A német ajkú milliárdosok magyarországi celebgyártása nemzetbiztonságilag TILTOTT terület!

•2015 február 25. • 1 hozzászólás

Magyarországon a celebgyártást főleg a német ajkú, imperialista és vadkapitalista állami és idegen titkosszolgálati kötődésű, szociálisan és a nép jogaira analfabéta milliárdosréteg végzi. A német ajkú idegenek celebgyártási alapjának lényege a kontraproduktivitás, az értéktelenség közismertté tétele és állandó erőszakos előre tolása. A lakosság nem kér ebből – a lakosság primitív, szellemileg és morálisan elsatnyult rétege sem, a celebeket néző réteg is megvallottan inkább minőséget szeretne és megveti a magyarországi celebeket -, viszont a német ajkú, nemzetbiztonsági szempontból is tűrhetetlen milliárdos-erőszak akkor is a selejtből és az értéktelenségből akar hírességeket és magának pénzt kreálni. Pedig ezt Magyarország lényegében semmiféle lakossági rétege nem akarja, viszont utálja, megveti és gyűlöli.

A német ajkú médiamaffializmusnak már e magyarországi celebgyártó tevékenysége is összeegyeztethetetlen a magyarországi nemzetbiztonsági törvényekkel és több generációra előre vetített, mérhetetlen, borzalmas szellemi és fejlődési, kulturális és gazdasági, tudományos stb. versenyképességi károkat és hátrányokat, valamint az ezekre való nemzeti debilitást okoz az országban. Ezért nem csak ezen német ajkú és más médiamaffializmus teljes kitiltása, de a politikai gyilkosságok útján való folytatólagos takarítás is szükséges és indokolt, amely a világ kormányzatainál mindig is a napi munka része volt.

Tanulság mindenki számára az is, hogy az egyébként német, svájci stb. tulajdonban lévő kereskedelmi csatornák és lapok munkatársai és korábbi munkatársai, akik régóta kezdték a szakmát, ők maguk mondják el, hogy az értékelvűség akkor került megszüntetésre, betiltásra és akkor váltotta fel a kontraproduktivitás, amikor a kereskedelmi csatornák Magyarországon megjelentek.

Azaz a konkrét tanúvallomások is azt igazolják vissza: az idegen milliárdosok magyarországi médiatevékenységének hazánkban nincs helye, nemzetbiztonságilag elfogadhatatlanok, tűrhetetlenek, minden minőségen és jóindulaton aluliak, társadalmunkra, országunkra, nemzetünkre, utódainkra és Magyarországunk jövőjére nem csak veszélyesek, de kiterjesztetten és bizonyítottan károsak, szélsőségesen destruktívak, rombolók és ellenségesek. Ezért beszüntetésüknek, Magyarországról kitiltásuknak és az ahhoz vezető úton a politikai gyilkosságoknak nem csak helyük van, de ezen intézkedések feltétlenül szükségesek és indokoltak.

Tel.: +36/30/919-6386

A Buda-Cash – mint a Vizo-birodalom – a rendszerszintű maffializmus tanúbizonysága

•2015 február 25. • Vélemény?

molnar_f_arpad_eli_greenA Buda-Cash esetében sokkal nagyobb összegekről van szó, mint a Vizo-birodalom esetében volt. De a Vizo-birodalomról is legkevesebb sok ezren, vagy több tízezren tudtak, viszont ott is elég volt lefizetni – mint a Buda-Cash esetében – az ellenőrzési és más, a területre fenyegető hatású kulcsfigurákat. A többi az adott felügyeleti és nyomozó stb. szerveknél csak csicska, nekik nem kell külön pénz, ahogyan a Vizo-birodalom esetében sem kellett kifizetni a rendőri, ügyészi stb. állományt, hogy minden eltussolásra kerüljön és a média is hallgatott, hiszen saját lobbijukból senki nem kezdett teregetni.

A Vizo-féle drogkereskedelem is ott zajlott, minden hétvégén sok ezer teljesen kívülálló előtt, senki nem tartott rendőri ellenőrzéstől, az interneten is nyilvános volt, hogy ott legális a kábítószer. A Buda-Cash miben különbözik? A konstrukciót tekintve szinte semmiben!

Pl. az ATV mit csinált volna, ha mi bizonyítékokkal eléjük teszünk egy bizonyító paksamétát? Mármint most Buda-Cash-ügyben, mert ugye Vizo-birodalom ügyében nyilvánvaló mindenki számára, hogy semmit. Amit eddig, minden ügyben: semmit! Amíg a multinacionális és oligarchia lobbik által pénzelt médiumok valamely multinacionális szárnyához tartozó embere – pl. MSZP-s vagy fideszes képviselő – nem kezd el teregetni, addig az összes média is hallgatni fog, az ATV-vel együtt! Mindig így volt ez, azóta is így van ez! A minket megkeresett nyugati újságírók többek közt ezek miatt a világos bizonyítványok miatt mondták el, hogy Magyarországon független média nem létezik! És mikor mondták ezt el, egymásnak adva nálunk a kilincset? Hát akkor, amikor egyik anyagunk ismét felforgatta a világot, de kivétel nélkül az összes magyarországi média eltitkolta!

Tehát lehet egymás fenekét nyalni, aztán netán úgy járni, mint a baloldal 2006-tal, amikortól hiábavaló lett minden hazugság, sőt, kizárólag a baloldalt és annak médiáit sújtotta, de egy idő után az önhitt beltenyész korrupció, amely nem mutat korlátokat és minden látszatra is megtanul fittyet hányni, egy idő után gyakran elkezd dolgozni a beltenyészet ellen, ahogyan a magyar nép is elkezdett átállni az oroszokhoz és kelethez, mert elege lett abból, hogy még azt követően is hülyének nézik és kifosztják, hogy már nagyságrendekkel többet tud, mint amit a média valaha is el mer mondani!

A Buda-Cash-ről mindenki tudott, akinek tudnia kellett, mindenki benne volt, nem volt nehéz őket lefizetni, sosem nehéz, minőségükből fakad, hogy a saját pénz minden előtt, mindenki más pedig, aki tett volna, hiába próbálta, illetve úgy volt vele: minek, hiszen mindenki bűnöző, baloldaltól jobboldalig, úgysem fog csinálni senki, semmit. Ráadásul a fél politikai alvilág ott forgatta a pénzét (ott is), off shore cégeket hoztak létre, a vagyonbevallásokból hatalmas összegeket lehetett eltüntetni, a médiából aki megtudta, azt lekapcsolták a főnökei, ki a fene teregetett volna, ha összességében mindenki benne volt?!

Aki tudta vagy mondani valója van, keressen minket: +36/30/919-6386

Feljelentettem Varga Magdolna békéscsabai főbírót és bíró bűntársát, valamint a hírhedt ügyvédet, Csanálosi Ákost

•2015 február 19. • Vélemény?

molnar_rodin_szokokut_colorFeljelentés Varga Magdolna békéscsabai főbíró és társa ellen, valamint más bűncselekmények miatt

FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád
[személyi adatok – a szerk.]
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

Tisztelt Hatóságok!

Kérem levelem illetékes hatóságoknak történő továbbítását!

Kérném továbbá, hogy feljelentésemet feljelentésként szíveskedjenek továbbítani a következő személyeknek, hivatalos intézkedés megtétele céljából:
– Áder János, Magyarország köztársasági elnöke (mivel a feljelentett személyek bírók),
– Kónya István, a Kúria alelnöke (aki hivatalból egyébként is köteles eljárni),
– Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke (aki a tárgyban kelt első felhívásunk, majd feljelentéseink tömegei óta mint elérhetetlen, hivatalából senki nem válaszol),
– Göbölös László, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója (akihez egyébként is eljut),
– Pintér Sándor belügyminiszter (többek közt a halmazati nemzetbiztonsági kockázatok és leplezetlenül halmozott bűncselekmények és maffiacselekmények miatt).

Én, Molnár F. Árpád (sz.: Kecskemét, 1972.11.13.; an.: Retezár Mária)

büntető feljelentést teszek
- Varga Magdolna, a Békéscsabai Járásbíróság elnöke ellen
- Tóthné dr. Hámori Katalin, a Békéscsabai Járásbíróság bírója ellen

– a Btk. 305. §-a szerinti Hivatali visszaélés bűntette
– és más felmerülő bűncselekmények miatt.

Ismételten panaszt és feljelentést teszek továbbá Dr. Bánáti János Úrnál, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökénél dr. Csanálosi Ákos békés megyei ügyvéd ellen:
– Csanálosi Ákos elleni halmazati vizsgálatok halmozott megindítására,
– a vizsgálat időtartamára a kamarai tagságból való felfüggesztésére vagy azonnali kizárására,
– valamint az ügyvédi kamarából történő végleges eltávolítására!

Indoklás:

A feljelentés indoklását a következő címen elérhető cikkem képezi, amely a HírAréna nevű internetes médiában jelent meg, a mai napon. A cikk címe és elérhetősége:

Ismét INTERPOL-körözés alatt Orbán haverja, Hernádi Zsolt (+1 maffiaüggyel)

http://www.hirarena.com/ismet-interpol-korozes-alatt-orban-haverja–hernadi-zsolt—1-maffiauggyel-_847

Büntető törvénykönyv (Btk.):
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az aláírást követően a feljelentésem indoklását képező ma megjelent cikket teljes terjedelmében idézem.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, keresztény, jogvédő, a HírAréna főszerkesztője, a Multimédia Hírháttér alapító-főszerkesztője, oknyomozó és tényfeltáró, dokumentumfilmes.

2015.02.18.; Budapest, Hungary.
HírAréna: http://www.hirarena.com/

Ismét INTERPOL-körözés alatt Orbán haverja, Hernádi Zsolt (+1 maffiaüggyel)
KLIKK A CIKKRE!

Válasz Harangozó Tamásnak és az MSZP-nek Schweitzer rabbi körüli botránygyártásaikra

•2015 február 17. • Vélemény?

mszp_logoAz előzmény: Schweitzer József főrabbi 92 évesen, dúsgazdagon meghalt. A Sztálin-rendszertől, 1948-tól kiemelt magyarországi zsidó vezető a rendszerváltás után is kiemelt hatalmi kegyelt maradt. Mivel idős volt, meghalt, és mivel zsidó volt, ezért az MSZP tervezett botrányt csinált a magyar Parlamentben, tudván, hogy a dúsgazdag állami kegyelt zsidó Schweitzerért az általuk kitalált, egy perces felállással való néma megemlékezés sok helyen ki fogja ütni a biztosítékot. Azonban ők fizetik meg az árát.

Az idézet következik, tőlem:

Ide figyelj, te Harangozó! [Harangozó Tamás az MSZP frakcióvezető-helyettese – a szerk.] Ti hányszor álltatok fel azért a sok ezer öngyilkosért, akik a nép pénzén eltartott gazdagok rosszindulatú és a szó legszorosabb értelmében népirtó hatású állami bűnözése miatt öngyilkosok lettek?! Hányszor álltatok fel azért a sok-sok százezer politikai üldözöttért, akik elmenekültek az országból miattatok! Hányszor álltatok fel a mi Parlamentünkben azokért a családanyákért, halálos rákos betegen utcára dobott anyákért és idősekért, akik kilakoltatottakként vesztették életüket, abban az országban, ahol 40 ezer hajléktalanra 370 ezer üres ingatlan jut! Hányszor álltatok fel azokért a nem monetáris maffiapénzből élő újságírókért, akiket azért hurcoltak el családok és láb nélküli nyomorékok stb. kilakoltatásának helyszínéről, mert tudósítani merészeltek! Hány olyan koncepciós per ellen álltatok fel a mi pénzünkből adott fizetéseitekkel a mi pénzünkből fenntartott Parlamentben, ami koncepciós állami perekben családanyákat, időseket és ifjakat, a mi újságíróinkat hurcolták el kilakoltatásokról, bilincsekben fogdákba, hamis vádak tömegei alapján elítélve, miközben nyilvánosság előtt voltak, az orrotok előtt voltak az állami hamis vádak totális filmes bizonyítékai az Interneten!

Titeket miért fizetünk, Harangozó? Hogy éjt nappallá téve tovább zsidózzatok és mindenféle gazdag zsidót emelve a fejetek fölé az ország gazdagjait képviseljétek vagy azért, hogy legalább annak a 40 ezer nyamvadt hajléktalannak a lakhatását visszaadjátok, akiknek elvettétek az életét?!

Téged ennyire nem érdekel a mi pénzünkből megélhetési senkiként, Harangozó, hogy mit csináltatok ebben az országban és milyen szörnyűséges katasztrófa történik folyamatosan, hogy nektek állandó problémátok, hogy milyen sérelem érte a zsidókat lassan egy évszázaddal ezelőtt?! Ennyire kibaszottul ráértek ahelyett, hogy Magyarországon a magyarság mostani, jelenlegi katasztrófájával foglalkoznátok?!

Mi a jó büdös franc volt az a Schweitzer, aki Sztálin Magyarországán már Pécs főrabbija volt, és végig az maradt, majd került kinevezésre a Kádár-korszakban Budapest főrabbijává, aztán átmentve a vadkapitalizmusban is a legmagasabb rangokat töltötte be?! Neked semmi az a sok hulla, amit legyártottatok a magyarság elleni Holokauszt keretében?! Semmi a naponként elhurcoltak, bebörtönzöttek, utcára dobottak és házaikat bedeszkázva a rothadásnak átadottak?!

Ti olyan jellemtelen, tróger gerinctelen senkik vagytok, hogy azok gazdag seggét nyaljátok tovább, akik 2010 előtt, mióta Arthur J. Finkelsteint Netanjahu Magyarországra küldte, úgy feltörölték veletek és Magyarországgal a padlót, most már fél évtizede folyamatosan, hogy köpni-nyelni nem tudtatok!

Szerintetek mi jár annak a pártnak, bármelyiknek Magyarországon, ami nem vette észre, hogy elmúlt a zsidókkal való süketelés ideje, mert van INTERNET(!), van tömegtájékoztatás, és mert elviselhetetlenül sok szegény embert gyártottatok le! Szerintetek, akik beltenyész, a mi pénzünkből eltartott dúsgazdag rétegként meg voltatok fosztva a normális és egészséges emberek tanácsaitól, és saját hülyeségeiteket és dúsgazdag bűnöző sleppetek marhaságait hallgattátok, hány szavazatba kerül manapság dúsgazdag halott zsidók körül szervezett nemzeti botrány?! Tényleg ennyire hülyék vagytok, Harangozó?! Szerintetek hány szavazatba fog kerülni ez a végeérhetetlen zsidó képviselet?! Nem láttok más népet a zsidókon kívül?! Mondd, Harangozó! A II. Világháború lemészárolt sok millió keresztényei körül mi a jó büdös francért nem rendeztek semmiféle bocsánatkérő, alázatoskodó, seggnyaló rendezvényeket?! Mert nekünk nincs pénzünk?! Mert nem vagyunk elég agresszívek?! Vagy mert úgy vagytok vele, jó nektek a pártok túlélési maradványtüneteként az a pár százalék, hogy továbbra is azokkal a baromságokkal foglalkoztok, amikben úgy eltaknyoltatok, hogy saját taknyotokon csúsztok azóta is!

Szerinted hány szavazatot hoz manapság, az éhezés és a háborús időkre jellemző létszámú országból elmenekülés idejében, ha ti bármilyen zsidó Holokauszt-szarral, meg a Sztálin rendszerben is meghajlással dicsőített, dúsgazdag, besúgó zsidó hullák előtt hajlongtok?! Kérdezzétek csak meg a titeket elhasználó zsidó haverjaitokat: mennyibe is került nektek a zsidóskodás 2010-ben és azóta egyfolytában?! Menjetek csak oda hozzájuk és mondjátok meg: fizessenek nektek a zsidóskodásért egy havi közpénz-fizetésnek megfelelő összeget, ami korrupció nélkül is havonta 1 millió forint per fő! Ki tudják-e nektek fizetni ezt az összeget, miután a zsidóskodás és más hülyeségek miatt 100-zal kevesebb képviselőtök maradt csak a Parlamentben és ezzel a beltenyész, idióta stratégiával búcsút mondhattok annak, hogy valaha még egyszer kormányra kerüljetek! Kérdezzétek csak meg a veletek padlót feltörlő, tündérmesébe illően gazdag zsidó politikai kocsmahaverjaitoktól, ki tudják-e fizetni nektek a vereséget és veszteséget, havi 1 millió 200 ezer forint per fő, ami a gazdag zsidóság képviseletével jár! SENKINEK NINCS ANNYI PÉNZE, ÖCSI! SENKINEK!

Ismét arról, hogy a háború lehet a jó megoldás Magyarországon

•2015 február 12. • 1 hozzászólás

molnar_f_arpad_eli_greenAnnyian menekültek el az országból, mint más országokban háború idején.

Orbán az Ördögtől való, de a háború nem mindig. Az utóbbi csak átmeneti állapot, amiből valamerre megindul az ország: vagy jobb lesz, mint most vagy rosszabb. Viszont látható, hogy az elkövetkező 30 év, háború nélkül, belső lakossági kínlódásokkal nem fogja felemelni az országot, hanem megmarad a jogfosztott, lassú rothadás. Lehet kicsit jobb, de arra mérget vehet mindenki, hogy élete elkövetkező 30 évének lőttek. Itt nem lesz nyugati bőség, sem nyugati állampolgári jogok. Vége.

Tehát: sok országban láthattuk és fogjuk is, hogy háború után hirtelen felvirágzik a jólét. Mivel a magyarság elkövetkező újabb 30 éve is megpecsételődött, ezért az egyetlen választható alternatíva a háború. Akkor, utána van esély. Aki viszont finnyás, az barátkozzon meg a gondolattal: vagy megrohad ebben az elvetett, kurva disznóországban, családjával együtt vagy lelép innen!

Itt külső, erőteljes vagy háborús beavatkozás nélkül többé nincsen nép! Csak földesurak, zsarnokok, jobbágyok és jogfosztott zsellérek!

Ennyibe kerül a béke. Mindenki azt egye meg és igya fenékig, amit választott.

Van, hogy a háború az egyetlen megoldás. Ami engem illet: én az életet, tehát a háborút választom. Akinek jobban tetszik a rabszolgasors, az járjon a feudalizmus és a vadkapitalista, rabszolgatartó állam láncaiban. Aztán ha megunta, akassza fel magát, mint annyi ezren az elmúlt években vagy irtsa ki a családját, ahogyan időnként ezt választják menekülő útnak.

De ami engem illet, én még nyugati bőséget, nyugati emberi jogokat és nyugati biztonságot akarok! Az ázsiai magyarság egye meg, amit főzött. De én a háború mellett voksolok.

Előző, szintén rövid bejegyzésem ugyanerről szól. Érdemes felfogni:

Furcsán hangozhat, de megalapozott: a háború lehet az egyetlen kiút

Furcsán hangozhat, de megalapozott: a háború lehet az egyetlen kiút

•2015 február 10. • 2 hozzászólás

molnar_jon_arnyek (1)Ami jogokat a lakosságtól főleg a Fidesz elvett, azt a politikai pártok már nem akarják visszaadni. – Furcsa lehet, ha végeredményekben fogalmazok, de több van ebben, mint azt mások sejtik. – A politikusok nem akarják a magyar nép jogait sem visszaadni, sem annak nyugati jólétében nem lesznek motiváltak. Kevés jogot helyreállítanak, aztán tovább bontják a rendszert lefelé.

A politikusok úgy tervezik, másként szólva: úgy vannak kódolva, hogy a következő 25-30 év is Magyarország rothasztásának, a nép szegénységének és nyomorának szándékával telített. A politikusokat nem fogja érdekelni, mert ők saját magukat fizetik a nép vagyonából továbbra is. A nép nyomora, az Ön következő 30 évének kilátástalan rothadásra és a nyugati jólét után vágya őket nem érdekli.

Végeredményekben beszélek? Sokan, akik okosabbak, sejthetik, miért.

Az elkövetkező emberöltő nyomorából kizárólag külső beavatkozás válthatja ki az országot. Ennek egyik módja a fegyverkezés. Mivel Magyarország sorsát megpecsételi a belső politikai bűnözés és kijelentem, hogy ha külső, merőben eltérő beavatkozás nem történik, akkor Magyarország sorsa az elkövetkező évtizedekben teljesen reménytelen, ezért nyilvánvaló, hogy mivel a földi élet rövid, mindannyiunk érdeke, hogy háború útján is, de ebből a helyzetből Magyarországot mindenképpen kimozdítsuk. A polgárháború vagy bármilyen külső háború biztos módszer arra, hogy közben és aztán Magyarországon valami változás történjen. Akkor elindulhat utána rosszabb vagy jobb irányba, tehát ez feltétlenül esély arra, hogy jobbá váljanak a dolgok.

Ha a bamba, puhány, buta magyarság a béke mellett dönt vagy mások így hagyják, akkor a magyarságra a reménytelen rothadás következik. 30 évet mindenki lehúzhat a vécén az életéből. Akkor nem lehet rajta segíteni.

Ez az ára a békének. Ennyibe kerül.

Provokálnak Orbán és Pintér Sándor közpénzen eltartott kutyái

•2015 február 5. • 1 hozzászólás

Üldöz és ezzel hergel és provokál a magyar politikai gazságszolgáltatás és ez megint nagyon sokba fog kerülni Orbán Viktornak, Pintér Sándornak és bandájának.

Hányan haltak bele, csupán öngyilkosokként a magyar gazságszolgáltatás és a vele egy húron pendülő, szintén általunk eltartott politikai bűnözésbe?

SOK EZREN! SOK EZREN!
BÍRÓBŰNÖZŐK?! POKOLRA VELÜK!!!

Mit mondott Kádár János elvtárs? Addig kell folytatnunk a kivégzéseket, amíg annyit meg nem ölünk, ahányat a mi elvtársaink közül kivégeztek.

Tanuljunk csak egy kis jordániai kormány- és népi politizálást, hogyan kell életben maradni és túlélni a tömeggyilkos terrorizmust: és figyeljük úgy a jordániaiak éltető szavait, hogy közben mindenki gondoljon bármely öngyilkosságba kergetett és meggyilkolt honfitársunkra! Bármelyikükre, mert elég egy is a radikális gondolatreformokhoz!

A cikk címe: Zene füleimnek a jordán hadsereg és nép bosszúszomja

 
Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.