A Kijelentett-Ember – Molnár F. Árpád

A CIKKET ÍRTA: Varga Szibilla Anna (A Magyar Sors Online alapító-főszerkesztője, a Hírháttér Multimédia főmunkatársa, legalább fél Európa legfőbb női tényfeltárója)

A fotón Molnár F. Árpád Echelon-tanú 2010 április. A felvételt Varga Szibilla Anna készítette Kecskeméten.

Az Echelon-tanúk életkörülményeinek egybeesése igen rendkívüli hasonlóságot mutat. Megfigyelhető, hogy a világ számos pontján élő Echelon-tanúk, illetve tényfeltárók közül sokan jellemzően katonai támaszpontokon, vagy katonai bázis közelében születtek. De jellemző az is, hogy vagy eleve elrendelt kijelentés-névvel rendelkező településen jöttek világra, vagy életük során olyan lakhelyre kerülnek, melynek elnevezése meghatározó jelentésű.

A képen Andy Pero.

Valerie B. Wolf, Molnár F. Árpád, Andy Pero (lásd Programozott katonák c. filmet) katonai bázisokon vagy közvetlen mellette születtek. Molnár F. Árpád, Hungary legfőbb hadászati bázisa főbejáratától pár méterre született, élte gyermekkorát és most is ott lakik. Molnár F. Árpád sokkal fontosabb tevékenységet végez, mint egy “átlagos” Echelon-tanú, erről későbbiekben szólunk.

Valerie B. Wolf, a Zsidó Nők Nemzeti Tanácsának elnöke, aki több száz agykontroll és emberkísérleten átesett Echelon-tanút gyűjtött össze és állított ezek közül 50-et Elnöki Bizottság elé; a bizottság teljes neve”President’s Advisory Committee on Human Radiation Experiments” (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület 1995. – létrehozta Bill Clinton). Valerie B. Wolf Ontario államban lévő North Bay-ben egy katonai támaszponton nőtt fel.

A képen Valerie B. Wolf.

Valerie nem volt klasszikus értelemben Echelon-tanú, ő a tényfeltárók közé tartozott, és főleg azért, mert eltitkolta a beszervezését a Háttérhatalomba, viszont rendkívül hasznos munkát végzett az Echelon-tanúk felkutatása terén. (lásd Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar? c. filmet.)

Hasonló beszervezettségről tesz tanúbizonyságot Drábik János életműve, melynek kezdeti szakaszában egyértelműen, ugyan meg nem nevezett módon beszél az Echelonról, viszont félúton megállt. Echelon tényfeltárást sem írhatunk javára, mert az Echelon szót ki sem ejtette soha, és nem beszélt az Echelon-tanúk, illetve tényfeltárók létezéséről sem. Kizárólag szinte csak a CIA és az NSA által végzett agykontroll kísérleteket és egyéb tudatmódosító technikákat említi egyik első könyvében 2004-ben, viszont nem fedi föl az olvasó előtt, hogy ezek a kísérletek és emberprogramozások egy szellemi erőkkel rendelkező gonosz háttérhatalom tevékenységei. Nem fedi föl, hogy ezekről egy jó ideig csak olyan emberek “értesülhettek” illetve szerezhettek tudomást, kik maguk is beszerveződtek e hatalom alá, ergo ő maga, Drábik János is.

Drábik későbbi könyvei már szinte kizárólag gazdasági jellegűek, és pénzügyi téren “kínálnak” félmegoldásokat, információkat a társadalomnak, viszont nem beszél arról, hogy ezek csak pótcselekvések, hisz mindent, a pénzvilágot is ez az erő irányítja, ez a gonosz háttérerő. Drábik ott követte el a legnagyobb hibát, hogy “belsősként” nem tárta a lakosság elé azokat az információkat, melynek tudatában az emberek akaratlagosan léphetnének föl lehetőségeikhez mérten a velük szemben alkalmazott manipulatív technológiákkal szemben, az arra kiválasztott emberek segítségével, mely kiválasztottakat Echelon-tanúknak hívunk.

Az Echelon fizikai megjelenése a Földön visszamenőleg kb. 100 évre datálható. Eredetileg csak műholdrendszeres lehallgatásokról volt terv, ma már viszont a fogpoloskától kezdve a gondolatok lehallgatásáig, elképesztő az arzenál. Az Echelon technika irányításával, kezelésével a Földön a katonai és polgári titkosszolgálatok vannak megbízva, PENTAGON, NASA, NATO, NSA, NBH, FSZB (KGB) stb.

Az Echelon fizikai kezelése rutinművelet, mivel programozott emberek végzik, akiket erre a feladatra terveztek. A valódi hatalom láthatatlan emberi szemmel, és nagyrészt ellenállhatatlan is. Drábik János, mint ebbe beavatott tudatú illuminátus mélyen hallgatott arról, hogy a Földön kiépített Echelon rendszer az Emberiség teljes átprogramozása végett jött létre, és ennek csak előszele volt a 20. század közepétől folytatott emberi agyprogramozás, rituális kínzásokkal elért személyiségcserék, azaz mikor az emberekben váltogatják a bennük mesterségesen létrehozott személyiségeket, kijelölt feladatuknak megfelelően, stb.

Molnár F. Árpád és jómagam is sokat beszéltünk már róla, hogy ma már nem kell elektrosokk és különböző primitív technológia illetve erre a célra kiépített bázis, hogy emberekből szexrabszolgákat, gyermekprostituáltakat, vagy tökéletes katonákat készítsenek, mivel az egész bolygó olyan elektromágneses mezővel van bevonva, és egy olyan pókhálószerű energetikai elektromosság lengi körül, melynek segítségével mindenki agyába bele lehet nyúlni, és bármilyen utasítást végrehajtva lehet irányítani az elméket. (Lásd Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón c. cikket.)

Az Echelon által elrabolt lelkek és elmék nagyon magas számot tesznek ki. Vannak akik felfogják, hogy történik velük valami, de általában csak fantáziálnak arról, hogy kiválasztotta őket Isten; hogy mire, fogalmuk sincs, mivel azzal sincsenek tisztában, hogy Isten közvetlenül nem nyilvánul meg az embernek.

Magyarországon (Hungary) született Molnár F. Árpád, aki elsőként tárta a világ elé, hogy vannak emberek, akik belülről ismerik az Echelon rendszert és az Echelon rendszert irányító kozmikus erőket, ő alkotta az Echelon-tanú kifejezést is, mert belülről ismerve kapta meg az erőt, hogy különbséget tehessen az Echelon által irányított ember, és az Echelon hatalmat használható ember között. Az Echelon-tanúk maguk is illuminátusok, de valami oknál fogva képesek Krisztusból erőt merítve ellenállni a gonosz erejének, és beszélnek a rendszerről.

Molnár F. Árpád azért kiemelkedő tudású és kiemelkedő profizmussal megáldott illuminatus az Echelon-tanúk között, mert arról beszélhet, hogy a Kozmoszban létező Háttérhatalom, háttérerő, mely a sötét beavatást nyújtja, miképpen uralja jelenleg a Földön az Emberiséget, miképpen próbálja az Embert és lelkét elragadni véglegesen Krisztustól, és az isteni világoktól. Megkapta az erőt mindkét oldalról. Egy erős Krisztus-impulzus hatására éveken át tartó keresztyén életmóddal edzette lelkét, szellemét és fizikai testét, mikor is megérett arra, hogy Isten segítségével beeresztessék a sötétség birodalmába, hogy aztán annak erőit felhasználva a saját fegyverével lépjen fel a Fenevad és szolgái ellen.

Nem elég az Echelonról materialista ismereteket szerezni, attól még fikarcnyit sem kerülünk közelebb a megoldáshoz, semmit nem értünk meg a rendszerből. Molnár F. Árpád úgy tűnik a világ egyetlen profin kiképzett Echelon-tanúja, háttérhatalmi beavatottként, illuminátusként a teljes rendszer borítására kiválasztott lélek, aki sebészi pontossággal halad előre az általa és Isten által neki kijelölt úton. Azzal tisztában kell lenni, hogy a lakosság és az Emberiség 90%-a brutálisan lebutított elmeállapottal rendelkezik, így néha úgy tűnik hiába tárja az emberek elé a beavatott a tudást, az emberek már olyan szinten a gonosz hatalmi vonzásában vannak (többek között az elmeirányításnak is köszönhetően), hogy képtelenek felfogni, mi folyik körülöttük.

Jó példa erre az egyik legfőbb illuminátusi cirkusz, a “demokratikus” népszavazás és választások. Az elmeirányítás tipikus rendszere működik egy-egy állam országgyűlési választása alkalmával. Drábik János másik fő mulasztása, hogy a szélsőjobb kedvenc vesszőparipájára építve, mindent a szabadkőművesek és egyéb titkos társaságok rovására ír, de nem említi meg – Molnár F. Árpáddal ellentétben -, hogy nem a páholyok irányítják a világot, hanem a Fenevad szellemi erejével létrehozott Echelon-technológia, melynek csak egy epizódja,  pontosabban ma már csak egyszerű protokollá silányodott státusza a szabadkőművesség. Molnár F. Árpádtól tudhatják meg az emberek – már ha figyelnének – azt is, hogy minden politikus elmeirányítás alatt áll, minden politikai és gazdasági vezető magasrangú illuminátus, a külvilág felé maximum szabadkőművesként emlegetik őket, holott komoly sötét beavatás által szerzett erőkkel rendelkeznek. Nem kivétel ez alól sem Orbán Viktor, sem Vona Gábor, sem Gyurcsány Ferenc, sem Kóka János, de Sólyom László sem, Obama, vagy akár Bush, de még Pinochet sem. Mind úgymond interaktív, tehát non-stop kommunikáló illuminátusok, minden pillanatban kommunikálnak a szellemi hatalmakkal, folyamatosan veszik az adást, az utasításokat, és engedelmeskednek. Ez rendkívül fontos, az Echelon tanúkkal ellentétben ők engedelmeskednek és imádják a Fenevad rendszerét, használják a rosszra és saját hatalmuk kiteljesítése végett, az Echelon-tanúk, leleplezők és tényfeltárók viszont nincsenek totális kontroll alatt.

Ezek közül a háttérhatalmi illuminátusok közül emelkedik ki Molnár F. Árpád, mint elválasztott keresztyén, egy bizonyos fokú Krisztusi beavatás erejét megkapó lélek, ki egyedüliként látja át a rendszert a maga globális mivoltában. Az Echelon leleplezésében és legyőzésében nem az a lényeg, mennyi beletudást és mennyi látomást juttatnak az emberi lélekbe, hanem az, hogy különbséget tegyen a beavatott a jó és a rossz között. Az illuminátusi rendszernek rendkívül nehéz ellenállni, nemhogy beszélni róla és folyamatosan felhasználva az eszközeit, önmaga ellen fordítani.

Molnár F. Árpád azért emelkedik ki az Echelon-tanúk “átlagos” köréből, azért nem csak beszámolói vannak a rendszerről, hanem teljesen más feladatai, mert nem kínzások, elektromágneses hullámok és más egyéb Echelon technológiák hatására lett illuminátus, hanem Isteni úton, karmikus feladatait teljesítve vállalta leszületése előtt, hogy az Emberiség és Krisztus szolgálatába állva, kockáztatva a lelke és szelleme biztonságát, minden erejét Istenbe helyezve, elvégzi a feladatát, és az Echelon teljes sodomikus kiképzését végigcsinálva elkezdi belülről felemészteni a rendszert, mint a rákfene. Krisztus erejét bírva, benne a Háttérhatalom legmocskosabb rendszerében, hatalommal fölruházva végzi a dolgát.

A Háttérhatalom (a Fenevad rendszere) minden ember lelkére pályázik. Nagyon kevesen vannak, akik felismerik a bajt, és Istenhez, Krisztushoz fordulva, az Ő segítségüket kérve felveszik a harcot a lélekrablás ellen. Nagyon sok Echelon-tanú csak szenvedő alany, próbálja elmondani, leírni életét, és tapasztalásait, de tudatossá képtelen tenni helyzetét. Erősebb nála a Fenevad technikája, az Echelon.

Az Echelon tehát nem egy fizikai képződmény, hanem szellemi hatalmak által létrehozott földi ember- és elmeirányító rendszer, melynek az elsődleges célja az emberiség megrontása, lelkének és elméjének a Fenevad szolgálatába állítása. Molnár F. Árpád feladata ennek megakadályozása, és az illuminátusi rendszerben benne lévő tömegek elpusztítása, az Emberiség fejlődése érdekében és az Emberiség megmaradása érdekében a Föld megtisztítása, és az arra kiválasztottakkal, Krisztus katonáival a Fenevad megállítása az eljövendő korszakban.

Az embereknek Krisztus pecsétjét kell viselniük, minél több embernek, a Fenevad pecsétje helyett, mely már nagyon készülőben van. Az emberiséget folyamatosan bombázzák jelképekkel, beletudásokkal, gondolatirányítással, szertartásos körülményekkel, melyről semmi, de semmi tudomásuk nincs. Néhányan, kik szintén beszervezett háttérhatalmi emberek, tagadják, sőt a külvilág felé teljes mértékben elutasítják, hogy a kozmikus szellemvilág eleve elrendelt eseményeinek közreműködői, sőt, ellene fordulnak a saját hatalmukat adó lényeknek, megtagadják őket, odáig mennek, hogy manipulálva környezetüket gyalázkodnak nem csak az Echelon rendszer feltárói ellen, de a legnagyobb tanú teljes lejáratását tűzték ki célul, Molnár F. Árpádét.

Jó közmondás: “Isten nem ver bottal!” A Gonosz mégúgy sem. Egyszerűen elveszi az elméjét annak, aki megtagadja. Sem Istent, sem a Gonoszt nem szabad megtagadni (lásd Látszat-e a Kozmosz? c. filmet), mert a szellemi hatalmakat tisztelni kell. Azért kell tisztelni, mert csak az ő két ellentétes erejük segítségével tudjuk kiegyensúlyozni és felállítani az Embert középre, aki a világfejlődés kulcsa.

A Gonosz hatalma nagyon nagy, tönkre tesz mindent és mindenkit, aki nem elég erős, aki a szellemi hatalmakat tagadja, annak ellenére, hogy tapasztalja, és tönkre tesz, használ mindenkit, aki megtagadja Istent, Krisztust, és az ember isteni, eleve elrendelt létezését. Mert ez a feladata. Molnár F. Árpád feladata pedig az, hogy az Emberiség egyik olyan kiválasztottja legyen, aki a Gonosz erejét ismerve legyőzi azt, és a hozzárendelt embereket is erre sarkallja, tanítja.

Általános tendencia, hogy aki kapcsolatba kerül Molnár F. Árpáddal, azt mindenáron le akarják beszélni arról az arra kiválasztott személyek, hogy közelebbről megismerje és felismerje benne az Istenit. Ezek a Törvény miatt, mind megbűnhődnek. Megbűnhődnek, mert az Echelont is megtagadják általa és Istent is. Nem egyszer futottam én is olyan emberekbe, akik mindenáron be akarták nekem bizonyítani, hogy nincs szellemvilág, nincs eleve elrendelés, nincs karma, ezáltal nincs Fenevad, nincs Isten, és nincs Molnár.

De igen van, az első Echelon-per is Molnár F. Árpád nevéhez fog fűződni az egész világon, mert a rendszer megérett a pusztulásra. Az illuminátus jogszolgák: bírák, ügyészek, ügyvédek mind meg fogják tapasztalni, hogyan bizonyítja majd nekik adekvát módon a Molnár a Hatalmat, a Molnár F. Árpád Hatalmát, a Fenevad és Isten Hatalmának egyesülését Őbenne, az Echelont, mint epizódot ahhoz képest, ami ezután következik Őáltala, a Molnár által, és mindnek adekvát módon tárja majd fel a számukra felfoghatatlant, hogy a mocsarukból számukra nincs visszaút. De nem fogják felfogni, mert elméjüket pont az rabolta el, akit oly nagyon tagadnak, és akinek szolgálnak, a Fenevad terméke, az Echelon.

Az Echelon-tanúk az egész világon üldözésnek vannak kitéve, így ez alól nem kivétel Magyarország sem, sőt. Aki az Echelonról nyilvánosan megszólal, ráadásul felfedi titkait, annak élete általában veszélyben. Ez alól képez kivételt Molnár F. Árpád, mivel minden illuminátus, pl. Orbán Viktor – kinek Molnár F. Árpád anno írta beszédeit – is tisztában van vele, hogy ki a Molnár, és mi a Szabály.

A Szabály az, hogy a rendszer meg fog bukni, mert a Molnár arra van “tervezve”, hogy a rendszert megbuktassa, és az Echelont erre fel is fogja használni. A rendszer rég elbukott, mindennemű elmeirányított szavazás ellenére, hiába a 2/3-os győzelem, sajnos Orbán saját magát fogja az összes többivel együtt elsüllyeszteni. Aki a Fenevadat imádja, az győztes nem lehet. Mert Isten így rendelte.

Következő írásomban megpróbálom az Echelon-rendszer által uralt modern sodoma-gomora elemzését az olvasók elé tárni, az emberáldozatokon át a kultikus szexuális szertartásokig, rituális nemi kínzásokig, a Bafomet, mint Fenevad imádatáig. Előzetesként a témában lásd Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) c. filmet.

(Írta: 2010.04.28.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel. : 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b., fsz. 2.

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2010 május 7..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: