyától néhány centiméteres távolságban már nem lennének olvashatók. Az agy ugyanis számos olyan hullámot bocsát ki, amiknek fotonjai (tehát az emberi szemmel láthatatlan fény részecskéi) a fejtől pár centiméterre a légkör alkotórészeiben elnyelődnek. Ezzel a technológiával azonban kívánt távolságig tudjuk sugározni az agyban keletkező jeleket.

Ez azért is figyelemre méltó, mert egyrészt nincsen szükség pontos sugárzásra, GPS-alapú és más helymeghatározó és lézeres technológiákra (KLIKK!), hanem a szórt sugárzás is tökéletesen megfelelő egy életforma összes agyi és testi funkcióinak teljes és folyamatos feltérképezéséhez, másrészt pedig a fenti módszerekkel dolgozva nincsen szükség nanorobotokra (KLIKK!), amelyeket a likvórba (agyvízbe) juttatva, vagy a vénába fecskendezve, avagy egy minden gyanú felett álló védőoltás keretében, életünk első injekcióival már megkapunk, amely nanorobotok az érhálózatokon keresztül feltelepülnek az agyba stb., és ott egy életen át fogva agyunk elektromágneses jeleit – azokat a nanobotokon keresztül más frekvenciákon továbbítva – folyamatosan aktív mobiltelefonokként sugározzák tovább; tehát azt, hogy éppen mit gondolunk, mit érzünk, milyen ösztönös cselekvéseink vannak, továbbá miképpen szabályozza agyunk a szívműködésünket, a testhőmérsékletet, az immunrendszert, az állóképességet, a mozgást stb.

Természetesen azzal az aktussal, hogy nanorobotokat életünk első injekcióival egy életre telepítettünk a lakosságba, azt is elértük, hogy a nanorobotok a kívülről jövő rádióutasításokat is befogják, és azokat a kívánt frekvenciákon az agy megfelelő receptoraiba és áramköreire sugározzák. Ezzel önmagában is az élőlények tökéletes irányítására tettünk szert: ugyanazzal a technológiával minden gondolatukat, minden érzelmi impulzusaikat, az összes ösztönös késztetéseiket és felmerüléseiket, valamennyi emésztési, légzési, hangulati, szívműködési, immunrendszeri és védekezési, továbbá akaratlagos és akaratlan mozgásukat stb. koordinálva és abszolút meghatározva! Nincs önálló gondolat, nincs vérnyomás-emelkedés és szívinfarktus stb. sem, csak központi utasításra, ISTENI, azaz Legfőbb Hatalmi Döntésre! A véralvadást, az alvást, az álmodást, az emésztést stb. mind az agy irányítja, amelynek megfelelő területeibe juttatott elektromágneses csomagokkal közvetlen utasításokat adunk arról, hogy az agy miképpen utasítsa a szívet (az gyorsabban vagy lassabban verjen, illetve megálljon, mint 2004 elején Fehér Miklós futballistánál, vagy a 2008-ban (előre kiszivárogtatva) megölt Albert Györgyi újságírónál stb.), miképpen működjön a máj és a mellékvese, milyen mennyiségben legyen vérünkben a cukor, az adrenalin, a szervezet rákossá legyen-e és legyőzze-e azt (pl. Koós János és Komár László énekes esetében, akiknél szintén halmozottan kiemelt project mind a rákosítás, mind annak kezelése, hiszen halmozottabban országformálók, hírük terjedésével pedig világformálók), milyen hangulatunk legyen, milyen intellektuális, érzelmi, szerelmi stb. bevésődéseink legyenek, a faji egyedeknek milyen területű és intenzitású szexuális késztetései, látomásai, hallomásai, gondolatai és álmai legyenek… mindent irányítani tudunk, és mindent az ISTEN Akarata és Végzése szerint irányítunk!

Interferenciával és fizikai hatások kombinálásával, továbbá az agy atomjainak kvantumos irritációjával stb. önmagában is totális gondolatolvasás és totális elme- és biológiai kontrollt értünk el. Amit szemünk fénynek érzékel, az valójában elektromágneses térben történő fotonok áramlása. A fotonokat kvantumoknak nevezzük. Amiket tárgyaknak hívunk, ilyen fénykvantumokat, fotonokat bocsátanak ki. A látható fény (napfény, villanykörte fénye stb.), továbbá a röntgensugárzás, továbbá a rádiósugárzás (Kossuth Rádió stb.), a tévéadók (satelliteken, azaz műholdakon és földi adótornyokon keresztül az RTL Klubtól a VIVA zenecsatornáig) mind-mind fotonok, azaz fénykvantumok sugárzása, terjedése, áramlása. Ez mind fény, és mind rádiósugárzás, csak eltérő kvantumos paraméterezéssel, elnagyoltan ahhoz hasonlóan, mint amikor egy gumidarabot megfogva kinyújthatjuk azt vízszintes vagy függőleges irányba, tetszőleges hosszúságúra paraméterezve azt, meghatározva az elektromágneses spektrumot.

A KÉPHEZ: Molnár F. Árpád keresztyén és Echelon-tanú Eleve Elrendelve. Felvétel: 2009 második fele, a Soós József keresztyén és Echelon-tanú által Budapesten, a Hősök terén.

Ezek a fénykvantumok, azaz fotonok az élőlényeket felépítő atomokba ütközve elnyelődnek azokban. Amikor egy foton, azaz a fény részecskéje bejut egy atomba, akkor annak külső elektronja – amely kering az atom magja körül – úgynevezett kvantumugrást hajt végre (KLIKK!), és “hirtelen” nagyobb távolságra kezd el keringeni az atommag (nukleon) körül. Ezt úgy mondjuk: nagyobb energiapályán kezd keringeni. Az atom ezzel ún. gerjesztett állapotba került, és igyekszik megszabadulni a részévé vált fotontól. Hogy a gerjesztett állapot megszűnjön, kibocsát egy fotont, azaz fényrészecskét, ami a fény sebességével kezd el távolodni az atomtól. (A fénynek és a fényrészecskéknek nincs tömege.) Azt, hogy az atomok a fotonokat milyen kvantumos tulajdonságokkal sugározzák szét, miközben gerjesztett (besugárzott) állapotuktól megszabadulnak, mi döntjük el, olyan szerkezeteket építve, amelyek halál precízen meghatározzák, hogy a láthatatlan fény milyen kvantumos tulajdonságokkal rendelkezzen, amikor az adókészülékből kilép, és mielőtt behatol a célszeméllyé vált élőlénybe. A fotonok, tehát a látható és láthatatlan fény elektromágneses közegben terjed, melynek hétköznapi fizikában alkalmazott paraméterezésével az egyszerű lámpafénytől a Nap sugárzásain és a radioaktivitáson át a többi sugárzásig bezárólag a Háttérhatalom alkalmazásba vette az életformák és a tárgyak stb. totális kontrolljára az elektromos és mágneses térrel együtt a gravitációs teret is. Einstein óta a publikus fizika is kimondta (tehát már 100 évvel ezelőtt(!)), hogy az elektromosság, a mágnesesség és gravitáció ugyanazon energiaforma más és más megjelenési formája.

Azaz mindegyik átalakítható bármelyikké!

Az ilyen technológiát és fényparaméterezést a fizikában már akkor elkezdtük használni, amikor az ember még azt sem tudta, hogy a fény fotonokból (kvantumokból) áll. A pontos elektromágneses és fényparaméterezést pedig a mai publikus fizika és hétköznapi tudomány mondhatni minden területén, és napról napra egyre több területén alkalmazzuk, vaskosan beleértve a boltokban a háztartásokba megvásárolt mindennapi elektronikai cikkeket is.

Még egyszer: Einstein óta a publikus fizika is kimondta (tehát már 100 évvel ezelőtt(!)), hogy az elektromosság, a mágnesesség és gravitáció ugyanazon energiaforma más és más megjelenési formája. Azaz ezen energiaformák mindegyike átalakítható bármelyikké! S hogy ez mennyire így van, és mennyire hétköznapi ezen energiák ISTENI, háttérhatalmi (a Jelenések Könyve titokzatos Nagy Babilonnak nevezi) és titkosszolgálati használata, azok tudják igazán, akik hozzánk hasonlóan kellő mélységű háttérhatalmi, illuminátusi beavatás (KLIKK!) részeseivé váltak; mi ISTEN Kegyelméből a Valóság és Vele a Jézus Krisztus Hirdetésére és bizonyítására, az ISTEN-től átkozottak a TEREMTŐ LEGFŐBB örök Haragjára és az örök, elmúlhatatlan szenvedés veszedelmére.

A fent nevezettek közül is érvényes, Azt Mondja: ketten álltak a mezőn (a múltban, ami volt és lesz). Az egyik talán üdvözül, a másik viszont biztosan elkárhozik!

(Írta: Molnár F. Árpád Echelon-tanú 2010 március 8-án.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel. : 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b., fsz. 2.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2010 március 20..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: