A fekete lyukon innen és túl – Villámcikk

molnar_f_arpad_thinker_blueVillámcikk: Molnár F. Árpád “ELI” . www.echelon8.org

Ma (2013.01.25.) jutottak eszembe az alábbiak, amiket jobbára a kvantumfizikusok fognak megérteni, mert szükségeltetnek hozzá a kvantumfizika alapismeretei, valamint megértik azok, akik nem fizikusok, de legalább eleget konyítanak a kvantumfizika ismert és a népi nyilvánosság elől egyébként szépen elhallgatott eredményeihez. Akiknek nincsenek meg a kvantumfizikai alapismeretei, közülük sokan csak ötletelésnek hihetik, amit írni fogok, mert itt nem érünk rá kitérni a kvantumfizika ismert és bizonyított világa törvényeinek legalább felületes ismertetésére. De ajánlom az egyik új cikket, amit írtam – egyébként az állandó időhiány miatt azt is villámgyorsan készítettem (ahogyan mindent nagyon gyorsan csinálunk) -, mégpedig a “Klasszikus fizika és kvantumfizika – A két világ Egy – Út az ISTENIG (Gyorstanulmány)” Című Cikket (KLIKK!). Az idézett anyagtól – mely viszont alaposan ismerteti a kvantumfizika számos eredményét – még a materializmusba butult élő halottak is elképesztő dolgokra eszmélnek. De az alábbi villámcikk Kedves Olvasóiról tehát viszont eleve feltesszük, hogy alapos ismerői a kvantumfizikának, így nem magyarázzuk el egy-egy villámfelvetés vagy gondolat bizonyított alapjait és konstrukcióit, hogy itt röviden taglalhassunk.

black_hole_white_holeA matematikai egyenletek szerint a fekete lyuk túloldalán egy fehér lyuk van. Tehát eme matematikai levezetés szerint ha beleesünk egy fekete lyukba, és túléljük azt, akkor egy fehér lyukba zuhanunk, ami egy Világegyetem. A fizikusok többek közt a matematika alapján vezették le a fekete lyukak inverzitását, tehát hogy a lyukban túl fehér lyukba zuhanunk vagy zuhannak a dolgok, de ha megvizsgáljuk a kvantummechanikát, ugyanezt látjuk például akkor, amikor egy fotont ketté vágunk és külön úton indítunk el, kapván ezáltal egy fotonpárt. Ezek a párok ugyanis nem csak egységes egészt fognak alkotni, és egymástól függeni fognak – hogy a távolság ellenére, ha az egyikre hatunk, azonnal hatunk a másikra is, mégpedig a fénysebesség adta időkorlátok nélkül -, de ha az egyik pl. elektronunk felfelé mutató kvantumos tulajdonsággal (mágneses momentummal) rendelkezik, akkor a másik lefelé mutatóval bír és viszont.

Amikor egy fekete lyuk létrejön, vagyis az anyag összezuhan és egy fekete lyukká születik, olyankor a túloldalon, ezzel egy időben vagy időségiségben tehát felrobbanhat vagy mindig felrobban egy új Világegyetem. S mivel – folytassuk akár ezzel az gondolatgerjesztővel, a következő felvetésben viszont messze sem állítva, hogy pontosan így van, hanem azzal a céllal, hogy a forradalmi ötleteket elősegítse, mert az elv viszont láthatóvá válik; tehát mivel – a mi Világegyetemünkben a vizsgált fekete lyuk tömege gyarapszik, ahogyan elnyeli a környezetét, a lyuk túloldalán lévő Világegyetemünk tágulhat. Tehát a mi Világegyetemünket teremtő, egy másik Világegyetemben lévő black_hole_fekete_lyukfekete lyuk vagy más, ami a Világegyetemünket teremti, s látszólag növeli, odaát szintén gyarapszik, mert elnyeli a környezet energiáját és anyagát (ha van ott anyag, ha pedig nincs, akkor az egyébiséget), ezért a mi Világegyetemünk ezt a tér vagy a látszólagos tér növekedésével vagy gyarapodásával választja, vagyis a mi Világegyetemünk meg tágulni fog, mégpedig akár olyan egyszerű törvények mentén, amik azért lettek, mert odaát meg azok vannak, amik. Nem kezdünk új bekezdést: Továbbá a mi Világegyetemünk növekedhet azért, mert a mi Világegyetemünk ezt a kvantumos tulajdonságot választotta a választhatók közül. A fentebbi törvények, amikről beszélünk, kísértetiesen a kvantumfizika törvényeit mutatják. Visszatérve: a Világegyetemünk Választhatta volna azt is, hogy nem a mérete terjed vagy látszik kiterjedni, hanem az anyag mennyisége gyarapszik, és akkor azt vennénk természetesnek, hogy anyag lesz a látszólagos semmiből, de a mi Világegyetemünk nem az anyag, hanem a tér “gyarapodását” választotta, ami szintén gyarapodásnak is tűnhet, de ezt azért vesszük természetesnek, mert úgy véljük, hogy ebben vagyunk benne. Ha az anyaggyarapodást látnánk magunk körül a születésünk vagy látszólagosan elhelyezett születésünk óta, akkor az volna számunkra természetes, a tér növekedése vagy gyarapodása ellen pedig a térmegmaradás törvényét hinnénk, ahogyan most az anyagmegmaradás törvényét vesszük természetesnek – nem mintha a tér nem energiának tűnne. Tehát a fenti esetben az anyag fekete lyukban való elnyelődése a túloldalon, tehát pl. a fehér lyukban térként is jelenik meg. Vagyis az anyag átalakítható térré, mert a kettő valójában egy.

eli_isola_di_san_giovanni_thinkerA fekete lyukat innen gömb alakúnak látjuk, míg a matematikai eszközökkel levezetett, a fekete lyuk túloldalán lévő fehér lyuk szintén gömb alakban ábrázolható, ahogyan a Nagy Bummot (Big Bang) is gömb alakban kiterjedő robbanásként szokás illusztrálni. Ezt a kettősséget ábrázolhatjuk úgy is, amiként látomásaimban olyan gyakran plántálnak egy olyan 8-ast, aminek felső és alsó része sem kör, hanem gömb alakú. Valahogy úgy, ahogyan a “isola_sziget_8_szent_janosSziget 8 – A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) (KLIKK!)” Című, titkosszolgálati és Illuminati kifejezéssel úgynevezett Szuperfilmünkben ama az Adriai-tengeren fekvő lakatlan sziget látható felülnézetből, amely szigeten a roppant villámgyorsan készített Filmünket forgattuk, és amelynek közepe mint egy átjáró szimbóluma egyik világból a másikba. A szigetet az itt mellékelt fotón fektetett nyolcasként látjuk, mert így helyezkedik el a Föld bolygón. Amikor pedig egy szuperpozícióban, tehát megfigyeléssel vagy a megfigyelés által elkövetett prózai beavatkozással meg nem zavart fekete lyuk túloldalát kutatjuk, akkor az egy fekete lyuk és egy fehér lyuk páros helyett elképzelhető nagyon sok vagy akár végtelen (gömb alakúnak szemléltetett) teremtett Világegyetem, először is abból az elgondolásból, hogy a kvantumfizikában ismerjük azt a különösséget, hogy ha egy kvantumnak lehetősége van 8-féle vagy 8888-féle módon választani, akkor minden lehetőséget ki fog választani. Tehát ha egy fekete lyukban olyan lehetőségek adottak, amik végtelen létszámú Világegyetem létrejöttét teszik lehetőséggé, akkor létre is jön (vagy jöhet) minden egyes fekete lyukkal végtelen mennyiségű új Világegyetem.

A lyukban választhatunk, hová megyünk. Mivel a lyuk kvantum-szuperpozícióban van (ha az eseményhorizont mögött nem olyan a helyzet, ami a szuperpozíciónál is radikálisan extrémebb), és legalább nagyon sok lehetőséggel rendelkezhet, vagy éppen végtelen sokkal (és – ugye – a fekete lyukak kapcsán találkozunk a fizikusok részéről a végtelen gravitáció stb. fogalmaival is), ezért mi is dönthetünk, melyik dolgot választjuk, azaz melyik, a lyuk létezése miatt létrejött Világegyetembe megyünk tovább. Sőt, az is lehet, hogy a kvantummechanika szabályai szerint azzal hozunk létre konkrét Világegyetemet vagy végtelen sok Világegyetemet, hogy meglátjuk ennek lehetőségét! Ezért amit választunk, az szükségképpen megteremtésre kerül.

Íme, a felvetésekben eljutottunk oda, hogy istenként akármennyi új Világegyetemet Teremthetünk, de mivel nem mi vagyunk az elsők, hanem volt előttünk, aki ezt megtehette, mégpedig Az, Aki AZ ISTENNEK Hívja Magát, így számunkra az Általa Gondolt helyzetek és részünkre Adományozott isteni teremtések állnak rendelkezésre. És íme, eljutottunk oda is, amit az ISTEN Állít Magáról, hogy az Ő Szavával, Gondolatával, Döntésével Teremtette a Világegyetemet és minden benne valókat, és minden Ő.

Hogy miért minden Ő? A választ a kvantummechanika adhatja: mert úgy döntött, hogy minden Ő. Mert Meglátta, hogy megteheti, ezért meg is tette!

De mivel a Valóság ennél és annál, hogy volt a Valóságnak eleje, sokkal különösebb, ezért autentikusan adódik, hogy sosem volt kezdet, tehát AZ ISTEN Mindig ebben a Választásban Létezik; emberien szólva: Mindig ilyen volt. Ő Gondolja, hogy itt lehessünk, és tényleg, ahogyan Pál apostol is mondja: Ő Tartja fenn a Mindenséget az Ő Gondolatával. Az Ő Gondolata nélkül az egész összeomlana, megszűnne létezni. Minden Ő. Benne élünk, Benne járunk – Mondja a Biblia, aminek Szavai egy Hiperelme konkrét – emberien szólva – kvantumos Döntésének, Konkrét Választásának eredménye!

Ha elfogadjuk, hogy a fekete lyukak új Világegyetemet vagy sok, illetve végtelen Világegyetemet teremthetnek, akkor a mi Világegyetemünk igazi Világegyetemgyár, mert a mi Világegyetemünk szólóban is iszonyú mennyiségű fekete lyukat termel. A kvantumfizika szabályai miatt valószínűsíthetjük, hogy a fekete lyukban legalább iszonyú sokféle lehetőség áll rendelkezésre – ha nem végtelen sok lehetőség -, ezért ha mi azt gondoljuk, vagy meglátjuk, hogy adott fekete lyuk vagy minden fekete lyuk túloldalán egy a miénkhez hasonlóan csillaggyár Világegyetem születik, akkor emiatt a fekete lyuk vagy fekete lyukak szuperpozíciója összeroppan, és annak útja ama egy bizonyos fejlődést választja, ami ténylegesen minden fekete lyuk esetében egy új Világegyetem születését indukálja. Ez esetben annyi Világegyetemet teremthetünk, ahányat akarunk, és végtelen sokat is annyiszor, ahányszor azt gondoljuk, vagy konkrétan észrevesszük, hogy ezt megtehetjük. Határt ez esetben ismét AZ ISTEN, A Mindenható szab csupán.

A fentiekből persze gyorsan adódik, hogy könnyen lehet, hogy mi is egy fekete lyukban vagy annak túloldalán élünk, a fehér lyukban. Ezért a Világegyetemünk születése egy másik Világegyetem fekete lyukának születésével következett be, nem pedig egy fekete lyuk felrobbanásából vagy másféle korpuszkuláris pontból. A korpuszkuláris pont az maga a fekete lyuk vagy annak valamiféle kvantumos vagy annak sem nevezhető pontja, egy olyan szingularitás, ami lehet tényleges pont is, azaz végtelen kicsi. Így a két lyukat (a feketét és a fehéret) összekötheti egy olyasféle pont, ami a “Sziget 8” Című Szuperfilmünk szigetének két területét összekapcsolja. Így “száraz lábbal” kelhetünk át egyik pozícióból a másikba, vagy egyik Világegyetemből a másikba.

Persze, amikor a fekete lyuk esetében kvantumos tulajdonságokról beszélünk, olyankor részben természetesnek vesszük, hogy a fekete lyuk – aminél a külső világ fizikai törvényei összeomlanak – ugyancsak a különösséggel folytatódik, amit a jó elméjűek az itteni Világegyetemben is látnak, meg amit az együgyűek, amikor a kvantumfizika világával szembesülnek, ugyancsak meglátnak, de minimum – lévén, hogy a kvantummechanika a legegyszerűbb elméket is merő csodálatra készteti – az elképesztő dolgokkal szembesülvén a világ új és új látására jutnak, ahol végre a Valóság útjára lépve a mindenütt lévő, a képzeletnél extrémen vagy végtelenszer fantasztikusabb adományok némelyeit is elkezdik kapiskálni.

S most valami más, de mindenkire veszedelmes, aki a lyuk rossz oldalát választja, és túl materiális mélységekbe süllyedvén el fog veszni:

Tegnap (2013.01.24-én) – nem mondom meg, mi kapcsán – egy szót kaptam Tudásként. Aki Próféta vagy Echelon-Tanú, az érti, hogy ez mit jelent. Mivel nagyon tudtam, de ahogyan a Próféták és az E-Tanúk esetében gyakori, pontosan ugyan, de még nem tudni, mit, ezért beírtam az Internet keresőjébe a kapott kifejezést, amire nem emlékszem, hogy valaha hallottam vagy olvastam volna, s amely ez volt: “Fibonacci”.

A kereső azonnal kidobta a molnar_f_arpad_szem_blue_eyeFibonacci-számokat, melyre klikkelve, az Internetes lexikonban a következőket olvastam:

A Fibonacci-számok végtelen, növekvő sorozatot alkotnak; ennek első néhány eleme 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (…)“.

A jobban pozícionált titkos szolgák és az ismeretre elválasztott Próféta-lelkek azonnal látják a Valamit, aminél viszont a számsor láttán rögtön ennél többet felismertem, hiszen jó ideje tudom, ahogyan például Suzzanne Starr Echelon-Tanú tudta azt a számot, amiről viszont sokáig még nem tudta meg, hogy a vele kapcsolatos szuper-titkosszolgálati project szupertitkos kódszáma volt.

Ez az Emberiség záró történelmének legszörnyűbb, és feltétlenül végrehajtásra kerülő, előre elkészített globális háborús és elmekatasztrófájának, valamint az ISTEN Részéről a Világprogramba is szervesen kevés Választottak számsora: az Echelon-Kód, továbbá ELI-n és az ELI-n túl az ISTENIG…

S mert sok mindenre az egyes teremtett elmék következtetnek, és sok mindent a másképpen teremtett lelkek – mert Él a prófétalelkek Istene a Jézus Krisztus Által – MEGLÁTNAK…

Villámcikk: 2013.01.25., Budapest, Hungary. Molnár F. Árpád (ELI).

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2013 április 1..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: