Kende Péter, Nyári Zsolt, Vajnai Attila, Noé Krisztina, Molnár F. Árpád… – S8-találkozó 18-án a Spontán 8-ban

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM)

Az Eötvös utca 8 szám alatti “Spontán 8” nevű kávézóban 18-án tartott összejövetelt a “Joggal a Jobbik ellen” nevű Facebook-csoport alapítói közül Nyári Zsolt (KLIKK!) író és költő, a Zöld Baloldal szóvivője és Vajnai Attila (KLIKK 1., 2.!), a Munkáspárt 2006 elnöke, aki Strasbourgban megnyerte a Vörös csillag-pert a magyar állammal szemben. A jogi képviseletet Kende Péter ügyvéd (szociológus, tényfeltáró újságíró) látta el, de vezető előadó volt Noé Krisztina is, aki Vajnai Attila felesége (továbbá Zöld Baloldal, Munkáspárt 2006), valamint felszólalt többek között az Antifasiszta Liga elnöke, valamint a keresztény (helyesen írva és mondva: “keresztyén”) Molnár F. Árpád, a HÍRHÁTTÉR alapító-főszerkesztője, akinek a zsidóság és a cigányság totális üldözése és kiirtása ellenében tett emberjogvédő tevékenységét Orbán Viktor – a maga nemében abszolút rekordot döntött – üldözésekkel, betiltásokkal, házkutatásokkal (KLIKK Cikk 1., 2.!), fegyveres hatósági elhurcolásokkal (KLIKK Film 1. és 2.!) stb. próbálja eliminálni, mégpedig a fasiszta állami berendezkedés további kiszélesítése és a fajüldözés, valamint a magyarországi fasizmus diffúziója céljából. Jelen volt még operatőrként a keresztyén Domján Tibor világszintű Echelon-Leleplező (KLIKK Film 1., 2.!), a HÍRHÁTTÉR munkatársa is.

[Zárójelben jegyezzük meg, hogy évek óta szinte minden Filmünkben és Cikkünkben elrettentő példaként emlékezünk meg a Holocaustról, és mi is lettünk a legüldözöttebbek, a legüldözöttebb pedig a Molnár F. Árpád amiatt, hogy nem tartja helyesnek azt, hogy Adolf Hitler tömegesen irtotta a zsidókat és a cigányságot a II. Világháborúban, s hogy főleg a youtube-on a magyarok ezrei vagy tízezrei Orbán Viktor és Vona Gábor nevében éljenzik ezen népirtásokat és hirdetik, hogy ki kell irtani a teljes zsidóságot és az összes cigányt (KLIKK 1., 2., 3.!). Azaz Molnár F. Árpád a legüldözöttebb személy Magyarország területén a területen, hogy nem hajlandó Orbán Viktor és hatóságai mellé állni a zsidóság intézményesített faji alapú irtása múltbeli pártolására és jövőbeli teljes megsemmisítésére tett két párti és ezt követett népi szervezkedése irányában. Ez amiatt is történelmi jelentőségű, mivel a Molnár F. Árpád az, aki ellen Orbán Viktor a leglátványosabb zsidópereket folytatja (ráadásul az összes médium cinkos hallgatása ellenére a nyilvánosság előtt, mert mi folyamatosan leleplezzük), amilyenre nem volt példa Adolf Hitler ’30-as években szervezett zsidóperei óta!

Molnár F. Árpád emberjogvédő tevékenységét Orbán Viktor annyira sérelmezte, hogy 2011 óta hatóságilag tiltja be a HÍRHÁTTÉR Weblapja működését az összes magyarországi szolgáltató számára, feljelentéseink legalább százai ellenében ugyanakkor több házkutatást, több fegyveres elhurcolást szervezett (egyébként kizárólag olyan életvédelmi rendezvényekről, mint a Holocaust elleni Élet menete (KLIKK!), valamint a romák elleni állami sorozatgyilkosság bírósági tárgyalása (KLIKK!)) stb., mégpedig fasizmus terjesztése hamis vádjával, ami miatt egy idő után kezdeményeztük Orbán Viktor pszichiátriai szakvizsgálatát és alaposan gyaníthatóan súlyos és előrehaladt schizophreniája, tudathasadásos elmebaja miatt gondnokság alá helyezését (KLIKK!), mivel alaposan gyaníthatóan elmebeteg az, aki a zsidók és cigányok elleni népirtások elutasításából arra a következtetésre jut, hogy az illető fasiszta. Orbán Viktor a tébolyult és markánsan ön- és közveszélyes büntetőjogi ámokfutása keretében 2011 óta – amikor Tóth Tamás budapesti rendőrkapitány aláírásával házkutatással nyitott az emberjogvédő és főszerkesztő Molnár lakásán – a BRFK hivatalosan blokkolja a HÍRHÁTTÉR weboldalát.]

A Spontán 8 kávézó 18-ai gyűlése két alaptémája közül az első a magyar állam és Legfőbb Ügyészség ellen benyújtott kereset volt; nevezetesen Kende Péter ügyvéd, Nyári Zsolt és Vajnai Attila azért perlik a magyar államot és a kormány legfőbb ügyészségét, mert nem lép fel a magyarországi fasiszta pártszervezetekkel és más fasiszta mozgalmakkal szemben. A második tárgykör a Magyar Szigeten a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) (KLIKK!) által szervezett fesztiválon hitleri önkényuralmi jelképek tiltott használata ellen indított büntetőper volt. Az ún. Magyar Sziget rendezvényén olyan pólókat árusítottak, amin náci jelképek éktelenkedtek, továbbá Adolf Hitler “Mein Kampf”-ja reklámozása mellett a náci karlendítésektől a fasiszta gyűlölködő kötekedésekig és botrányokig minden előfordult, ami egy orbáni, hanyatló társadalmi posványban mi sem természetesebb. (Ebből is látszik, hogy amennyire alacsonyrendű, primitív, ostoba és szűklátókörű az úgynevezett “Magyar Sziget”, kb. annyival nemhogy interkontinentálisabb, hanem interdimenzionálisabb, adekvátabb és transzcendens a “Sziget 8” (KLIKK a Filmre!). Nem mindegy, hogy az entitás a maga gondolati és lelki életterét és jövőjét Adolf Hitler végzetes fasiszta elmebetegségében, vagy az Isten és a Kozmosz Totalitásában és Globalitásában határozza és éli.)

A Spontán 8 kávézó 18-ai találkozóján az első témakör tehát a lejtőn egyre jobban vágtató fasiszta mozgalmak és pártok megfékezésére szolgáló kereset volt, amit Kende Péter, Nyári Zsolt, Vajnai Attila vezetésével a magyar állam és a Legfőbb Ügyészség ellen indítottak, mivel a magyar állam aláírta a párizsi békeszerződést, a Legfőbb Ügyészség pedig köteles fellépni a vállalt és megszabott kötelezettségek, a jog és a törvények biztosítása érdekében, amit nem tesz meg. A II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződés kimondja, hogy Magyarországon nem működhetnek fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű szervezetek, és mindent meg kell tenni azért, hogy fasiszta szervezetek az országban ne működhessenek.

A helyzet ismertetését Kende Péter végezte el, aki a jogászokat és ügyvédeket is messze meghaladó szakszerűséggel és precizitással tartott beszédet. Kende Péterre egyéb tekintetben is visszatérően jellemző volt, hogy időnként olyan – addig tabunak számító, a lakosság elől pedig összpártilag és a teljes média által elrejtett – területekben tett vezető kezdeményezéseket és leleplezéseket, amikhez addig senki nem mert nyúlni, vagy aki pedig megpróbálta, nem jutott semeddig vagy túl sem élte. Gondoljunk pl. a rendkívüli vihart kiváltott “Mik vagytok ti, istenek?” című könyvére, amelyben az orvosi műhibák és eltussolások intézményrendszerébe (KLIKK Cikk 1., 2., 3. és az egyik Feljelentésfilmünk: KLIKK!) vezette be a kívülálló lakosságot, deklarálva azt is, hogy olyan, mint orvosi műhiba, nem is létezhet, hiszen az alap pl. a gondatlanságból elkövetett emberölés. Nagy port felvert orvosbűnözői leleplezéseit abban a korszakban tette, amikor az orvosokat az áldemokrácia tökéletesnek és tulajdonképpen abszolút csalhatatlannak nevezte, és a legkisebb kritika is – amely orvos ellen irányult – gyakran gyorsan maga után vonta a totális titkosszolgálati üldözést és a politikai gyilkosságot is. Voltak további úttörő lépései is, amikor pl. Orbán Viktorról írt leleplező könyvet; erre válaszul – az Internet akkori kezdetlegessége, gyengesége miatt – a média által a nem létező demokrácia és a politikusi tökéletesség rózsaszín álmába hajított buta lakosság pártrésze és az azt bábként irányító titkosszolgálatok olyan ellenségességgel reagáltak, mint a mostani, a demokrácia álmából a fasizmus tébolyába lökött lakossági tömegek arra a Kende Péter részéről is felvetett gondolatkörre, miszerint a hitleri fasizmus és a származás szerinti népirtás nem is olyan nagyszerű dolog, mint azt Orbán Viktor és Vona Gábor megannyi híve gondolná. A nép akkor is, most is elégtelenre vizsgázott tudományból, értelemből, stratégiából és bölcsességből, s mivel egyre inkább látható a teljes szellemi és morális leépülés, ezért érthető módon ugyanez a nép egyre büszkébb is saját szellemi és erkölcsi tébolyára, mely egyúttal olyan betegség, ami orvosilag is kezelendő (KLIKK 1., 2., 3., 4., 5.!).

A jogi alapokon túl nyilvánvalóan manifesztáló motiváció a kereset benyújtásához tehát, hogy a pert kezdeményezők és a jelenlevők – el nem ítélhető módon – nem támogatták a zsidóság és a cigányság faji alapú, apartheid üldözését illetve kiirtását. Bár az olyan nézet, miszerint a magyartól eltérő népeket és nemzeteket nem kell üldözni és kiirtani azért, mert nem magyarok, az utóbbi években – különösen Orbán Viktor miniszterelnöksége óta – rohamosan egyre népszerűtlenebb nézet, ennek ellenére sokak bánatára még mindig akadnak Magyarországon, akik nem akarják kiirtani polgártársaikat. A tömeggyilkosságokat ellenzők tábora azt a jobboldali pártdrukker nézetet sem osztja, hogy aki nem fasiszta és potenciális apartheid tömeggyilkos, az nem is lehet magyar.

A kormány és szervei – a lakosság tömegeinek életvédelme és a totális morális nemzetgyilkosság és önpusztítás vonatkozásában – nem voltak ilyen finnyásak, ezért a 2011 szeptemberében benyújtott első keresetet – beidézés és meghallgatás nélkül – elutasították. Annak ellenére, hogy keresetet a bíróság nem utasíthat el, mert bárki indíthat pert bármilyen okból, bárki ellen. Az elutasítás indoklásául az orbáni állami szervek a rejtélyes, úgynevezett “polgári alanyi anyagi jog” megjelölésének hiányát nevezték meg, amire Kende Péter a gyűlésen közölte, hogy jó pár szakemberrel konzultált, de soha, senki nem hallott semmi ilyesmi létezéséről, hogy “polgári alanyi anyagi jog”.

A 30 napon belül tett fellebbezésükre 2011 decemberében az a válasz érkezett – ismertette Kende Péter -, hogy a keresetet áthelyezték a Fővárosi Főügyészségre, noha egyszerűen csak ki lehetett volna tűzni a bírósági tárgyalás idejét. Azóta – mondja el Kende Péter – csend van; fél éve teljes síri csend. A jogász és író elmondta, hogy az elutasítás után alapértelmezett, hogy a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordulnak. Mint azt nyilatkozta: sokat tanult az 1988-1989-es Fidesztől, miszerint úgy kell tenni, mintha jogállam volna. Azt is hangsúlyozta, hogy amikor a nagy elődök kapcsán a Fideszt említi, olyankor az akkori Fideszről beszél, nem arról, ami lett belőle.

Vajnai Attila – a Munkáspárt 2006 elnöke – közölte, hogy amikor Magyarországon a vöröscsillag kapcsán elkezdte a jogi hercehurcát, eleve tudta, hogy nemzetközi bíróságon fogja folytatni.

Mint azt Kende Péter a terjedő fasizmus kapcsán többek között újságírói (Czene Gábor: Népszabadság) kérdésre elmondta: végigpróbáltuk a liberális szólásszabadság ama útját, hogy mindenki azt mond és azt csinál, amit akar, és ez az út a szélsőjobb megerősödéséhez vezetett. A liberális szabadság ezen útja következményeiről, mely korlátlan teret enged a nyilvánvaló fasiszta és gyűlöleteszméknek, Kende Péter közölte: kudarchoz vezetett, ezért a jog eszközeihez nyúltak a szélsőjobboldali párt-, katonai- és militáns színezetű neonáci szervezetek megfékezésére.

A 18-ai S8-gyűlésen Molnár F. Árpád is felszólalt. Így beszélt arról a harcról, amit 2011-ben ugyanott, a Spontán 8-ban vetett fel a “Joggal a Jobbik ellen” nevű Facebook-csoport összejövetelén, miszerint a youtube-on korlátlanul és minden törvényi következmény nélkül magyarok úgy tízezrei őrjöngnek a teljes cigányság és zsidóság kiirtásáért, folytatólagosan tiporva a Büntető Törvénykönyv (Btk.) uszkve szabadságvesztéssel büntetendő paragrafusait. Akkoriban Molnár F. Árpád közös aláírásgyűjtés és közös feljelentés lehetőségét vetette fel. Azóta – mondta el a fasizmus terjesztése vádjával betiltott emberjogvédő és Echelon-Tanú – a HÍRHÁTTÉR ezt már nemzetközi szinten folytatja, rengeteg feljelentés és angolra lefordított publikáció formájában.

Az alapító-főszerkesztő Molnár megerősítette az Antifasiszta Liga elnökének ama felszólalását, miszerint Szemenyei-Kiss Tamás újságíró – aki a Hungarista Mozgalom Hírszolgálata eminense volt – igazat mondott, amikor publikációjában a magyar kormánynak az Orbán Viktor és titokminisztere, Demeter Ervin és családja kanadai hungarista mozgalmakkal való összefonódásairól beszélt. Molnár elmondta, hogy 2000-2001-ben, miután súlyos konfliktusba került Orbán Viktorral és a Demeter Ervin-vezette titkosszolgálatokkal, közvetlenül, belülről szerzett tudomást Orbán Viktor és Demeter Ervin kanadai hungarista összefonódásairól, s hogy ebben az időben számos orbáni-demeteri magyar titkosszolgálati operatív akció irányult a kanadai hungarizmus megerősítésére, míg magyar területen akkoriban a MIÉP felerősítésére. Azt is elmondta, hogy ezen tényekről több publikációt is közölt.

Molnár F. Árpád a Népszabadság újságírója, Czene Gábor felvetésére dióhéjban beszélt arról is, hogy ő a romagyilkossági tárgyalásokon a legtöbbször megjelent személy, és mind a vádlotti, mind a tanúvallomások szerint, valamint a médiában publicitást nem nyert dokumentumok és bírósági ítéletek értelmében kiderül, hogy a szélsőjobboldali szervezetek keresztül-kasul egymásba érnek, és van olyan neonáci szervezet is, amelynek vezetőjét (a főszerkesztő meg is nevezte) ugyanolyan Molotov-koktélos, cigányok elleni támadások miatt ítélték el, amilyenekkel a jelenlegi vádlottak a bíróság előtt állnak, s hogy vannak olyanok, akik nem állnak a bíróság előtt.

Reményeink szerint az S8-as gyűlésen történtekről a napokban Filmet is fogunk publikálni, amit további – a gyűlésről készült – Filmünk is követhet.

2012.05.19., 8. kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2012 május 22..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: